StartpaginaContact

Mail
> Mail pastoor Geilen
> Mail vicevoorzitter/penningmeester mw. A. Vaessen
> Mail secretaris S. Stals
> Mail kopij voor kerkbulletin en website

Telefoon
Pastoor Jan Geilen, tel: 045 - 524 12 08
Penningmeester: mevrouw A. Vaessen, tel: 045-524 1362
Secretaris: mevrouw S. Stals: 06 - 52 64 25 43.

Spreekuur
Kerkbestuur: dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur, in parochiehuis Panhuysstraat 1: tel 045 - 524 12 88.