StartpaginaParochieFin. verantwoording

Financieel overzicht over het jaar 2017

Toelichting

Het is niet eenvoudig om kosten en baten in balans te houden. Dankzij veel vrijwilligers, de onmisbare kerkbijdrage van velen van u en van de Stichting tot behoud van onze monumentale kerk, kan onze parochie voortbestaan.
De oproep om “Vriend van klokken en haan“ te worden heeft tot nu toe bijna € 13.000 euro opgebracht, zie het parochieblad. Met bijdragen van het bisdom en de Stichting tot behoud van de kerk, kon begin 2018 de noodzakelijke restauratie gebeuren. Wij hebben nu ook luidmotoren, de kosters hoeven niet meer telkens in de toren te klimmen om de klokken te luiden.
Er bestaat ook nog altijd de mogelijkheid om via de belastingdienst giften aan de parochie aantrekkelijker te maken. Voor inlichtingen kunt u hiervoor terecht bij de penningmeester van het kerkbestuur of de website van de belastingdienst. Wijnandsrade, mei 2018, het kerkbestuur.

Exploitatieoverzicht LASTEN   Boekjaar 2016  Boekjaar 2017 
KOSTEN ONROEREND GOED  € 15.275  € 15.954 
PERSOONSKOSTEN  € 14.760  € 17.440 
KOSTEN EREDIENST  € 9.955  € 9.500 
KOSTEN PASTORAAL  € 1.238  € 1.350 
VERPLICHTE EN VRIJWILLiGE   € 7.889  € 7691 
BEGRAAFPLAATS KOSTEN  € 421  € 640 
BEHEERSKOSTEN  € 3.861  € 4.957 
TOTAAL LASTEN  € 53.402  € 54.389 

Exploitatieoverzicht BATEN   Boekjaar 2016  Boekjaar 2017 
BIJDRAGE PAROCHIANEN  € 42.304,81  € 42.323 
oPBRENGST UIT BEZIT/BELEG.  € 5.513  € 5.065 
FUNCTIONELE INKOMSTEN  € 1.545  € 1.545 
INCIDENTELE BATEN  € -   € -  
BATEN BEGRAAFPLAATS  € 450  € 2.690 
TOTAAL BATEN  € 49.812  € 51.623