StartpaginaContact

Mail

> Mail pastoor Geilen
> Mail penningmeester mw. A. Vaessen
> Mail secretaris S. Stals
> Mail kopij voor kerkbulletin en website

Telefoon

Pastoor Jan Geilen: 045 - 524 12 08, of 06 - 25 39 34 35
Vicevoorzitter Ans Bex: 045 - 524 3563
Penningmeester: Anny Vaessen, tel: 045-524 1362
Secretaris: Silvia Stals: 06 - 52 64 25 43
Bouwzaken/kerkhof: Wim Stals, tel: 045 - 524 3623
Koster: Piet Routheut, 045 - 524 33 42

Spreekuur
Kerkbestuur: dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur, in parochiehuis Panhuysstraat 1: tel 045 - 524 12 88.