StartpaginaMissen en intenties

- Sint Stephanus van Wijnandsrade


Zaterdag 2 juni 2018, vooravond van Sacramentsdag, Jaar B
17.30 uur:
H. Mis
~ voor een bijzondere intentie
~ voor Lies Erens~Curfs, b.g.v. haar verjaardag, tevens voor Wiel Erens (o.)

Dinsdag 5 juni 2018, 8ste Antoniusdinsdag
9.00 uur:
H. Mis
~ voor onze eenzame en zieke parochianen.

Zaterdag 9 juni 2018, vooravond 10de zondag Jaar B
17.30 uur
: H. Mis
~ voor Anna Heugen~Kickken, tevens voor Hub Heugen ( o.)
~ jaardienst voor Liesbeth Bruls en jaardienst voor Eugéne Bemelmans ( st.)
~ voor de overledenen van de familie Ritzen~Collon en ouders ( st.)

Zondag 10 juni 2018, 10de zondag Jaar B
11.00 uur
: H. Mis m.m.v. Gemengd Kerkelijk Zangkoor
~ zeswekendienst voor Annie Bos~Emonds
~ voor alle levende en overleden ereleden van de Kon. Erkende Fanfare St. Cecilia, in het bijzonder Jack Storms, Piet Vleeshouwers, Loeke Snijders-Kerckhoffs en Annie Bos~Emonds.
~ voor Zef Willems
~ voor Joseph Steins en Elisabeth Steins~Barth, tevens voor schoonzoon Hub Fabus
~ voor de ouders Joseph Snijders en Clara Keijbets vanwege hun huwelijksdag
~ jaardienst voor Eugène Huntjens.

Dinsdag 12 juni 2018 9de Antoniusdinsdag
9.00 uur
: H. Mis
~ voor onze eenzame en zieke parochianen.

Zaterdag 16 juni 2018, vooravond 11de zondag Jaar B
17.30 uur
: H. Mis
~ Jaardienst voor het echtpaar Jozef Vaessen en Mariëtte Petit en zoon Jean (st).
~ voor Martin Theunissen
~ voor Aldegonda Wachelder-van der Mark

Zondag 17 juni 2018, Vaderdag, 11de zondag Jaar B
11.00 uur
: H. Mis
~ voor Jo Portz b.g.v. Vaderdag
~ voor Gerrit Driessens
~ voor Jeu Emons
~ voor de ouders Voncken~Maessen
~ voor Nic. Troisfontaine

Dinsdag 19 juni 2018
9.00 uur
: H. Mis
~ voor onze eenzame en zieke parochianen

Zaterdag 23 juni 2018, vooravond 12de zondag jaar B
17.30 uur
: H. Mis
~ jaardienst voor André Bruls ( st.)

Zondag 24 juni 12de zondag =jaar B H. Johannes de Doper
11.00 uur
: H. mis
~ voor al degenen die vandaag hun naamfeest vieren

Dinsdag 26 juni 2018
9.00 uur
: H. Mis
~ voor onze eenzame en zieke parochianen

Zaterdag 30 juni 2018, vooravond 13de zondag jaar B
17.30 uur
: H. Mis
~ 1ste jaardienst voor Mia L‘Ortye~Theunissen ( o.)

Zondag 1 juli 2018, 13de zondag jaar B
11.00 uur
: H. Mis met medewerking van Gemengd Kerkelijk Zangkoor
~ voor Zef Willems
~ jaardienst voor Maria Paulina Huntjens, tevens voor de ouders Meijs~Huntjens
15.00 uur: concert in de kerk.

Dinsdag 3 juli 2018
8.30 uur
: Aanbidding van het Allerheiligste
9 uur: H. Mis
~ voor onze eenzame en zieke parochianen

Zaterdag