Sint Corona, bid voor ons! Parochie Sint Stephanus Wijnandsrade

Parochiehuis
Panhuijsstr. 1
045-524 12 88

~ Voorlopig geen spreekuur
~ Misintenties opgeven
: elke dinsdag 18 tot 19 u. Bel 045-5241362 of mail.
~ Pastoor Geilen: mail of bel 045 - 524 1208, of 06 - 25 39 34 35.
~ Secretaris Stals mail of bel 06 - 52 64 25 43.

AGENDA

Klik hier voor H. Missen & Heiligenkalender

Bezoek van pastoor

Maak een afspraak. Bel 045 - 405 12 73 (dinsdag tussen 10 en 12);
of 045 - 524 12 08 (donderdag tussen 14 en 16 uur).

Corona

Aanmelden voor de H. Mis: bel mevr. A. Bex, 045 - 524 35 63.Houdt u tijdens de viering alstublieft aan de regels.

Mededeling

Meer mede-delingen

Heeft u tijd? U kunt als vrijwilliger of als lid van het kerkbestuur iets doen voor uw gemeenschap! Mail Silvia Stals, bel 06-52642543 of spreek een kerkbestuurslid aan.
Anny Vaessen is na jarenlange grenzeloze inzet - waarvoor heel veel dank - geen lid van het kerbestuur meer. Ook zij doet nu vrijwilligerswerk!

Opbrengst deurcollecte Ned. Missionarissen van 23 mei: € 73,95. Heel veel dank.

Vermelding overlijden in het parochiebulletin

Nieuwsbrief van het Bisdom Roermond: klik hier.
Clavis, digitaal magazine van ons bisdom: klik hier.

AGENDA

zon 20 juni

11.00 uur H. Mis ~ Vaderdag

Din 22 juni

09.00 uur H. Mis

Din 25 juni

11.00 uur Uitvaart Hub Houbiers, overleden op 16 juni in Hulsberg

Zat 26 juni

18.30 uur H. Mis

Din 29 juni


09.00 uur H. Mis

Zat 3 juli

Begin Passiespelen Tegelen, meer info

Zon 4 juli

11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Din 6 juli

08.30 uur Aanbidding
09.00 uur H. Mis

Zat 10 juli

18.30 uur H. Mis

Din 13 juli

09.00 uur H. Mis

Zon 18 juli

11.00 uur H. Mis

Din 20 juli

09.00 uur H. Mis

Zat 24 juli

12.00 uur Huwelijksmis Nanda Kreijn & Erik Paas

18.30 H. Mis

Din 27 juli

09.00 uur H. Mis

Zon 1 aug

11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Din 3 aug

08.30 uur Aanbidding
09.00 uur H. Mis

Zat 7 aug

18.30 uur H. Mis

Din 10 aug

09.00 uur H. Mis

Zon 15 aug

11.00 uur H. Mis ~ Kroetwusj

Din 17 aug

09.00 uur H. Mis

Zat 21 aug

18.30 uur H. Mis

Din 24 aug

09.00 uur H. Mis

Vrij 27 aug

13.30 uur Huwelijksmis Erwin Snijders & Eline Maas

Zon 29 aug

11.00 uur H. Mis ~ Miva collecte

Din 31 aug

09.00 uur H. Mis

Zat 4 sep

18.30 uur H. Mis

Din 7 sep

08.30 uur Aanbidding
09.00 uur H. Mis

Zon 12 sep

11.00 uur Eerste Heilige Communie, Mis opgeluisterd door Steven van Kempen

Maa 13 sep

AFGELAST: Sittard-Kevelaer.
Nieuwe datum: maandag 12 september2022.

Din 14 sep

09.00 uur H. Mis

Zat 18 sep

18.30 uur H. Mis

Din 21 sep

09.00 uur H. Mis

Zon 26 sep

11.00 uur Heilige Mis

Zat 9 okt

14.00 uur Huwelijksmis Bente Jacobs & Luc van der Heijden

Zon 10 okt

11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Zon 7 nov

11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Zon 15 dec

11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Vrij 24 dec

23.00 uur Nachtmis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Overige mededelingen

Vermelding overlijden

Wilt u het overlijden van uw dierbare laten vermelden in het parochieblad? Geef kort na het overlijden de voor- en achternaam, leeftijd, adres en datum van overlijden door aan de redactie van het parochieblad. Maar dat hoeft niet als er een avondwake of uitvaart vanuit onze kerk plaatsvindt, dan wordt de overledene automatisch in het parochiebulletin vermeld.
Opgeven via email: kerkbulletin@stephanuswijnandsrade.nl of bel Anny Vaessen 045-5241362

SAN: SOCIALE ACTIE NUTH

Onze speelgoedactie in de tijdelijke speelgoedwinkel was liep geweldig. Met Kerstmis kregen heel wat mensen in Beekdaelen een cadeaubon van de Super in hun “dorp”. Daarnaast hebben we mensen geholpen die even geen boodschappen of andere eerste levensbehoeften konden kopen. Nu met Pasen gaan we 46 cadeaubonnen uitdelen met een kleine paas-traktatie (schenking van de Jumbo). Onze acties leven merkbaar in onze gemeenschap. Heel wat mensen hebben ons gesteund. Daarom zijn we een zelfstandige stichting geworden. We hebben de ANBI- status gekregen. Dus iedereen kan een gift nu beter bij de belasting aftrekken en wij hoeven er geen belasting over te betalen. We hebben dus ook een nieuw rekeningnummer:
NL13 RBRB 8834 7448 61 ten name van stichting SAN.
Dus uw bijdragen blijven welkom en op de website of soms in de krant kunt u zien wat er met uw bijdrage gebeurt. Vast dank.
Stichting SAN, Jacqueline Pluijmaekers, Jan Houben, Bertie Bemelmans en al onze vrijwilligers.

