Startpagina

Spreekuur
Adres
Huwelijk/doop
Recent verhuisd

HH Missen:
VOLGENDE MIS  
Dinsdag van 18.00 u tot 19.00 u, meer info: klik hier >>>
Parochiehuis: Panhuysstraat 1, Telefoon 045 - 524 12 88.
Trouwen of uw kind dopen in onze intieme kerk? Klik hier >>> of bel 045 - 524 12 88.
Nieuwe inwoner? Meld u aan bij de parochie. Klik hier >>> of bel 045 - 524 12 88.

Zaterdag 17.30 u; Zondag 11.00 u; Dinsdag 9.00 u; plus eerste dinsdag van de maand: 8.30 u aanbidding van het Allerheiligste.  
20-21-22
november 
SPECULAASACTIE BASISSCHOOL
Opbrengst is voor schoolreisje, schoolfeest, kamp enz. 
3 dec  13.30 uur Doop Elza Odekerken 
3 dec  15.00 uur ~ kerk van de H. Bavo te Nuth

PLECHTIGE INSTALLATIE PASTOOR JAN GEILEN
Tot pastoor van de parochies H. Bavo te Nuth, H. Clemens te Hulsberg, H. Stephanus te Wijnandsrade en H. Servatius te Vaesrade.

Na afloop gelegenheid tot feliciteren in het Trefcentrum aan de Wilhelminastraat te Nuth
9-10
december 
Kerstpakkettenactie
“Wat fijn dat we iets voor elkaar kunnen doen”, hoor je als we zeggen dat de kerstactie weer doorgaat.
“Krijg ik misschien een pakket?”, vragen mensen die elke cent 3 x moeten omdraaien soms.
Aan twee kanten een goed gevoel: kunnen delen en in je nood gezien worden.
Doneer koffie, thee, suiker, melk, boter, pasta, blikken groente of soep enz.
Op 9 december staan we bij winkels.
Op zondag 10 december is de kerk tot 15.00 uur open. 
9 dec  10.30 uur Afscheidsviering bisschop Frans Wiertz
in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond, aansluitend receptie in TheaterHotel De Oranjerie.
Mgr. Wiertz wil geen persoonlijke cadeaus: eventueel een financiële bijdrage ten behoeve van diaconale projecten in Limburg en in het bisdom Lahore in Pakistan, waarmee de bisschop
zich zeer verwant voelt. Bijdragen zijn van harte welkom op IBAN: NL83INGB0001030800 t.n.v. Bisdom Roermond, onder vermelding van ‘afscheid Mgr. Wiertz’. 
9 dec  17.30 uur ~ FEESTEKLIJKE PRESENTATIEMIS VOOR ONZE NIEUWE PASTOOR, JAN GEILEN
Deken Schreurs zal Jan Geilen voorstellen als onze nieuwe parochieherder.
Mis opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor met aan het einde van de mis serenade door de Koninklijk Erkende Fanfare St. Cecilia.
Na afloop napraten met koffie en iets lekkers.  
10 dec  Installatiemis pastoor Geilen in Hulsberg.
Daarom geen mis in Wijnandsrade! 
10 dec  10.15 u Geloofsgesprek op NPO2
10.30 u TV-missen vanuit Susteren op NPO2  
17 dec  19.00 uur KERSTCONCERT in onze parochiekerk
Georganiseerd door de Stichting tot behoud van de St. Stephanuskerk

“Baltus en Co” uit Nuth, programma afgestemd op de Kerstdagen,
met bijdragen van en door de dichter Colla Bemelmans.

Entreeprijs € 8,-- p.p. voor het onderhoudsfonds van de kerk.
Kaarten: vanaf 1 december in het steunpunt van TNT-post, Opfergeltstraat 7/9.
Of via telefoonnummer: 045-5241378. 
Restauratie
Kerkklokken en
Torenhaan

Kosten € 12.000
Reeds geschonken € 4.000
Nog te gaan € 8.000  
Twee van de drie luidklokken moeten dringend worden gerestaureerd. De haan en bol bovenop de torenspits zijn inmiddels ook aan een opknapbeurt toe. De restauratie van torenklokken en haan moet het kerkbestuur geheel uit eigen middelen betalen.
Wordt “Vriend van Klokken en Haan“ door uw gift op bankrekening NL 49 RABO 0137702507 of NL38 INGB 0001038012, onder vermelding van “Vriend van Klokken en Haan“.  
WIJNANDSRADENAREN  Geloof, spiritualiteit op belangrijke momenten in uw leven,
cultuur en traditionele gebruiken, een mooi kerkgebouw?

