tr bgcolor="lavender">
Sint Corona, bid voor ons! Parochie Sint Stephanus Wijnandsrade

Parochiehuis
Panhuijsstr. 1
045-524 12 88

~ Spreekuur: dinsdag 18.00 uur tot 19.00 uur, of 045-524 12 88.
~ Pastoor
Geilen: mail of bel 045 - 524 1208, of 06 - 25 39 34 35.
~ Secretaris Stals:
mail of bel 06 - 52 64 25 43.

AGENDA

Klik hier voor H. Missen & Heiligenkalender

Bezoek van pastoor

Maak een afspraak. Bel 045 - 405 12 73 (dinsdag tussen 10 en 12);
of 045 - 524 12 08 (donderdag tussen 14 en 16 uur).

Te huur

Ons parochiehuis is te huur. Bel 045 - 524 36 23 of 045 - 524 13 62.

Corona

Aanmelden voor de H. Mis: mevr. Bex, 045 - 524 35 63 of kom dinsdag tussen 18 en 19 u. naar 't Parochiehuis. Houdt u alstublieft aan de regels!

Mededeling

Meer mede-delingen

Vertrek Anny Vaessen: haar jarenlange grenzeloze inzet voor onze parochie stemt ons dankbaar. Buiten het kerkbestuur doet Anny nog taken. Ook u kunt iets voor de parochie betekenen. Heeft u zin oif tijd? Mail Silvia Stals of bel 06-52642543. U kunt ook altijd een kerkbestuurslid aanspreken.

Opbrengst Vastenactie: € 528,93 plus € 75 van digitaal vastenzakje

Nieuwsbrief van het Bisdom Roermond: klik hier.
Clavis, digitaal magazine van ons bisdom: klik hier.

AGENDA


Meimaand ~ MariamaandDon 13 mei

Hemelvaartsdag

11.00 uur H. Mis

15 t/m 23 mei

Pinksteractie missionarissen 2021

Juist in deze tijd is het werk van bevlogen mannen en vrouwen in de missie nodig. De Pinkstercollecte in onze kerk is voor hen! Of geef via de website klik hier.

Zat 15 mei

14.00 uur Huwelijk van Miranda de Koning & Marco Franssen

18.30 uur, H. Mis

Zon 16 mei

Geen H.Mis

Din 18 mei

08.30 uur Rozenkransgebed
09.00 uur, H. Mis

Zat 22 mei

Geen H. Mis

zon 23 mei

Pinksteren
11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen
Na de H.Mis kerkdeurcollecte voor de Nederlandse Missionarissen

maa 24 mei

Tweede Pinksterdag
11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen


Paus Franciscus heeft tweede Pinksterdag tot nieuw Mariafeest gemaakt: Maria, Moeder van de Kerk. Maria wordt door alle christenen vereerd. Volgens Jezus is Zijn Moeder het beeld van de mens die gelooft, hoopt en liefheeft. Maria was de eerste gelovige, ze heeft nooit de moed verloren en heeft na Goede Vrijdag met de Kerk Pasen en Pinksteren gevierd. God schenkt met zijn genade geloof, hoop en liefde aan ons allen, de Kerk. Maria heet daarom ‘Moeder van de Kerk’, de gemeenschap van hen, die naar Gods Woord luisteren en het proberen zo goed mogelijk na te volgen; de gemeenschap in wie de Heilige Geest werd uitgestort op het Pinksterfeest. Dat alles is de Kerk, zoals Maria de uitverkoren dochter van de hemelse Vader is. Met haar heeft de Kerk zich altijd gericht tot de Drie-Ene-God.

Din 26 mei

08.30 uur Rozenkransgebed
09.00 uur H. Mis

Zat 29 mei

18.30 uur H. Mis

zon 30 mei

Geen H. Mis

Din 1 juni

09.30 uur Aanbidding
09.00 uur H. Mis

Zon 6 juni

11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Din 8 juni

09.00 uur H. Mis

Vrij 11 juni

Viering vormsel, vormheer is deken Honings.