Meer weten? Doneren? Stichting Sociale Actie Nuth

Samen sterk

Parochies: van samenwerking naar federatie of fusie
Samenwerking tussen onze parochies is niets nieuws. Dat gebeurt in ons bisdom al vele jaren. Heel veel parochies delen al lang een pastoor of een kapelaan. In veel plaatsen is er ook al één gezamenlijk kerkbestuur voor meer parochies. Dat is een goede zaak, want we hebben in Limburg heel veel kleine parochies, die nu maar moeilijk het hoofd boven water kunnen houden. Daarom is het goed dat de krachten gebundeld worden. Het bisdom heeft aangegeven dat samenwerking niet meer vrijblijvend kan. Het is de bedoeling dat alle parochies binnen afzienbare tijd deel uitmaken van een federatie. Dat is een vorm van samenwerken die verder gaat dan de parochieclusters die er nu bestaan. Bij een federatie is er sprake van één pastoor met één pastoraal team, één kerkbestuur en één gezamenlijke financiële exploitatie. Na verloop van tijd kunnen de parochies in een federatie fuseren tot één krachtige nieuwe parochie.

Klooster-
boekwinkel
Wittem

Open in Coronatijd: van dinsdag t/m vrijdag van 10 tot 16.30 uur.

online altijd open, klik!

Urnenkelder
reserveren?

Reserveer een urnengraf naast onze mooie kerk! Bel of mail ons. Of spreek met iemand van het kerkbestuur. Overzicht tarieven.

Kruisen
Kapellen

Bezoek kruisen en kapellen... te voet, met de fiets, online!
Meer dan drieduizend kruisen en kapellen staan langs Limburgse wegen: eeuwenoude of recente monumenten van volksvroomheid in het landschap. Wandel, fiets of surf erheen: Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg voor alle informatie over kruisen en kapellen in Limburg, met links naar wandel- en fietsroutes.

Vriend van de parochie

Word vriend van de parochie op facebook.  

Doe mee!

Poetsploeg, acoliet, lector, kerkbestuur: er is genoeg te doen en er is vast iets voor u bij!
Doe mee, u bent belangrijk voor onze gemeenschap! Mail ons aub.  

De klok en de haan

De acties om het restauratiebedrag bij elkaar te krijgen (giften, verkoop aquarellen en foto's, collectes, het "witte kerkje met gleuf in het dak", achter in de kerk, hebben opgebracht: totaal: 17.707,78, wat een prachtig bedrag! Gulle gevers: wij zijn ontzettend dankbaar.

Sponsoren van klok haan

Onze begunstigers van klokken en haan: Akkermans~Baken / Bemelmans / v.d.Berg~Driessen / Bindels~v.d. Warenburg Bisdom Roermand / v.d.Boorn~Driessen / Bos~Emonds / Boumans~Rikers / Bruls F. / Brand~Aretz / Buurtvereniging DROM / Buurtvereniging t Centrum / Café I Gen Dörp / Caelen C. / Claus~Hahn / Coenen M.L. / Coenen S. / Cordewener L. / Crombach J. / Coenen-Grooten / Curfs M. / Dautzenberg / Dewez E. / Diederen~Gielen / Dijkstra A. / Dohmen~Stassen / Drukkerij Nuth / Duijsing~Palmen / fam. Erens-Hoen / Erkens / Gehlen / Gerrits / Habets J.H.C. / v.d.Heuvel H.C. / v.d.Heijden A. / Horsch~Heiligers / Houben P. / Houbiers H. / Jacobs~Quadvlieg / Jetten~Rubens / Kamp J. / Keulers~Stals / Koelman~Stals / Klussenbedrijf Maessen / Krikke R. / Krutzen A. / Krutzen H. / Lenoire / Litjens / Lipsch J. / LOrtye / Luijten Groentechniek / Luijten J.A.M. / Maatschap Packbier / Marell Erwin / Mackaij Th. / Meessen J.W. / Meessen~van der Linde M. / Meijers~Arts Riek / Meijs / v.d.Nieuwenhof / Niesing C. / Paulussen / Portz / Quadakkers M.H. / Routheut P. / Schaap-Creemers C. / Schryvers H. / Selder J. / Snijders C. / Snijders J. / Souren~Steins / Stals F. / Stals M. / Steeghs / Steins~Hamers / Stevelmans / Stichting tot behoud Kerk / Stoddart John / Thomassen~Steins / Toonen / Vaessen~Eurlings / Vrienden van Wijnandsrade / Vroemen~Van Oppen / Vromen J.H.M. / Wachelder J. / van de Wall~Vaneijkveld / v.d.Warenburg F. / Willems T.

Privacy AVG 

Ook onze parochie beschermt de privacy van onze parochianen. In onderstaand document kunt u lezen hoe wij dat doen.
Privacyverklaring parochie H. Stephanus