Sint Corona, bid voor ons! Parochie Sint Stephanus Wijnandsrade

Parochiehuis
Panhuijsstr. 1
045-524 12 88

~ Spreekuur: dinsdag 18.00 uur tot 19.00 uur, of 045-524 12 88.
~ Pastoor
Geilen: mail of bel 045 - 524 1208, of 06 - 25 39 34 35.
~ Secretaris Stals:
mail of bel 06 - 52 64 25 43.

Bezoek van pastoor

Maak een afspraak. Bel 045 - 405 12 73 (dinsdag tussen 10 en 12);
of 045 - 524 12 08 (donderdag tussen 14 en 16 uur).

Woning te huur

Ons parochiehuis is te huur. Bel Wim Stals 045 - 524 36 23 of Anny Vaessen 045 - 524 13 62.

Mededelingen

VASTENACTIE 2021


Hoe kunt u dit jaar geven aan de vastenactie?
We halen het vastenzakje niet op. U kunt het vastenzakje in de brievenbus van het parochiehuis of van Anny Vaessen doen. Geeft u liever in onze digitale collectebus? Dat kan via deze link. Of gebruik deze QR-code:

   

Mededelingen

Corona
Paus Franciscus: "Natuurlijk laten we ons allemaal inenten tegen corona! En... hopelijk krijgen ook de arme landen snel vaccins!"

Onze paus heeft dit jaar uitgeroepen tot Het jaar van Sint-Jozef en het gezin.
Vanwege Sint Josefs feestdag op 19 maart geldt de hele maand als ‘Jozefmaand’. Paus Franciscus verraste iedereen door 2021 uit te roepen tot een volledig Jaar van Sint-Jozef. De heilige Jozef als beschermer van het gezin en als voedstervader laat zien dat wij allemaal de zorg voor armen en migranten hebben. Sint Jozef is ook patroonheilige van de arbeiders. Gewone mensen die dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden, zijn immers als Sint Josef.
Op Sint-Jozef (19 maart) begint een tweede themajaar: het Jaar van het Gezin. Vijf jaar geleden schreef de paus ‘Amoris Laetitia’, een brief over het gezin. Dit jaar brengt de paus het sacrament van het huwelijk opnieuw onder de aandacht: gezinnen als actieve getuigen van het familieapostolaat en jongeren bewustmaken van het belang van een goede voorbereiding op hun eigen liefdes- en gezinsleven.

Sociaal zijn: SAN, SOCIALE ACTIE NUTH. Voedselacties, kinderen helpen, met elkaar zorgen dat mensen in onze gemeenschap meer kansen krijgen: dat is ons doel. Meer weten? Doneren? Stichting Sociale Actie Nuth.

Paaseierenactie Stefanusschool
De oudervereniging van basisschool Wijnandsrade verkoopt weer vrolijke paaseieren om leuke activiteiten te verzorgen voor de kinderen. Vanwege de coronamaatregelen dit jaar geen deurverkoop. De eieren wordern na bestelling in de week van 29 maart thuis bezorgd. U kunt de paaseieren uiterlijk vóór zondag 14 maart bestellen.
Mail de Oudervereniging of gebruik de QR-code:

   

****** Potgrondactie 2021 afgelast ******
Beste dorpsgenoten, met de lente in zicht is het traditioneel tijd voor onze jaarlijkse potgrondactie. Gezien de huidige omstandigheden hebben wij echter besloten om dit jaar niet met potgrond langs de deuren te gaan. Volgend jaar staan wij als vanouds weer voor u klaar. Mogen wij dan weer op uw steun rekenen? Blijf gezond! Met muzikale groet,
Fanfare St. Caecilia Wijnandsrade

Corona

Aanmelden voor de H. Mis: mevr. Bex, 045 - 524 35 63 of kom dinsdag tussen 18 en 19 u. naar 't Parochiehuis. Houdt u alstublieft aan de regels!

Overige mededelingen

Zie beneden, achter de agenda.

AGENDA

VASTEN


Niet hun zwaard en niet hun kracht redde hen, maar uw rechterhand, het licht van uw gelaat, u had hen lief.
Ps. 44:4

Het Licht van uw gelaat: 40-dagenretraite 2021, ONLINE!
van het Platform voor Ignatiaanse spiritualiteit van de jezuïeten
Doe je mee? Je krijgt dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het is een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven.
Schrijf je in (gratis) en ontvang dagelijks een gebedsmail.

