Parochie Sint Stephanus Wijnandsrade

Misintenties
Pastoor
Secretaris

mail of bel 045-5241208 dins/vrijdag (9:30-10:30 u), donderdag (14:00-16:00 u)
bel 045 - 524 1208, of 06 - 25 39 34 35, of mail past. Geilen.
bel 06 - 52 64 25 43 of mail secretaris Stals.

Bezoek van pastoor

Maak een afspraak. Bel 045 - 405 12 73 (dinsdag tussen 10 en 12);
of 045 - 524 12 08 (donderdag tussen 14 en 16 uur).

Oorlog

Almachtige God, geef vrede in Wijnandsrade en overal op aarde. Help iedereen die in andere mensen niet zichzelf kan zien. Verenig ons als één familie in blijvende liefde.

Mededelingen

1. Van onze pastoor: De verwachting van Kerstmis.
2. Van het bisdom: Nieuwsbrief en Clavis.
3. Word vrijwilliger! Mail Silvia Stals
4.Maandag-gespreksgroep: elke eerste maandagmorgen van de maand. Meer info, bel 06 - 83 61 12 87, Bertie Bemelmans.
5. MEER MEDEDELINGEN klik hier.

De Méér-kerk

Drie parochies, één bestuur! Wilt ú betrokken zijn? Mail secretaris Silvia.

AGENDA

Zat 28 jan

Vandaag hebben de Vrienden van Wijnandsrade vanwege hun jubileum op ons kerkhof bomen en struiken geplant. Door plantenziekten en stormen waren veel bomen en struiken verdwenen en was het kerkhof kaal geworden. Nu staan er weer een treurwilg, een rode beuk en struiken die in elk seizoen voor kleur zorgen!

Din 31 jan


09.00 uur H. Mis



Gedenkdag Don Bosco (1815 – 1888)
Italiaanse priester en pedagoog. Hij was de grondlegger van de congregatie Salesianen van Don Bosco.

Don 2 feb

Maria-Lichtmis, herdenking van de opdracht van Jezus in de tempel
Jezus werd, zoals elk eerstgeboren joods jongetje, na 30 dagen opgedragen aan God. In de Katholieke Kerk is de opdracht van de Heer ook het vierde 'blijde mysterie' van de rozenkrans.
Bij de opdracht van Jezus was ook de oude Simeon in de tempel. De Heilige Geest had hem geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias zou zien. Toen Maria en Josef met Jezus naar de tempel gingen, werd ook Simeon door de Heilige Geest naar de tempel geleid. Hij nam het kind Jezus in zijn armen, en loofde God:
Laat nu, Heer, uw dienaar in vrede gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik uw redding gezien van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël uw volk.
Simeon zegende hen en zei tegen Maria:
Jezus is een teken dat betwist wordt. U zult zelf als door een zwaard doorstoken worden.

Vrij 3 feb





H. Blasius, tweede patroon van ons parochie
Sint Blasius (overleden vermoedelijk circa 316) is een martelaar en heilige in de Rooms-Katholieke Kerk en de oosters-orthodoxe kerken.
Sint Blasius is vooral bekend als beschermheilige tegen keelaandoeningen, zoals angina, hik, bof, spruw, astma en kroep. Blasius zou kort voor zijn marteldood een jongetje hebben genezen dat door een visgraat in zijn keel dreigde te stikken.

Zat 4 feb

18.30 uur H. Mis

Din 7 feb

08.30 uur Aanbidding
09.00 uur H. Mis

Zon 12 feb

11.00 uur H. Mis

Din 14 feb

09.00 uur H. Mis

14.00—16.00 uur: Inloopmiddag Gemeenschapshuis
Kop koffie of een praatje. Of een kaartje leggen:welkom!
Bijdrage in de kosten: € 3,50 (inclusief een consumptie); strippenkaar € 12,50 voor 5 middagen. INFORMATIE: Corry Steins 045-5241703 of mail.

Zat 18 feb

CARNAVAL

18.30 uur H. Mis

Din 21 feb

VASTELOAVEND
09.00 uur H. Mis

Woe 22 feb

ASWOENSDAG ~ Begin van de Vastentijd

19.00 uur H. Mis met askruisje


“Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.”
Op Aswoensdag horen katholieken overal ter wereld deze woorden als zij een askruisje halen. Deze as is gemaakt van de palmtakjes van verleden jaar, ze worden verbrand en vervolgens met heilig water of chrisma (olie) tot een pasta gemengd.
As van palmtakjes herinnert aan de aanklondiging van de Goede Week: het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus. Op Palmzondag begint de Goede Week die ons naar Pasen leidt. Zo kunnen we ons tijdens de 40 dagen van Vasten identificeren met Christus, met Christus’ eigen leven.

Zon 26 feb

11.00 uur H. Mis

Din 28 feb

09.00 uur H. Mis

Zat 4 mrt

11.00 uur begint de POTGRONDACTIE!
Fanfare St. Caecilia Wijnandsrade verkoopt weer potgrond aan huis.

