Parochie Sint Stephanus Wijnandsrade

Misintenties
Pastoor
Secretaris

mail of bel 045-5241208 dinsdag (9:30-10:30 u), donderdag (14:00-16:00 u)
bel 045 - 524 1208, of 06 - 25 39 34 35, of mail past. Geilen.
bel 06 - 52 64 25 43 of mail secretaris Stals.

Bezoek van pastoor

Maak een afspraak. Bel 045 - 405 12 73 (dinsdag tussen 10 en 12);
of 045 - 524 12 08 (donderdag tussen 14 en 16 uur).

Oorlog

Almachtige God, geef vrede hier en overal op aarde!.

Mededelingen

1. Van het bisdom: Nieuwsbrief en Clavis.
2. Word vrijwilliger! Mail Silvia Stals
3. Wijnandsrade bruist! Verenigingen en activiteiten in Wijnandsrade: klik hier.
4. MEER MEDEDELINGEN klik hier.

THE LED SHINES!

Onze kerk heeft nu duurzame LED-verlichting die de kleuren van het kerkelijk jaar kan aangeven. Dat hebben we sŠmen gedaan. DANK aan de gulle gevers!

Onze nieuwe bisschop

MGR. RON VAN HOUT
Monseigneur dr. C.F.M. (Ron) van den Hout is door paus Franciscus per 21 juni 2024 benoemd tot de 25ste bisschop van Roermond, als opvolger van de geliefde, eind vorig jaar overleden, Monseigneur Harrie Smeets. Tijdens een pontificale viering op 24 augustus in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond zal de nieuwe bisschop zijn bisschopszetel in bezit nemen. Latijn voor "zetel"is 'cathedra', vandaar de naam 'kathedraal'.

AGENDA

Zat 20 jul

18.30 uur H. Mis

Maa 22 julFeest van H. Maria Magdalena
Maria Magdalena of Maria van Magdala was een leerling van Jezus (Lucas 8:2 "Maria uit Magdala"). Magdala was een vissersdorp op de westelijke oever van het Meer van Tiberias. Jezus had Maria Magdalena bevrijd van zeven demonen. Samen met enkele andere vrouwen (Johanna, Suzanna e.a.) volgde zij Jezus vanuit Galilea naar Jeruzalem. Zij zorgden voor Jezus en de twaalf apostelen "uit eigen middelen", dus zij waren waarschijnlijk bemiddelde vrouwen.
Maria Magdalena was bij de kruisiging en graflegging van Jezus. Ze kwam als eerste bij het lege graf van Jezus en ze was de eerste die Jezus zag na zijn opstanding. Toen ze dit vertelde aan de apostelen, geloofden ze haar niet en vonden het kletspraat.

Paus Gregorius verwarde Maria Magdalena met twee bijbelse vrouwen die Jezus' voeten hadden gezalfd en met hun haren gedroogd (Maria van BethaniŽ en de boetvaardige zondares uit Lucas 7:36-50. Hierdoor werd Maria Magdalena lange tijd als berouwvolle onkuise vrouw voorgesteld. Onze kerk ontkent dat nu.

Thomas van Aquino noemde Maria Magdalena "Apostel van de Apostelen", omdat Jezus volgens het Evangelie van Johannes het eerst aan haar verscheen en tegen haar zei: "Ga naar mijn broeders en zeg hen: Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God".

Een middeleeuwse legende verhaalt hoe Maria Magdalena met Lazarus naar Zuid-Frankrijk zou zijn gekomen. Zij zou daar dertig jaar in een grot hebben geleefd. In de basiliek van Maria Magdalena in Saint Maximin is een graftombe waar zich haar stoffelijke resten zouden bevinden. Volgens een andere legende zouden haar relieken zich bevinden in de basiliek La Madeleine te Vťzelay, wat sinds de 11e eeuw de verering van Maria Magdalena in West-Europa heeft bevorderd.
Volgens een negentiende-eeuws fantasieverhaal was Maria Magdalena zwanger van een kind van Jezus en met Jozef van Arimathea naar Frankrijk vertrokken. Daar bracht ze Sara ter wereld (Hebreeuws voor prinses), de dochter van Jezus en stammoeder van de Merovingische koningen. Zo is in dit verhaal Maria Magdalena de San Greal (Latijn voor Heilige Graal), waarbij San Greal als Sang Real (oud-Frans voor koninklijk bloed) wordt gelezen.

