StartpaginaParochieMededelingen kerkbestuur

Mededeling van het Kerkbestuur

De grote opknapbeurt voor vloer en abscis is achter de rug!
Ook dank zij de vrijwilligers is de kerk weer schoon en mooi.

De begroting was vastgesteld op € 29.510,81.
De totale kosten voor het vernieuwen van de kerkvloer en de abscis, inclusief 21% BTW bedroegen € 31.077,45.
Daar gaan vanaf de volgende bijdragen:
De bijdrage van het Nationaal Restauratiefonds 50% = € 14755.40
De bijdrage Monulisa van de provincie 20% = € 5.902,16
De bijdrage van Pastoor L’Ortye (afscheidsreceptie) € 2.100,00
‘Stichting tot Behoud van de St. Stephanuskerk’
heeft het restbedrag voor zijn rekening genomen. € 8.319,90
In totaal hebben wij mogen ontvangen: € 31077.46

De kosten voor de parochie zijn dus: € 0,00
Wij willen dan ook iedereen die heeft meegewerkt, instanties en personen die ons subsidie of een bijdragen hebben verstrekt, van ganser harte bedanken voor hun inzet en hun gaven.

Maar...we zijn er nog niet! De bonte knaagkever heeft weer toegeslagen en heeft de houten balken van het dak aangetast.
Op korte termijn zullen wij dit probleem ter hand moeten nemen en dit zal beslist kosten met zich mee dragen,
begroot is ± € 15.000,--
Om deze kosten een beetje te dekken staat achter in de kerk een klein kerkje als spaarpot. Hierin kunt u uw gaven kwijt. Elk klein beetje helpt en wij houden u op de hoogte van de inhoud.

Chronisch te kort aan acolieten
Het kerkbestuur is naarstig op zoek naar misdienaars en/of acolieten, zowel mannelijk als vrouwelijk. Momenteel zijn er 4 acolieten en de meesten van hen zijn al aardig op leeftijd.Aanvulling van hun gelederen zou zeer welkom zijn.Opgeven kan bij de pastoor, de koster of een van de leden van het kerkbestuur. Met een acoliet erbij is de H. Mis toch mooier.
Interesse? Klik hier.