18.30 uur H. Mis

Din 7 mrt

08.30 uur Aanbidding 09.00 uur H. Mis

Zon 12 mrt

11.00 uur H. Mis

Din 14 mrt

09.00 uur H. Mis

Zat 18 mrt

18.30 uur H. Mis

Din 21 mrt

09.00 uur H. Mis

14.00—16.00 uur: Inloopmiddag Gemeenschapshuis
Kop koffie of een praatje. Of een kaartje leggen:welkom!
Bijdrage in de kosten: € 3,50 (inclusief een consumptie); strippenkaar € 12,50 voor 5 middagen. INFORMATIE: Corry Steins 045-5241703 of mail.

Zon 26 mrt

18.30 uur H. Mis

Din 28 mrt

09.00 uur H. Mis

Overige mededelingen

Paaskaarsen

Wilt u een paaskaars van afgelopen jaren hebben? We verloten de 2 paaskaarsen die we nog hebben en vragen een bijdrage. U kunt zich aanmelden om deel te nemen aan de loting via het mailadres van Silvia Stals: silviastals@gmail.com.

Urnengraven

Er zijn urnengraven naast de kerkmuur bij de hoofdingang. Bij elk graf is een bloembak. De kruisen boven de graven zijn geschonken door de familie Philips uit Nuth: een mooie plek waar parochianen hun dierbaren te rusten kunnen leggen. Wilt u meer informatie? Klik hier. Ook kunt u contact opnemen met één van de kerkbestuursleden.

Kruisen
Kapellen

Bezoek kruisen en kapellen... te voet, met de fiets, online!
Meer dan drieduizend kruisen en kapellen staan langs Limburgse wegen: eeuwenoude of recente monumenten van volksvroomheid in het landschap. Wandel, fiets of surf erheen: Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg voor alle informatie over kruisen en kapellen in Limburg, met links naar wandel- en fietsroutes.

Vriend van de parochie

Word vriend van de parochie op facebook.  

Doe mee!

Poetsploeg, acoliet, lector, kerkbestuur: er is genoeg te doen en er is vast iets voor u bij!
Doe mee, u bent belangrijk voor onze gemeenschap! Mail ons aub.  

De klok en de haan

De acties om het restauratiebedrag bij elkaar te krijgen (giften, verkoop aquarellen en foto's, collectes, het "witte kerkje met gleuf in het dak", achter in de kerk, hebben opgebracht: totaal: 17.707,78, wat een prachtig bedrag! Gulle gevers: wij zijn ontzettend dankbaar.

Sponsoren van klok haan

Onze begunstigers van klokken en haan: Akkermans~Baken / Bemelmans / v.d.Berg~Driessen / Bindels~v.d. Warenburg Bisdom Roermand / v.d.Boorn~Driessen / Bos~Emonds / Boumans~Rikers / Bruls F. / Brand~Aretz / Buurtvereniging DROM / Buurtvereniging t Centrum / Café I Gen Dörp / Caelen C. / Claus~Hahn / Coenen M.L. / Coenen S. / Cordewener L. / Crombach J. / Coenen-Grooten / Curfs M. / Dautzenberg / Dewez E. / Diederen~Gielen / Dijkstra A. / Dohmen~Stassen / Drukkerij Nuth / Duijsing~Palmen / fam. Erens-Hoen / Erkens / Gehlen / Gerrits / Habets J.H.C. / v.d.Heuvel H.C. / v.d.Heijden A. / Horsch~Heiligers / Houben P. / Houbiers H. / Jacobs~Quadvlieg / Jetten~Rubens / Kamp J. / Keulers~Stals / Koelman~Stals / Klussenbedrijf Maessen / Krikke R. / Krutzen A. / Krutzen H. / Lenoire / Litjens / Lipsch J. / LOrtye / Luijten Groentechniek / Luijten J.A.M. / Maatschap Packbier / Marell Erwin / Mackaij Th. / Meessen J.W. / Meessen~van der Linde M. / Meijers~Arts Riek / Meijs / v.d.Nieuwenhof / Niesing C. / Paulussen / Portz / Quadakkers M.H. / Routheut P. / Schaap-Creemers C. / Schryvers H. / Selder J. / Snijders C. / Snijders J. / Souren~Steins / Stals F. / Stals M. / Steeghs / Steins~Hamers / Stevelmans / Stichting tot behoud Kerk / Stoddart John / Thomassen~Steins / Toonen / Vaessen~Eurlings / Vrienden van Wijnandsrade / Vroemen~Van Oppen / Vromen J.H.M. / Wachelder J. / van de Wall~Vaneijkveld / v.d.Warenburg F. / Willems T.

Privacy AVG 

Ook onze parochie beschermt de privacy van onze parochianen. In onderstaand document kunt u lezen hoe wij dat doen.
Privacyverklaring parochie H. Stephanus