Din 23 jul

09.00 uur H. Mis

Woe 24 jul


Christoffel als reus met op zijn schouder het Jezuskind (Roermond)

Naamdag H. Christoffel
Christoffel was een sterke reus van een man. Hij droeg mensen op zijn rug de rivier over. Op een dag droeg hij een klein kind, dat werd alsmaar zwaarder en zwaarder. Het kind openbaarde zich als Christus. Christoffel betekent "Christusdrager". Vanaf dat moment ging Christoffel het evangelie prediken.
Christoffel wordt overal vereerd. In de middeleeuwen was hij een van de Veertien Noodhelpers of Heilige Helpers, die aangeroepen werden in een noodsituatie. Sint Christoffel is de patroonheilige van reizigers, verkeersdeelnemers, pelgrims en kinderen. Hij is de patroon tegen besmettelijke ziekten en onverwachte dood. In Roermond is de viering van de H. Christoffel een hoogfeest. In Roermond staat de enige Sint-Christoffelkathedraal ter wereld.
Er is twijfel of Sint Christoffel echt heeft bestaan. Daarom wordt hij niet meer genoemd op de Heiligenkalender van het Vaticaan. Hij mag wel als plaatselijke heilige worden vereerd.

Don 25 jul

Naamdag van apostelJacobus de Meerdere
Jakobus de Meerdere, "Santiago" in Spanje was volgens het Nieuwe Testament een van de 12 apostelen van Jezus Christus. Hij wordt de Meerdere genoemd (Jacobus Maior)om hem te onderscheiden van zijn naamgenoten Jakobus de Rechtvaardige (Jacobus Justus, de broer van Jezus) en Jakobus de Mindere (Jacobus Minor).
De grote schelp is het attribuut van Sint Jakob: de Sint-jakobsschelp genoemd (Coquille Saint Jacques, Jakobsmuschel). Ook wordt Jakobus vaak afgebeeld met een staf, als symbool van de pelgrim. Hij is de patroonheilige van o.a. Spanje en pelgrims.

Vrij 26 jul

Rechts: Sint Anna te drieŽn: Anna met haar dochter Maria en haar kleinzoon, het kindje Jezus, geschilderd door Masaccio


HH Anna en Joachim
Anne en Joachim waren de ouders van Maria. Ze waren een welgesteld paar. Joachim had een functie in de tempel, maar omdat hij kinderloos was, mocht hij niet meer in de tempel werken, hij trok met een kudde schapen de wildernis in. OInderweg vertelde een engel hem dat zijn vrouw Anna zwanger was. Hij keerder terug naar huis en ontmoette Anna bij de (Gouden) Poort in Jeruzalem. Anna baarde een meisje: Maria, die later de moeder van Jezus zou worden. Maria is als enige mens onbevlekt ontvangen: bij de conceptie in de schoot van haar moeder was Maria niet belast met de erfzonde.

Joachim ontmoet Anna bj de Gouden Poort in Jeruzalem, geschilderd door de Belgische 17de-eeuwse schilder Theo van Loon

Zat 27 jul

Naamdag Titus Brandsma

Titus Brandsma (Oegeklooster, 23 februari 1881 Ė Dachau, 26 juli 1942) was een Nederlandse karmeliet, hoogleraar en schrijver. Brandsma was specialist in middeleeuwse mystiek en zelf mysticus. Hij zette zich in voor de katholieke emancipatie, het katholieke onderwijs en de journalistiek. Hij was fel tegen vreemdelingenhaat en racisme en verzette zich tegen populistiche politiek en het nazisme. Hij werd in 1942 gearresteerd en naar concentratiekamp Dachau gedeporteerd. Na zware mishandelingen werd hij daar vermoord.

Zon 28 jul

11.00 uur H. Mis

Maa 29 jul

Naamfeest van H. Martha

Martha vraagt haar zus Maria om ook de handen uit de mouwen te steken. Geschilderd door Gentileschi

Martha was de zus van Maria en Lazarus van BethaniŽ. Volgens Johannes hield Jezus veel van de zussen en hun broer.
Jezus was op bezoek bij Maria en Marta. Maria luisterde aandachtig naar Jezus, terwijl Marta druk was met de zorg voor de gasten. Marta vroeg Jezus: "Zeg dat Maria ook eens de handen uit de mouwen steekt." Maar Jezus vond dat Maria het juiste deed.
Lazarus werd ziek. Maria en Marta lieten Jezus halen maar Jezus kwam niet. Hij zei: "deze ziekte leidt niet tot de dood maar tot de verheerlijking van God." Toen Jezus eindelijk kwam, was Lazarus al vier dagen dood. Marta snelde Jezus tegemoet en zei: "Heer, was als U hier geweest, dan was Lazarus niet gestorven, maar alles wat U van God vraagt, zal God geven." Ze gingen naar het graf en Jezus wekte Lazarus uit de dood op.
Marta, Maria en Lazarus gingen na de dood van Jezus naar de Provence. In Tarascon bedreigde een monster de bevolking. Het lukte Marta het monster te temmen.

