StartpaginaParochieBijdrage, tarieven

Minimum kerkbijdrage per jaar = € 100.
Richtsnoer: 1 % van het netto-inkomen van een economische eenheid.

ING: NL38ING0001038012
RABO: NL49RABO0137702507
t.n.v. Het Kerkbestuur

*Heeft u in vier voorafgaande jaren uw kerkbijdrage betaald, dan wordt dit tarief niet aan u berekend. Heeft u minder dan de minimum bijdrage betaald, wordt de door u betaalde bijdrage verrekend.

**Alleen als de grafrechten van het bestaande graf nog niet verlopen zijn en na toestemming van het kerkbestuur.

Parochie H Stephanus Wijnandsrade  TARIEVEN 2018  TARIEVEN 2017 
Leesmis door de week  € 10  € 10 
Eucharistieviering zaterdagavond/zondag  € 25  € 25 
Jubileumdienst buiten reguliere mis   € 250  € 250  
Begrafenismis (rouwgeld)  € 400*   € 400*  
Huwelijksmis (trouwgeld)  € 400*   € 400*  
Begeleiding naar crematorium/andere begraafplaats na kerkdienst   € 50*  € 50* 
Begeleiding naar crematorium zonder kerkdienst   € 400*   € 400*  
Avondwake  € 25  € 25 
Avondwake zonder uitvaart (extra dienst)  € 100  € 100 
Gestichte jaardienst, eenvoudige dienst door de week
5 jaar
10 jaar
20 jaar  
*
€ 50
€ 100
€ 200  
*
€ 50
€ 100
€ 200  
Gestichte jaardienst, Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag
5 jaar
10 jaar
20 jaar  
*
€ 125
€ 250
€ 500  
*
€ 125
€ 250
€ 500  
* Deze bijdragen worden niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de de betreffende kerkdienst kerkbijdrage hebben betaald en per jaar hebben voldaan aan de richtlijn van het bisdom.      
Minimum kerkbijdrage per kalenderjaar   € 100  € 100 
Jubileumdienst (bij voldoende kerkbijdrage)  € 45  € 45 
Verlenging grafrechten op de gesloten begraafplaats nabij de kerk
Enkel graf voor 10 jaar
Dubbel graf voor 10 jaar
Bijplaatsen van een asbus voor een bestaand graf (alleen als er nog grafrechten betaald zijn), looptijd 20 jaar
Alleen na toestemming door het kerkbestuur.  
.
€ 75
€ 100
€ 300  
.
€ 50
€ 75
€ 300 


Misstipendia en kerkbijdrage
De Diocesane Financiële Commissie van het bisdom heeft de volgende tarieven
voor misstipendia en kerkbijdrage voor 2017 voor parochies vastgesteld.
 Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 10,--
 Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag € 25,--
 Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen
worden gehouden € 250,--
 Begrafenismis (rouwgeld) € 400,--
 Huwelijksmis (trouwgeld) € 400,--
 Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, danwel een andere begraafplaats
na een voorafgaande kerkdienst € 50,--
 Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium
zonder een voorafgaande kerkdienst € 400,--
 Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de
parochiekerk (extra dienst) € 100,--
 Gestichte jaardienst: (looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar)
 Eenvoudige dienst door de week (leesmis) 5 jaar € 50,--;
 10 jaar € 100,--; 20 jaar € 200,--
* Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag 5 jaar € 125,-- ; 10 jaar
€ 250,-- ; 20 jaar € 500,--
De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het
crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder
navolgende uitvaartdienst in parochiekerk (extra dienst), wordt niet gevraagd
aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de
betreffende kerkdienst of crematorium-aanwezigheid kerkbijdrage hebben
betaald (aan de eigen parochie of aan de parochie van waaruit zij naar de
huidige parochie zijn verhuisd). Zij moeten dan per jaar wel tenminste het
gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben
betaald. De minimumbijdrage kerkbijdrage is vastgesteld op € 100,-- voor
2017. Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen
van een economische eenheid