StartpaginaParochie

Pastoraal team
Waarnemend pastoor Deken Schreurs tel: 046-443 1292
Kapelaan Father Amal tel: 045-405 1273
Kapelaan Jan Geilen tel: 045-524 1208

Kerkbestuur
Voorzitter

Deken Schreurs tel: 046-443 1292

Vicevoorzitter/penningmeester
Mw. A. Vaessen tel: 045-524 1362,
E-mail: penningmeester@stephanuswijnandsrade.nl

Secretaris/Liturgische zaken
VACATURE
e-mail: secretaris@stephanuswijnandsrade.nl

Bouwzaken/kerkhof
Dhr. W. Stals
tel: 045-524 3623

Koster
de heer Zef Coenen, 045-5243463,
de heer Piet Routheut 045-5243342

Teksten/mededelingen Bulletin
Inleveren kopij: kerkbulletin@stephanuswijnandsrade.nl

HH. Missen: Zaterdag 17.30 uur; Zondag 11.00 uur; Dinsdag 9.00 uur

Website: www.stephanuswijnandsrade.nl

Email: kapelaan.geilen@bavonuth.nl

In deze rubriek vindt u praktische informatie over onze parochie.

- Kerkhof,
- Parochieservice,
- Kerkbijdrage,
- Kerkelijk zangkoor,
- Historische en culturele infromatie over kerk en kapellen.