zat 6 maart

18.30 uur H. Mis

zon 7 maart

Geen H. Mis

din 9 maart

09.00 uur H. Mis

vrij 12 maart

Feestdag van Dionysios de Karthuizer van Roermond

Dionysius van Roermond tussen Sint Joris en Maria met kindje Jezus

Dionysius (Rijkel, circa 1402-1403 - Roermond, 12 maart 1471) is een Nederlandse zalige, geleerde en mysticus. In het Latijn is zijn naam Dionysius Carthusianus. Hij haalde zijn MA (magister artium) in 1424 in Keulen, werd kartuizer van Onze Lieve Vrouwe van Bethlehem in Roermond en groeide uit tot een van de grote scholastici van de Late Middeleeuwen en adviseur van kerkleiders en vorsten. Hij schreef veel over filosofie, theologie, recht, mystiek, ascese en sociologie. Zijn boek Speculum conversionis peccatorum (Spiegel van de bekering van de zondaars) werd in 1473 gedrukt, het was het eerste boek dat in de lage landen gedrukt werd. Tijdens zijn leven ontving hij de eretitel doctor ecstaticus.

zat 13 maart

Geen H. Mis

zon 14 maart

11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen

din 16 maart

9.00 uur H. Mis

woe 17 maart

Naamdag van Sint Gertrudis van Nijvel (626, Landen - 17 maart 659, Nijvel)
Vroeg-middeleeuwse heilige en abdis. Zij was de dochter van Pepijn van Landen, hofmeier van de koningen van Austrasië. Meer lezen over Sint Gertrudis.
Naamdag van Sint Jozef van Arimathea
Josef van Arimathea was lid van het Sanhedrin (Luc.). Hij was het niet eens met de veroordeling van Jezus. Hij had een tuin met een nog ongebruikt graf (Math.) en vroeg Pontius Pilatus om het lichaam van Jezus in dat nieuwe graf te mogen begraven. Hij haalde Jezus van het kruis en in wikkelde Hem in een linnen doek (de lijkwade van Turijn). Volgens een legende ving Jozef het Heilig Bloed van Jezus op in een beker, de Heilige Graal, en vluchtte hij hiermee naar Engeland. Zijn lichaam is een relikwie in de Armeense Vank-kathedraal in Isfahan, Iran. Jozef is beschermheilige van begrafenisondernemers.

vrij 19 maart

Start "Jaar van het gezin"

Sint Jozef, bruidegom van Maria


Sint Josef in zijn H. Familie

Volgens evengelisten Matteüs en Lucas was Jozef verloofd met Maria. Er verscheen hem in een droom een engel die vertelde dat Maria zwanger was door de Heilige Geest. Hij reisde voor een volkstelling met Maria naar Bethlehem, waar Jezus geboren werd. Een engel waarschuwde Jozef voor de Kindermoord op bevel van Herodes. Zij vluchtten naar Egypte en gingen later terug naar Nazaret in Galilea. De laatste keer dat Josef wordt genoemd in de Bijbel, is toen Jezus 12 jaar oud was. Vermoedelijk was de H. Jozef al overleden toen Jezus aan het kruis stierf.
Sint-Jozef is de patroonheilige van de timmerlieden en arbeiders, van België en Canada, verder wordt hij aangeroepen als patroon van maagden, religieuze communiteiten, echtgenoten, het huisgezin en van stervenden. Sinds 1955 wordt 1 mei de gedachtenis van Sint-Jozef als arbeider gevierd.

zat 20 maart

18.30 uur H. Mis

zon 21 maart

Geen H. Mis

din 23 maart

09.00 uur H. Mis

don 25 maart

Maria Boodschap, ook "Annunciatie"
Hoogfeest: de aankondiging aan Maria dat ze zwanger is van Jezus, negen maanden voor Kerstmis. Aartsengel Gabriël (Luc. 1:26-35) bezoekt Maria in haar huis in Nazareth en zegt dat God Maria uitverkoren heeft om de moeder van zijn Zoon te worden.

Maria Boodschap door El Greco

zat 27 maart

Geen H. Mis

Vannacht begin de zomertijd.

zon 28 maart

Vannacht begon de zomertijd.

Palmzondag

11.00 uur H. Mis

din 30 maart

9.00 uur H. Mis

don 1 april

Witte Donderdag

19.00 uur: Viering

vrij 2 april

Goede Vrijdag

19.00 uur: Viering

zat 3 april

Paaszaterdag

Geen viering

zon 4 april

11.00 uur Pasen, H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen


"Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf van Jezus. Plotseling begon de aarde hevig te beven, een engel van de Heer kwam uit de hemel en rolde de steen voor het graf weg. Zijn lichaam straalde licht en zijn gewaad was sneeuwwit. De engel keek de vrouwen aan en zei: "Wees niet bang! Jezus, de gekruisigde, zoeken jullie, maar Hij is niet hier. Hij is opgestaan uit het graf, zoals hij gezegd heeft. Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je Hem zien."

