StartpaginaHeilig Vormsel

...

Onze Vormelingen van 2022:


Myrthe Steins,
Wouter Maassen,
Femke Habets
Bo Mathijsen,
Jort Marell (niet op de foto).

...

Onze Vormelingen van 2020 & 2021 :

Noa Bemelmans
Stijn Heijnen
Lune Krewinkel-Kleintjens
Timme Marell
Ruben Habets
Lotte Kelders
Lise Smink
Robyn & Julia Vleugels

...

Het vormsel, de "plechtige communie", is na doopsel en eerste communie de laatste stap van de inleiding in de katholieke kerk. Na het vormsel ben je volwaardig lid van de kerk. Het vormsel is een sacrament. Dat is een heilig moment voor de kerk, waarop we geloven dat God heel dichtbij is. Het vormsel wordt dan ook door de bisschop of zijn plaatsvervanger toegediend. De vormselviering is een volledige eucharistieviering, het vormsel zelf duurt 1 minuut per persoon. Eerst is er een gezamenlijke handoplegging waarbij de vormheer alle vormelingen in de kerk tegelijk zegent. Daarna neemt hij een schaal met ‘chrisma’, een mengsel van olijfolie en balsem dat op de donderdag voor Pasen door de bisschop gezegend wordt. De vormelingen komen dan één voor één naar voor tot bij de vormheer, samen met de ouders of de meter en peter. Deze leggen elk een hand op de schouder van de vormeling om te tonen dat ze hem of haar willen steunen. Nadat de vormeling vraagt om gevormd te worden, zal hij of zij gezalfd worden met het chrisma. De vormheer spreekt hierbij de woorden: “Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods”.