StartpaginaParochie-activiteitenSMHO

Geef uw overbodige medische hulpmiddelen aan SMHO.

Tijdens ons laatste werkbezoeken aan projecten in Polen, Roemenië, Moldavië en Bulgarije hebben wij ervaren dat in die landen bij zieken-huizen, verzorgingsinstellingen, maar ook bij particulieren een enorme behoefte is aan hulpmiddelen zoals incontinentiemateriaal, stomazak-jes, verbandmiddelen en geneesmiddelen.
De ziekenfondsen in die landen vergoeden het dikwijls niet of nauwe-lijks en men moet vaak grote schulden maken om aan deze spullen te komen.

Stichting Sociaal / Medische Hulporganisatie aan Oost-Europa, zie www.smho.nl, wil daarom over gaan tot inzameling van deze artikelen.

Hebt u deze middelen over, om welke reden ook, dan kunt u deze bren-gen naar of laten ophalen door
Huub Wiekken Rhodestraat 9 Wijnandsrade tel. 045-5242593
Frits Herijgers Mareweg 24 Schimmert tel. 045-4041704.

Ook goed functionerende krukken, looprekken, rollators, rolstoelen en
scootmobielen zijn erg welkom.

HELP ONS ANDEREN HELPEN.