StartpaginaParochie

Pastoraal team 

Pastoor Jan Geilen, telefoon 045 - 524 1208, of 06 - 25 39 34 35 mail. Pastoor Geilen heeft op woensdag zijn vrije dag.

Assistent per 1-2-2020 Pastoor George Dölle van Hulsberg, telefoon 045 - 405 12 73. Pastoor Dölle van Hulsberg assisteert in Wijnandsrade, Nuth en Vaesrade. Hij heeft op maandag zijn vrije dag.

Catechist Léon Theunissen

Kerkbestuur 

Voorzitter:
Pastoor Jan Geilen; telefoon 045 - 524 1208, of 06 - 25 39 34 35, of mail.

Vice-voorzitter:
Ans Bex, telefoon 045 - 524 3563.

Penningmeester:
Anny Vaessen; tel. 045 - 524 1362, mail.

Secretaris/Liturgische zaken:
Silvia Stals; tel. 06 - 52 64 25 43 mail.

Bouwzaken/kerkhof:
Wim Stals, tel: 045 - 524 3623

Koster:
Piet Routheut, 045 - 524 33 42

Bankrekening 

ING: NL38ING0001038012
RABO: NL49RABO0137702507
t.n.v. Het Kerkbestuur 

Parochiebulletin 

Teksten/mededelingen Bulletin inleveren: mail kopij  

Heilige Missen 

Zaterdag 17.30 uur
Zondag 11.00 uur
Dinsdag 9.00 uur

Verdere informatie  

- Kerkhof
- Parochieservice
- Kerkbijdrage
- Kerkelijk zangkoor
- Historische en culturele informatie over kerk en kapellen.