Startpagina

Spreekuur
Adres

Huwelijk/doop
Recent verhuisd
 
Dinsdag van 18.00 u tot 19.00 u, meer info: klik hier >>>
Parochiehuis: Panhuysstraat 1, Telefoon 045 - 524 12 88.
Trouwen of uw kind dopen in onze intieme kerk? Klik hier >>> of bel 045 - 524 12 88.
Nieuwe inwoner? Meld u aan bij de parochie. Klik hier >>>  
 
   
Het Onze Vader in de nieuwe vertaling.

Er zullen in de kerken gebedskaartjes aanwezig zijn, waarop het “nieuwe” Onze Vader staat.  
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd, Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals
in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld,
Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.  
HH Missen:
zat. 17.30 u;
zon. 11.00 u;
dins. 9.00 u.  
Elke eerste dinsdag van de maand
Aanbidding van het Allerheiligste om 8.30 uur, voor de H. Mis van 9.00 uur.

VOLGENDE MIS >>> 
12 nov  11.00 uur Uitvaart van Fien Eurlings-Rietra

14.00 uur Uitvaart van Wiel Hupperichs

St. Maartensoptocht  
12-17
november 
Bedevaart naar Rome in Heilig Jaar naar de graven van de apostelen en het hart van de wereldkerk. Bezoek van de vier grote basilieken. Kennismaking met het antieke Rome. Gelegenheid om door de heilige deur te gaan, dat kan alleen in het Heilig Jaar. Algemene audiëntie bij paus Franciscus. Volop gelegenheid voor eigen invulling aan het programma. De reis vindt plaats van 12 tot en met 17 november 2016.
Kosten € 839,- per persoon. Voor aanmeldingen of meer informatie: www.bisdom-roermond.nlof www.bedevaarten.com. Bellen of mailen kan ook: 043-3215715 of info@bedevaarten.com.  
20 nov
Christus Koning
van het
heelal 
25 nov  19.00 uur ACADEMIE ROLDUC
Deelname: vijf euro.
Aanmelden: academie.rolduc@gmail.com
Geweld en staat, godsdienst en vrijheid
(drs. Michaël Bauwens, filosoof KU Leuven) 
26 nov  17.30 uur Caeciliaviering, H. Mis opgeluisterdoor de Kon Fanfare St. Caecilia 
10 en 11
dec 
zaterdag 10 December van 17.00 uur tot 19.00 uur
zondag 11 December van 10.00 uur tot 15.00 uur

Onze kerk is open om voedselpakketten in te zamelen.
De feestdagen komen eraan. Voor veel mensen betekent cadeaus kopen voor de kinderen dat ze minder eten kunnen kopen. De geboorte van het kind Jezus leerde ons dat elke mens meetelt.
De Nuther gemeenschap laat weer zien dat we voor elkaar kunnen zorgen als dat nodig is.

Houdbare producten zoals: koffie; thee; suiker; rijst; macaroni of andere pasta’s; groente of fruit in blik; boter enz.
Geen alcoholische dranken.
 
18 dec  18.00 uur - 19.30 uur KERSTCONCERT
door
DIE MOSELSÄNGER
o.l.v. Leo van Weersch
Entreeprijs € 8,00 p.p.
De opbrengst komt geheel ten goede aan
het onderhoudsfonds van de kerk.

Toegangskaarten vanaf 15 november bij
breiwinkel 't Sjtübke/PostNL, Opfergeltstraat 7/9.
Of reserveren op telefoonnummer 045-5241378.
Verzeker u tijdig van uw toegangskaart !  
2017   2017 
6 jan  19.00 uur ACADEMIE ROLDUC
Deelname: vijf euro.
Aanmelden: academie.rolduc@gmail.com
Ethiek en Media: tussen macht en moraal
(dr. Huub Evers, oud-hoofddocent media-ethiek) 
3 feb  19.00 uur ACADEMIE ROLDUC
Deelname: vijf euro.
Aanmelden: academie.rolduc@gmail.com
Orgaandonatie als geschenk of bedreiging?
(dr. Lambert Hendriks, moraaltheoloog Grootseminarie Rolduc/TIR)  
10 mrt  19.00 uur ACADEMIE ROLDUC
Deelname: vijf euro.
Aanmelden: academie.rolduc@gmail.com
Hoe ben ik katholiek in deze tijd?
(Thijs Caspers, theoloog en gastonderzoeker Tilburg University)  
7 apr  19.00 uur ACADEMIE ROLDUC
Deelname: vijf euro.
Aanmelden: academie.rolduc@gmail.com
Kerkelijke kunst? Moest verboden worden….
(dr. Régis de la Haye, docent kerk- en kunstgeschiedenis Grootseminarie Rolduc/TIR/Kairos) 
12 mei  19.00 uur ACADEMIE ROLDUC
Deelname: vijf euro.
Aanmelden: academie.rolduc@gmail.com
Spiritueel leven – hoe doe je dat?
(dr. Helene Etminan, godsdienstwetenschapper TIR)  
16 t/m 18
juni 
Groots feest gevierd op het kasteel, want
K.E. Fanfare St. Caecilia (1892) bestaat 125 jaar!
Houd de websitevan de fanfare in de gaten! >>> 
Kerkbestuur  Per 1 juni 2016 is Mw. Annemie Akkermans~Baken officieel benoemd als lid van het Kerkbestuur van onze parochie. 
Poëziewandelingen   Route [4.525 KB] .
De gedichten [1.043 KB] .
Twee wandelingen door een afwisseklend landschap met hhier en daar een gedicht. 
Wijnandsradenaren  Geloof, spiritualiteit op belangrijke momenten in uw leven,
cultuur en traditionele gebruiken, een mooi kerkgebouw?

1. Word vijwilliger: veelzijdig en betrokken
o.a.
parochieblad maken, begraafplaats onderhouden, kerk schoonmake, deelnemen aan kerkbestuur,
Of doe mee als acoliet, collectant en/of lector
2. Kerkbijdrage

Geeft ú nog geen bijdrage?
U kunt een vast bedrag - per maand of jaarlijks – overmaken. Ziehier wat u ervoor terugkrijgt >>>.
De rekeningnummers vindt u hier.
Of sluit een overeenkomst, denk aan aftrekbaarheid voor de belastingen.
3. Adverteer
U kunt adverteren in ons parochieblad.
Wij bevelen onze adverteerders van harte bij u aan.

Meer weten? Meedoen?
Mail ons: secretaris@stephanuswijnandsrade.nl
R.K. Kerkbestuur “Heilige Stephanus” Wijnandsrade. Pastorie: Panhuysstraat 1, 6363 BZ Wijnandsrade
BANK ING: NL38INGB0001038012. Rabo: NL49RABO0137702507. T.n.v. Het Kerkbestuur.
Volledige brief van het kerkbestuur >>> 
Openingstijden parochiekantoren  Wijnandsrade: dinsdag tussen 18:00 en 19:00 uur parochiehuis
Hulsberg: dinsdag tussen 17:00 en 18:00 uur pastorie
Nuth: dinsdag en vrijdag tussen 9.30 en 10.30 uur pastorie