Zat 12 juni

18.30 uur H. Mis

Din 15 juni

09.00 uur H. Mis

zon 20 juni

11.00 uur H. Mis ~ Vaderdag

Din 22 juni

09.00 uur H. Mis

Zat 26 juni

18.30 uur H. Mis

Din 29 juni

09.00 uur H. Mis

Zon 4 juli

11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Din 6 juli

087.30 uur Aanbidding
09.00 uur H. Mis

Zat 10 juli

18.30 uur H. Mis

Din 13 juli

09.00 uur H. Mis

Zon 18 juli

11.00 uur H. Mis

Din 20 juli

09.00 uur H. Mis

Zat 24 juli

12.00 uur Huwelijksmis Nanda Kreijn & Erik Paas

18.30 H. Mis

Din 27 juli

09.00 uur H. Mis

Zon 1 aug

11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Din 3 aug

08.30 uur Aanbidding
09.00 uur H. Mis

Zat 7 aug

18.30 uur H. Mis

Din 10 aug

09.00 uur H. Mis

Zon 15 aug

11.00 uur H. Mis ~ Kroetwusj

Din 17 aug

09.00 uur H. Mis

Zat 21 aug

18.30 uur H. Mis

Din 24 aug

09.00 uur H. Mis

Vrij 27 aug

13.30 uur Huwelijksmis Erwin Snijders & Eline Maas

Zon 29 aug

11.00 uur H. Mis ~ Miva collecte

Din 31 aug

09.00 uur H. Mis

Zat 4 sep

18.30 uur H. Mis

Din 7 sep

08.30 uur Aanbidding
09.00 uur H. Mis

Zon 12 sep

11.00 uur Eerste Heilige Communie, Mis opgeluisterd door Steven van Kempen

maa 13 sep

Broederschap Sittard-Kevelaer: als God het wil, gaan we weer gewoon naar Kevelaer.

Din 14 sep

09.00 uur H. Mis

Zat 18 sep

18.30 uur H. Mis

Din 21 sep

09.00 uur H. Mis

Zon 26 sep

11.00 uur Heilige Mis

Zon 10 okt

11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Zon 7 nov

11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Zon 15 dec

11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Vrij 24 dec

23.00 uur Nachtmis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Overige mededelingen

SAN: SOCIALE ACTIE NUTH

Onze speelgoedactie in de tijdelijke speelgoedwinkel was liep geweldig. Met Kerstmis kregen heel wat mensen in Beekdaelen een cadeaubon van de Super in hun “dorp”. Daarnaast hebben we mensen geholpen die even geen boodschappen of andere eerste levensbehoeften konden kopen. Nu met Pasen gaan we 46 cadeaubonnen uitdelen met een kleine paas-traktatie (schenking van de Jumbo). Onze acties leven merkbaar in onze gemeenschap. Heel wat mensen hebben ons gesteund. Daarom zijn we een zelfstandige stichting geworden. We hebben de ANBI- status gekregen. Dus iedereen kan een gift nu beter bij de belasting aftrekken en wij hoeven er geen belasting over te betalen. We hebben dus ook een nieuw rekeningnummer:
NL13 RBRB 8834 7448 61 ten name van stichting SAN.
Dus uw bijdragen blijven welkom en op de website of soms in de krant kunt u zien wat er met uw bijdrage gebeurt. Vast dank.
Stichting SAN, Jacqueline Pluijmaekers, Jan Houben, Bertie Bemelmans en al onze vrijwilligers.

Meer weten? Doneren? Stichting Sociale Actie Nuth

Samen sterk

Parochies: van samenwerking naar federatie of fusie
Samenwerking tussen onze parochies is niets nieuws. Dat gebeurt in ons bisdom al vele jaren. Heel veel parochies delen al lang een pastoor of een kapelaan. In veel plaatsen is er ook al één gezamenlijk kerkbestuur voor meer parochies. Dat is een goede zaak, want we hebben in Limburg heel veel kleine parochies, die nu maar moeilijk het hoofd boven water kunnen houden. Daarom is het goed dat de krachten gebundeld worden. Het bisdom heeft aangegeven dat samenwerking niet meer vrijblijvend kan. Het is de bedoeling dat alle parochies binnen afzienbare tijd deel uitmaken van een federatie. Dat is een vorm van samenwerken die verder gaat dan de parochieclusters die er nu bestaan. Bij een federatie is er sprake van één pastoor met één pastoraal team, één kerkbestuur en één gezamenlijke financiële exploitatie. Na verloop van tijd kunnen de parochies in een federatie fuseren tot één krachtige nieuwe parochie.

