StartpaginaContact

Mail
>
Mail pastoor Geilen
> Mail vicevoorzitter/penningmeester mw. A. Vaessen
> Mail kopij voor kerkbulletin en website

Telefoon
Pastoor Jan Geilen, tel: 045 - 524 12 08
Secretaris: VACATURE
Penningmeester: mevr. A. Vaessen, tel: 045-524 1362

Spreekuur
Kerkbestuur: dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur, in parochiehuis Panhuysstraat 1: tel 045 - 524 12 88.