StartpaginaMissen en intenties

- Sint Stephanus van Wijnandsrade


Vrijdag 13 oktober
11.00 uur: Uitvaart
~ Uitvaart Jack Storms, waarna begraving op de begraafplaats Oudenbosch

Zaterdag 14 oktober 2017, vooravond 28ste zondag Jaar A
17.30 uur: H. Mis
~ voor Aldegonda Wachelder–van der Mark
~ voor Martin Theunissen
~ jaardienst voor Harry Willems
~ voor de overleden ouders Akkermans-Steins en de ouders Mulkens-Quadackers en voor Hub Akkermans

Zondag 15 oktober 2017, 28ste zondag Jaar A
11.00 uur: H. Mis
~ voor Netty van Kessel-Gerards b.g.v. haar 82ste verjaardag, tevens voor overleden ouders en familieleden ( o.)

Dinsdag 17 oktober 2017
8.30 uur : Rozenkrans
9.00 uur: H. Mis
~ voor onze eenzame en zieke parochianen.

Zaterdag 21 oktober 2017, vooravond 29ste zondag Jaar A
Wereldmissiedag : na de mis kerkdeurcollecte
17.30 uur: H. Mis
~ voor de overleden vrijwilligers van onze parochie
~ jaardienst voor Frans Roebroek en kinderen Yvonne en Léon

Zondag 22 oktober 2017 , 29ste zondag Jaar A
Wereldmissiedag: na de mis kerkdeurcollecte
11.00 uur H.Mis
~ voor Gerrit Driessens
~ 1ste jaardienst voor Albert Driessen ( o.)
~ jaardienst voor Mia Houbiers- Portz
~ 30ste jaardienst voor Jean Vroemen

Dinsdag 24 oktober 2017
8.30 uur : Rozenkrans
9.00 uur : H. Mis
~ voor onze eenzame en zieke parochianen

Zaterdag 28 oktober 2017, vooravond 30ste zondag Jaar A
17.30 uur : H. Mis
~
voor Anna Heugen-Kickken, tevens voor Hub Heugen ( o.)
~ voor Liesbeth Bruls en Eugéne Bemelmans ( o.)

WINTERTIJD

Zondag 29 oktober 2017 , 30ste zondag Jaar A
11.00 uur : H. mis
~ voor Johannes Hubertus Meessen ( st. )
~ jaardienst voor Willem Meessen en Josephina Bex en overleden familiele-den
~ voor Jo Portz ( o.)
~ voor Nic Troisfontaine
~ jaardienst voor Hubertus Coenen en wederzijdse ouders
15.00 uur Allerzielenlof met medewerking van GKZ en fanfare St. Ceci-lia.
~ na afloop zegening van de graven op het kerkhof bij de kerk en ook het kerkhof Oudenbosch
~ Wij gedenken in het bijzonder alle overledenen vanaf 26 oktober 2016 tot en met 29 oktober 2017
† 10-07-2017 Jo Portz 86jr. Wijnandsrade
† 28-06-2017 Mia L’Ortye-Theunissen 92jr. Nuth
† 22-05-2017 Piet Vleeshouwers* 69jr. Wijnandsrade
† 21-05-2017 Loeke Snijders~Kerkchoffs* 87 jr. Wijnandsrade
† 17-04-2017 Sjeng Limpens* 82jr. Laar
† 08-04-2017 Francisca Dekkers 80jr. Hoensbroek
† 06-04-2017 Francisca Curfs~van Krevel 74jr. Wijnandsrade
† 13-03-2017 Lies Bemelmans 96jr. Heerlen
† 04-03-2017 Lies Erens~Curfs 87jr. Wijnandsrade
† 01-03-2017 Wim Knoben 78jr. Nuth
† 02-02-2017 Annie Zelis~Wehrens 82 jr. Nuth
† 08-01-2017 Hub Bemelmans 65 jr. Swier
† 02-01-2017 Zef Portz 85 jr. Wijnandsrade
† 06-11-2016 Wiel Hupperichs 83 jr. Swier
† 06-11-2016 Fien Eurlings~Rietra 91 jr. Hulsberg
† 26-10-2016 Guus Schrijvers* 85 jr. Wijnandsrade

Dinsdag 31 oktober 2017
8.30 uur : Rozenkrans
9.00 uur : H. Mis
~ voor Harry Willems en familie
~ voor ouders Eijkenboom-Habets en familie

Zaterdag 4 november 2017, vooravond 31ste zondag Jaar A
17.30 uur H. Mis
~ 1ste jaardienst voor Fien Eurlings-Rietra ( o.)
~ 3de jaardienst voor Kitty Selder-Bruls

Zondag 5 november 2017, 31ste zondag Jaar A
11 .00 uur H. Mis met medewerking van GKZ
~jaardienst voor Jac. Webers en overleden ouders Webers en Heiligers
~ voor Jeu Emons
~ voor Lies Bemelmans ( o.)

Dinsdag 7 november 2017
8.30 uur : Aanbidding van het Allerheiligste
9.00 uur : H. Mis
~ voor onze eenzame en zieke parochianen

Zondag 19 november 2017
11.00 uur H. Mis
~ 1ste jaardienst voor Wiel Hupperichs ( o.)