StartpaginaParochie

Pastoraal team 

Pastoor Jan Geilen, telefoon 045 - 524 1208, mail pastoor Geilen
Kapelaan Amal, telefoon 045 - 405 1273
Catechist Léon Theunissen  

Kerkbestuur 

Voorzitter: Pastoor Jan Geilen; telefoon 045 - 524 1208, mail pastoor Geilen
Vicevoorzitter/penningmeester: Anny Vaessen; telefoon 045 - 524 1362, mail Anny Vaessen
Secretaris/Liturgische zaken: Silvia Stals; telefoon 06 - 52 64 25 43 mail Silvia Stals
Bouwzaken/kerkhof: Wim Stals, tel: 045 - 524 3623
Lid: Annemie Akkermans, 06 - 519 128 56
Koster: Piet Routheut, 045 - 524 33 42
 

Parochiebulletin 

Teksten/mededelingen Bulletin inleveren: mail kopij  

Heilige Missen 

Zaterdag 17.30 uur
Zondag 11.00 uur
Dinsdag 9.00 uur
Woensdag 9.00 uur in de kapel van de Zusters Oblaten, Schoolstraat 5, Hulsberg  

Verdere informatie  

- Kerkhof
- Parochieservice
- Kerkbijdrage
- Kerkelijk zangkoor
- Historische en culturele informatie over kerk en kapellen.  

Stephanuskerk