StartpaginaParochieBijdrage, tarieven

Minimum kerkbijdrage per jaar = € 115.
Richtsnoer: 1 % van het netto-inkomen van een economische eenheid.

ING: NL38ING0001038012
RABO: NL49RABO0137702507
t.n.v. Het Kerkbestuur

*Heeft u in vier voorafgaande jaren uw kerkbijdrage betaald, dan wordt dit tarief niet aan u berekend. Heeft u minder dan de minimum bijdrage betaald, wordt de door u betaalde bijdrage verrekend.

**Alleen als de grafrechten van het bestaande graf nog niet verlopen zijn en na toestemming van het kerkbestuur.

Parochie H Stephanus Wijnandsrade  TARIEVEN 2021  TARIEVEN 2022  
Leesmis door de week  € 10  € 10 
Eucharistieviering zaterdagavond/zondag  € 25  € 25 
Jubileumdienst buiten reguliere mis, bij voldoende kerkbijdrage
Zonder kerkbijdrage  
€ 100 
€ 300*  
€ 100 
€ 300*  
Uitvaartmis (rouwgeld) 
Koor bij uitvaartmis
€ 475*
€ 50  
€ 475*  
€ 50  
Huwelijksmis (trouwgeld)  € 475*   € 475*  
Begeleiding naar crematorium/andere begraafplaats na kerkdienst   € 75*  € 75* 
Begeleiding naar crematorium zonder kerkdienst   € 475*   € 475*  
Avondwake  € 25  € 25 
Avondwake zonder uitvaart (extra dienst)  € 100  € 100 
Gestichte jaardienst, eenvoudige dienst door de week
5 jaar
10 jaar
20 jaar  
*
€ 50
€ 100
€ 200  
*
€ 50
€ 100
€ 200  
Gestichte jaardienst, Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag
5 jaar
10 jaar
20 jaar  
.
€ 125
€ 250
€ 500  
.
€ 125
€ 250
€ 500  
* De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de kerk wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de de betreffende kerkdienst kerkbijdrage hebben betaald en per jaar hebben voldaan aan de richtlijn van het bisdom.    
Minimum kerkbijdrage per kalenderjaar   € 115  € 115 
Verlenging grafrechten op de gesloten begraafplaats nabij de kerk
Enkel graf voor 10 jaar
Dubbel graf voor 10 jaar
Bijplaatsen asbus in bestaand graf (als grafrechten betaald zijn), looptijd 20 jaar

Alleen na toestemming door het kerkbestuur.

Urnengraven
- € 850: rechten urnengraf (20 jaar)
- € 35 p.j.: verlengen (minimaal 5 jaar)
- € 175: vernieuwen afdekplaat bij vooruitbetaling
- € 175: plaatsen/ruimen urn bij vooruitbetaling
- € 150: reserveren urnengraf (maximaal voor 10 jaar, wordt bij ingebruikname verrekend bij dan geldend tarief). 
.
€ 75
€ 100
€ 300
.
€ 75
€ 100
€ 300