Parochie Sint Stephanus Wijnandsrade 

****** ******


Sint Blasius, OL Vrouw van Altijddurende Bijstand en Sint Stephanus:

Bid voor wie gestorven is door het Corona-virus
Bid voor wie nu ziek is
Bid voor ons!

CORONA: GEEN H. MISSEN IN DE KERK.

Overdag kunt u altijd terecht in de O.L.Vrouwe-kapel, onder in de kerktoren van onze kerk.

-Overzicht van de komende missen via ons youtube-kanaal.
-De H. Mis van afgelopen zondag via ons youtube-kanaal.
-Website RKK; elke zondag, 10.00 uur: Eucharistie op NPO 2 (KRO-NCRV).
-Radio Mario: Eucharistieviering om 09.00 uur en 19.00 uur.

NB: Uw misintenties worden wel gelezen door onze priesters. In overleg kunnen de intenties later alsnog worden aangeboden en vermeld in de diensten.

* VAN ONZE BISSCHOP
- HELP ONS OM VERSPREIDING VAN HET CORONA-VIRUS TE VOORKOMEN.
- HELP ONZE PRIESTERS OM HUN POSTORALE WERK TE VERVULLEN.
- GEEF GEEN HAND.
- GEBRUIK GEEN WIJWATER.
- MIJD SAMENKOMSTEN.
- HOUD GEEN KOORREPETITIES.
- HOUD GEEN CATECHISATIE-BIJEENKOMSTEN.

GEBED
God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden. Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken corona-virus. Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen, Wij bidden voor hen om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid. Door Christus onze Heer. Amen.


Mattheüs 4: De Geest bracht Jezus naar de woestijn, daar was hij helemaal alleen. Hij vastte 40 dagen. De duivel fluisterde: 'Verander die stenen in brood, jij bent toch God!' Jezus zei: ‘Een mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord uit de mond van God.' De duivel beproefde Jezus nog meer, maar Jezus hield vol. Toen liet de duivel Jezus met rust, en meteen kwamen er engelen om voor Jezus te zorgen.

Contact 

Spreekuur: dinsdag 18.00 uur tot 19.00 uur,
Adres: Parochiehuis, Panhuijsstraat 1; 045 - 524 12 88,
Mail pastoor, of secretaris of bel onze secretaris: 06 - 52 64 25 43.

Urnenkelder

Reserveer een urnengraf naast onze mooie kerk! Bel of mail ons. Of spreek met iemand van het kerkbestuur. Overzicht tarieven.

Iets voor u?

Kantoorruimte te huur in parochiehuis
Panhuysstraat 1 in Wijnandsrade
Zeer geschikt voor administratieve doeleinden. Gebruik van keuken en vergaderruimte mogelijk.
Bel Wim Stals: tel.nr. 045-5243623 of Anny Vaessen: tel.nr.045-5241362

PAROCHIE-AGENDA 

Vastenactie

De zakjes worden NIET opgehaald. Wilt u toch iets geven? Vul svp het formulier op het vastenzakje in, doe het in de envelop en doe de envelop op de bus.

Thema Vasten 2020: Doorleren
'Werken aan je toekomst' betekent: een vak leren, zorgen dat je kans op werk en inkomen krijgt: kleermaker, bakker, winkelier, imker of mandenvlechter. Dat helpt echt! Ongeschoolden in Zambia verdienden € 8,30 PER MAAND. Na opleiding verdienen ze tussen € 20 en € 50 per maand. Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen... 63 miljoen kinderen volgen geen onderwijs ... 250 miljoen kinderen leren nooit lezen en schrijven.
Geef aan de Vastenactie!


9 april
10 april
11 april
12 april

Wegens CORONA: AFGELAST
19.00 uur: Witte Donderdag - viering
19.00 uur: Goede Vrijdag - viering
- - - - - - -: Stille Zaterdag - geen mis
11.00 uur: Pasen - viering

DE GOEDE WEEK... Wat is er GOED aan de Goede Week?
De week vóór Pasen heet de Goede Week. Maar in die week worden het lijden en sterven van Christus herdacht. Wat is daar goed aan? In liturgische boeken wordt de Goede Week ook omschreven als "Heilige Week". Goed betekent vaak "heilig". De Goede Week is dus vooral de Heilige Week en Goede Vrijdag is de Heilige Vrijdag. De Goede Week werd in de eerste eeuwen Paasweek genoemd, later ook ‘Grote Week’: voor gelovige christenen is de Goede Week de belangrijkste week van het jaar. Duitsers zeggen "Karwoche" en : Karfreitag", van het oud-Duitse woord ‘kara’, dat ‘klacht’ of ‘treurnis’ betekent. De Goede Week mag toch als een échte goeie week worden beschouwd, want door zijn lijden, sterven én zijn Verrijzenis met Pasen heeft Christus ons allemaal verlost en uitzicht op eeuwig leven gegeven. Dat is nog eens goed nieuws!