Din 30 jul

09.00 uur H. Mis

Woe 31 jul

Naamfeest H. Ignatius van Loyola
Ignatius richtte als antwoord op de religieuze problemen van zijn tijd een nieuwe orde op: de SociŽteit van Jezus, de leden heten "JezuÔeten". Er waren toen veel bezwaren van zowel van katholieke als protestantse zijde tegen het Vaticaan. Paus Adrianus VI (de enige Nederlandse paus) uitte zijn ongenoegen omdat er zoveel mis was: verwarring, religieuze orden bestreden elkaar, bisschoppen en de paus ruzieden, gelovigen waren onbekend met de katholiekeleer. De door Ignatius opgerichte SociŽteit van Jezus was daarop een antwoord: doel was de verdediging en verspreiding van het geloof, spirituele vernieuwing, het zuiveren van de ziel, het corrigeren van dogmatische onkunde, het uitbannen van zonde en bijgeloof. JezuiÔeten werde zo de geleerden van de katholieke kerk. Ook onze paus Franciscus is JezuÔet.
Bij ons in Wijnandsrade zijn de JezuÔeten belangrijk: ruim 40 jaar was het kasteel een JezuÔetenklooster onder leiding van pater Eberschweiler, aan wie een wonderbare genezing wordt toegeschreven. De beroemde bioloog en evolutiegeleerde pater Wasmann (klik voor meer info) woonde en werkte op kasteel Wijnandsrade.

Zat 3 aug

18.30 uur H. Mis

Din 6 aug

08.30 uur Uitstalling & aanbidding Allerheiligste
09.00 uur H. Mis

Zon 11 aug

11.00 uur H. Mis

Din 13 aug

09.00 uur H. Mis

Zat 17 aug

18.30 uur H. Mis

Di 20 aug

09.00 uur H. Mis

Os Gemeinschapshoes
14.00 uur WEGENS VAKANTIE VAN HET GEMEENSCHAPSHUIS GAAN WE NAAR ZORGBOERDERIJ A gen LING
HEEFT U GEEN VERVOER NAAR HELLEBROEK: OM 13.50 UUR STAAT ER EEN AUTO KLAAR AAN HET GEMEENSCHAPSHUIS.
INFORMATIE: Corry Steins 045-5241703 / of mail

Zon 25 aug

11.00 uur H. Mis

Din 27 aug

09.00 uur H. Mis

Zat 31 aug

18.30 uur H. Mis

Zon 15 sep

12.00 uur Kerk open voor Open monumentendag
Thema 2024: routes & verbindingen

De heilige boeken van Joden, Christenen & Moslims staan vol verhalen over reizen. In onze parochiekerk kunt u schoolplaten met voorstellingen uit de Bijbel bewonderen en bespreken met de aanwezige vrijwilligers. Bijvoorbeeld: de Exodus.

Een bus maakt het mogelijk om ook andere monumenten in de gemeente Beekdaelen te bezoeken. Houdt daarvoor de informatie in de Beekdaeler en op websites in de gaten. Kasteel Wijnandsrade
Open vanaf 12.00 tot 17.00 uur De Kasteelstichting en de Vrienden van Wijnandsrade nodigen u uit om met onze vernieuwde PoŽzie~Wandelgids te komen wandelen. Onderweg ziet u hoe de gedichten, vaak van plaatselijke dichters, zich verbinden met de prachtige landschappen en omgekeerd. Als u uitgewandeld bent, kunt u op de binnenplaats van het kasteel uitrusten en iets lekkers nuttigen.

Zon 22 sep

80 jaar bevrijding Wijnandsrade - de 4de MEMORIAL WALK

Memorial Walk langs plekken in Wijnandsrade waar in WOII geallieerden zijn gesneuveld. Op die plekken wordt historische informatie gegeven. Het aantal deelnemers groeit elk jaar. Het is 80 jaar geleden dat WOII eindigde in Wijnandsrade en heel Zuid-Limburg. Daarom is de Memorial Walk dit jaar niet alleen gedenken maar ook feest vieren!

- Ochtend en begin middag wandelen en gedenken
- Wandeling naar Laar, Brommelen en Swier; onthulling van twee gedenktekens, een in Laar, en een in Brommelen.
- 14.30 uur Plechtige herdenking gesneuvelden bij het oorlogsmonument aan de kerk met gebed, taptoe, volksliederen door de fanfare, en bloemenhulde.

- Namiddag : feest vieren
- De fanfare marcheert naar de KŲrnerstraat, waar ze een concert geeft.
- Daarna concerteren twee kapellen: de NAK en de TSK.
- Gekostumeerd (???) bal voor gezinnen.

Overige mededelingen

Urnengraven

Er zijn urnengraven naast de kerkmuur bij de hoofdingang. Bij elk graf is een bloembak. De kruisen boven de graven zijn geschonken door de familie Philips uit Nuth: een mooie plek waar parochianen hun dierbaren te rusten kunnen leggen. Wilt u meer informatie? Klik hier. Ook kunt u contact opnemen met ťťn van de kerkbestuursleden.

Doe mee!

Poetsploeg, acoliet, lector, kerkbestuur: er is genoeg te doen en er is vast iets voor u bij!
Doe mee, u bent belangrijk voor onze gemeenschap! Mail ons aub.  

Privacy AVG 

Ook onze parochie beschermt de privacy van onze parochianen. In onderstaand document kunt u lezen hoe wij dat doen.
Privacyverklaring parochie H. Stephanus