1. Word vijwilliger: veelzijdig en betrokken
o.a. begraafplaats onderhoudenn, kerk schoonmaken, deelnemen aan kerkbestuur,
Of doe mee als acoliet, collectant en/of lector.
2. Kerkbijdrage
Geeft ú nog geen bijdrage? U kunt een vast bedrag - per maand of jaarlijks – overmaken. Ziehier wat u ervoor terugkrijgt >>>.
De rekeningnummers vindt u hier.
Of sluit een overeenkomst, denk aan aftrekbaarheid voor de belastingen.
3. Adverteer
U kunt adverteren in ons parochieblad.
Wij bevelen onze adverteerders van harte bij u aan.

Meer weten? Meedoen?
Mail ons: secretaris@stephanuswijnandsrade.nl.
R.K. Kerkbestuur “Heilige Stephanus” Wijnandsrade. Pastorie: Panhuysstraat 1, 6363 BZ Wijnandsrade
BANK ING: NL38INGB0001038012. Rabo: NL49RABO0137702507. T.n.v. Het Kerkbestuur.
Volledige brief van het kerkbestuur >>>  
WIE DOE
MEE?
 
Onze parochie draaiend houden vergt veel inzet: kerk poetsen, misintenties regelen, parochieblad maken en bezorge: parochiegenoten die dit werk doen, vormen de hoeksteen von onze dorpsgemeenschap. Wij zijn blij met ieders inzet:
- parochiebulletin bezorgen (9 keer per jaar) in uw eigen straat of buurt,
- bij toerbeurt de kerk poetsen,
- kapelaans assisteren tijdens de mis,
- bij toerbeurt spreekuur bemensen (dinsdagavond tussen 18 en 19 uur),
- nieuwe kerkbestuursleden!
Aanmelden of vrijblijvend informatie? Bel of mail Anny Vaessen, vice-voorzitter van het kerkbestuur. Telefoon: 045-5241362. E-mail: penningmeester@stephanuswijnandsrade.nl.  
Campagne
Filipijnen
 
Steun campagne voor Filipijnen

Het Missiebureau van het bisdom Roermond heeft € 20.000,- vrijgemaakt voor medische noodhulp aan het bisdom Marawi op de Filipijnen.
U (parochie, klooster, ondernemer, particulier) wordt opgeroepen om deze actie financieel te ondersteunen.
De stad Marawi op het eiland Mindanao in het zuiden van de Filipijnen wordt de laatste tijd ernstig getroffen door gevechten tussen ISrebellen en het regeringsleger. De gift van het Missiebureau is een reactie op een noodkreet om hulp van bisschop Edwin de la Peña van Marawi, met wie het Missiebureau goede contacten onderhoudt.
Het geld wordt gebruikt voor directe noodhulp en er worden 1.400 medical kits aangeschaft voor het verlenen van eerste hulp aan vluchtelingen.
Donaties
Giften zijn welkom op de rekeningnummers ING: NL27 INGB 0001 0450 00 of RABO: NL11 RABO 0144 1014 08 ten name van Missiebureau Roermond onder vermelding van ‘Noodhulp Marawi’.  
missio   Missio steunt Burkina Faso
Kinderen en jongeren in de goudmijnen
Bij gebrek aan toekomstperspectief werken duizenden in illegale goudmijnbouw, ook kinderen. Het is zwaar en gevaarlijk werk. Vanuit tunnels, sommige wel 100 meter diep, slepen jongens zakken met keien naar het daglicht. Vrouwen en kinderen kloppen de stenen klein zodat het goud uitgewassen kan worden met kwikzilver en cyaankali. Twee priesters, Charlemagne Sawadogo en Marcellin Ouédraogo bekommeren zich om de kinderen en de jongeren en proberen hen te motiveren weer naar school te gaan.
Wilt u deze kinderen en jongeren helpen weer naar school te gaan?
Geef: IBAN: NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, Den Haag o.v.v. goudmijnen.