8 april

In de Kathedraal van Roermond: Zegening oliën tijdens Chrismamis
GEEN TOEGANG.

Passiespelen Tegelen ~ AFGELAST

Vriend van de parochie 

Word vriend van de parochie op facebook.  

Doe mee! 

Poetsploeg, acoliet, lector, kerkbestuur: er is genoeg te doen en er is vast iets voor u bij!
Doe mee, u bent belangrijk voor onze gemeenschap! Mail ons aub.  

De klok en de haan 

Verjaardagskalenders
Om het restauratiebedrag bij elkaar te krijgen verkopen we verjaardagskalenders en aquarellen! Heeft u interesse? Teken in op de lijst achter in de kerk.

Al uw giften, ook die in het witte kerkje achter in de kerk, plus de extra collecte van Palmzondag verleden jaar:
totaal:€ 17.707,78 een prachtig bedrag voor een kleine parochie als de onze ~ wij zijn onze gulle gevers dan ook ontzettend dankbaar voor elke gift die we hebben mogen ontvangen. 

Sponsoren van klok haan 

Namen van de begunstigers van de klokken en haan:
Akkermans~Baken
Bemelmans
v.d.Berg~Driessen
Bindels~v.d. Warenburg Bisdom Roermand
v.d.Boorn~Driessen
Bos~Emonds
Boumans~Rikers
Bruls F.
Brand~Aretz
Buurtvereniging DROM
Buurtvereniging ‘t Centrum
Café I Gen Dörp
Caelen C.
Claus~Hahn
Coenen M.L.
Coenen S.
Cordewener L.
Crombach J.
Coenen-Grooten
Curfs M.
Dautzenberg
Dewez E.
Diederen~Gielen
Dijkstra A.
Dohmen~Stassen
Drukkerij Nuth
Duijsing~Palmen
fam. Erens-Hoen
Erkens
Gehlen
Gerrits
Habets J.H.C.
v.d.Heuvel H.C.
v.d.Heijden A.
Horsch~Heiligers
Houben P.
Houbiers H.
Jacobs~Quadvlieg
Jetten~Rubens
Kamp J.
Keulers~Stals
Koelman~Stals
Klussenbedrijf Maessen
Krikke R.
Krutzen A.
Krutzen H.
Lenoire
Litjens
Lipsch J.
L’Ortye
Luijten Groentechniek
Luijten J.A.M.
Maatschap Packbier
Marell Erwin
Mackaij Th.
Meessen J.W.
Meessen~van der Linde M.
Meijers~Arts Riek
Meijs
v.d.Nieuwenhof
Niesing C.
Paulussen
Portz
Quadakkers M.H.
Routheut P.
Schaap-Creemers C.
Schryvers H.
Selder J.
Snijders C.
Snijders J.
Souren~Steins
Stals F.
Stals M.
Steeghs
Steins~Hamers
Stevelmans
Stichting tot behoud Kerk
Stoddart John
Thomassen~Steins
Toonen
Vaessen~Eurlings
Vrienden van Wijnandsrade
Vroemen~Van Oppen
Vromen J.H.M.
Wachelder J.
van de Wall~Vaneijkveld
v.d.Warenburg F.
Willems T. 

Privacy AVG 

Ook onze parochie beschermt de privacy van onze parochianen. In onderstaand document kunt u lezen hoe wij dat doen.
Privacyverklaring parochie H. Stephanus  

PAROCHIE-
AGENDA
 

H. Missen
- Zaterdag: 17.30 u
- Zondag: 11.00 u
- Dinsdag: 09.00 u
- Woensdag: 19.00 u, bij de Zusters Oblaten, Schoolstraat 5, Hulsberg