Klooster-
boekwinkel
Wittem

Open in Coronatijd: van dinsdag t/m vrijdag van 10 tot 16.30 uur.

online altijd open, klik!

Urnenkelder
reserveren?

Reserveer een urnengraf naast onze mooie kerk! Bel of mail ons. Of spreek met iemand van het kerkbestuur. Overzicht tarieven.

Kruisen
Kapellen

Bezoek kruisen en kapellen... te voet, met de fiets, online!
Meer dan drieduizend kruisen en kapellen staan langs Limburgse wegen: eeuwenoude of recente monumenten van volksvroomheid in het landschap. Wandel, fiets of surf erheen: Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg voor alle informatie over kruisen en kapellen in Limburg, met links naar wandel- en fietsroutes.

Vriend van de parochie

Word vriend van de parochie op facebook.  

Doe mee!

Poetsploeg, acoliet, lector, kerkbestuur: er is genoeg te doen en er is vast iets voor u bij!
Doe mee, u bent belangrijk voor onze gemeenschap! Mail ons aub.  

De klok en de haan

De acties om het restauratiebedrag bij elkaar te krijgen (giften, verkoop aquarellen en foto's, collectes, het "witte kerkje met gleuf in het dak", achter in de kerk, hebben opgebracht: totaal: 17.707,78, wat een prachtig bedrag! Gulle gevers: wij zijn ontzettend dankbaar.

Sponsoren van klok haan

Onze begunstigers van klokken en haan: Akkermans~Baken / Bemelmans / v.d.Berg~Driessen / Bindels~v.d. Warenburg Bisdom Roermand / v.d.Boorn~Driessen / Bos~Emonds / Boumans~Rikers / Bruls F. / Brand~Aretz / Buurtvereniging DROM / Buurtvereniging t Centrum / Café I Gen Dörp / Caelen C. / Claus~Hahn / Coenen M.L. / Coenen S. / Cordewener L. / Crombach J. / Coenen-Grooten / Curfs M. / Dautzenberg / Dewez E. / Diederen~Gielen / Dijkstra A. / Dohmen~Stassen / Drukkerij Nuth / Duijsing~Palmen / fam. Erens-Hoen / Erkens / Gehlen / Gerrits / Habets J.H.C. / v.d.Heuvel H.C. / v.d.Heijden A. / Horsch~Heiligers / Houben P. / Houbiers H. / Jacobs~Quadvlieg / Jetten~Rubens / Kamp J. / Keulers~Stals / Koelman~Stals / Klussenbedrijf Maessen / Krikke R. / Krutzen A. / Krutzen H. / Lenoire / Litjens / Lipsch J. / LOrtye / Luijten Groentechniek / Luijten J.A.M. / Maatschap Packbier / Marell Erwin / Mackaij Th. / Meessen J.W. / Meessen~van der Linde M. / Meijers~Arts Riek / Meijs / v.d.Nieuwenhof / Niesing C. / Paulussen / Portz / Quadakkers M.H. / Routheut P. / Schaap-Creemers C. / Schryvers H. / Selder J. / Snijders C. / Snijders J. / Souren~Steins / Stals F. / Stals M. / Steeghs / Steins~Hamers / Stevelmans / Stichting tot behoud Kerk / Stoddart John / Thomassen~Steins / Toonen / Vaessen~Eurlings / Vrienden van Wijnandsrade / Vroemen~Van Oppen / Vromen J.H.M. / Wachelder J. / van de Wall~Vaneijkveld / v.d.Warenburg F. / Willems T.

Privacy AVG 

Ook onze parochie beschermt de privacy van onze parochianen. In onderstaand document kunt u lezen hoe wij dat doen.
Privacyverklaring parochie H. Stephanus