StartpaginaParochieFin. verantwoording

Financieel overzicht over het jaar 2016

Exploitatieoverzicht BATEN
...........................................................Boekjaar 2016 ........... Boekjaar 2015
BATEN BIJDRAGEN PAROCHIANEN
Kerkbijdragen .........................................€ 21.213,92 ...................€ 20.545,32
Collecten eigen kerk ................................€ 8.481,38 .....................€ 7.865,62
Bestemd voor het onderhoud kerk ...........€ -1.456,06 ....................€ -1.662,47
Stipendia ...............................................€ 7.905,52 ......................€ 7.691,14
Huwelijken ............................................€... 600,00 ......................€ 1.600,00
Uitvaarten .............................................€ 1.577,00 ......................€ 1.530,00
Opbr.offerblokken en kaarsen .................€ 3.982,30 ......................€ 4.024,17
Ontvangen giften ...................................€ 9.903,17 .....................€ 10.346,83
Bestemd voor het onderhoud kerk ...........€ -6.812,81 ...................€ -10.346,83
Bestemd v.onderhoud "klok en haan“ ......€ -3.090,36 ....................€ -

BIJDRAGEN PAROCHIANEN totaal ...€ 42.304,06 ...................€ 41.593,78
OPBRENGST UIT BEZIT/BELEG. ...............€ 5.513,18 ....................€ 6.897,12
FUNCTIONELE INKOMSTEN ....................€ 1.545,37 ......................€ 1.565,37
INCIDENTELE BATEN ..............................€ - ................................€ 7.992,57
BEGRAAFPLAATS BATEN ............................€ 450,00 ......................€ 450,00
TOTAAL BATEN ...................................€ 49.812,61 ..................€ 58.498,84
SALDO .................................................€ -3.590,33 ...................€ 4.109,77

Exploitatieoverzicht LASTEN   Boekjaar 2016  Boekjaar 2015 
KOSTEN ONROEREND GOED  € 15.275,81  € 16.809,44 
PERSOONSKOSTEN  € 14.760,00  € 14.057,00 
KOSTEN EREDIENST  € 9.955,50  € 9.804,18 
KOSTEN PASTORAAL  € 1.238,73  € 1.518,96 
VERPLICHTE EN VRIJWILLiGE   € 7.889,04  € 8.219,47 
BEGRAAFPLAATS KOSTEN  € 421,96  € 433,30 
BEHEERSKOSTEN  € 3.861,90  € 3.546,72 
TOTAAL LASTEN  € 53.402,94  € 54.389,07