maandag 5 april

11.00 uur Tweede paasdag, H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen

din 6 april

09.30 uur Aanbidding
09.00 uur H. Mis

zat 10 april

Geen mis

zon 11 april

11.00 uur H. Mis

din 13 april

09.00 uur H. Mis

zat 17 april

18.30 uur H. Mis

zon 18 april

Geen mis

din 20 april

09.00 uur H. Mis

zat 24 april

Geen mis

zon 25 april

18.30 uur H. Mis

din 27 april

09.00 uur H. Mis


Missen in mei 2021

Zaterdag 1 mei 18.30 uur
Dinsdag 4mei, opgeluisterd door Steven van Kempen
Zondag 9 mei 11.00 uur, opgeluisterd door Steven van Kempen
Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag, 11.00 uur H.Mis
Zaterdag 15 mei 18.30 uur
Zondag 23 mei, Pinksteren 11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen
Maandag 24 mei, Pinksteren, 11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Zon 6 juni

11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Zon 4 juli

11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Zon 1 aug

11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Zon 12 sep

11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Kevelaer
13 september 2021

Broederschap Sittard-Kevelaer: Corona verhinderde in 2020 jammer genoeg onze bedevaart. Maar op de eerste maandag na 8 september van 2021 gaan we, als God het wil, weer gewpon naar Kevelaer. Noteert u alstublieft alvast de datum:
maandag 13 september 2021.

Zon 10 okt

11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Zon 7 nov

11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Zon 15 dec

11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Vrij 24 dec

23.00 uur Nachtmis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Mededelingen

SAN: SOCIALE ACTIE NUTH

Al jaren organiseren we voedselacties met Kerstmis of Pasen. We helpen als kinderen niet mee kunnen: geen vakantie, geen speelgoed, geen verjaardagsfeestje. Vanuit solidariteit met elkaar zorgen dat mensen in onze gemeenschap meer kansen krijgen, dat is ons doel. En zeker voor kinderen is dat belangrijk. Al onze medewerkers zijn vrijwilligers. We worden daar niet voor betaald. Een blij gezicht is meer dan betaling.

Meer weten? Doneren? Stichting Sociale Actie Nuth

Samen sterk

Parochies: van samenwerking naar federatie of fusie
Samenwerking tussen onze parochies is niets nieuws. Dat gebeurt in ons bisdom al vele jaren. Heel veel parochies delen al lang een pastoor of een kapelaan. In veel plaatsen is er ook al één gezamenlijk kerkbestuur voor meer parochies. Dat is een goede zaak, want we hebben in Limburg heel veel kleine parochies, die nu maar moeilijk het hoofd boven water kunnen houden. Daarom is het goed dat de krachten gebundeld worden. Het bisdom heeft aangegeven dat samenwerking niet meer vrijblijvend kan. Het is de bedoeling dat alle parochies binnen afzienbare tijd deel uitmaken van een federatie. Dat is een vorm van samenwerken die verder gaat dan de parochieclusters die er nu bestaan. Bij een federatie is er sprake van één pastoor met één pastoraal team, één kerkbestuur en één gezamenlijke financiële exploitatie. Na verloop van tijd kunnen de parochies in een federatie fuseren tot één krachtige nieuwe parochie.

Opbrengst

De Wereldmissiedag, eind oktober 2020, bracht € 95,60 op.

De opbrengst in de collectebussen voor de kerstactie van SAN in Wijnandsrade : € 352, de bvussen in de kerk, bij Jenny Van Oppen, kapsalon La Vie Petit en het Sjnuusterieke.

Heel veel dank!

Magazine
bisdom


Clavis: digitaal magazine van ons bisdom, klik hier>

Klooster-
boekwinkel
Wittem

Open in Coronatijd: van dinsdag t/m vrijdag van 10 tot 16.30 uur.

online altijd open, klik!

Urnenkelder
reserveren?

Reserveer een urnengraf naast onze mooie kerk! Bel of mail ons. Of spreek met iemand van het kerkbestuur. Overzicht tarieven.

Iets voor u?

Kantoorruimte te huur in parochiehuis
Panhuysstraat 1 in Wijnandsrade
Zeer geschikt voor administratieve doeleinden. Gebruik van keuken en vergaderruimte mogelijk.
Bel Wim Stals: tel.nr. 045-5243623 of Anny Vaessen: tel.nr.045-5241362

Kruisen
Kapellen

Bezoek kruisen en kapellen... te voet, met de fiets, online!
Meer dan drieduizend kruisen en kapellen staan langs Limburgse wegen: eeuwenoude of recente monumenten van volksvroomheid in het landschap. Wandel, fiets of surf erheen: Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg voor alle informatie over kruisen en kapellen in Limburg, met links naar wandel- en fietsroutes.

Kledingcontainer

Mareweg 24, Schimmert....WE ZIJN WEER OPEN!

Vriend van de parochie

Word vriend van de parochie op facebook.  

Doe mee!

Poetsploeg, acoliet, lector, kerkbestuur: er is genoeg te doen en er is vast iets voor u bij!
Doe mee, u bent belangrijk voor onze gemeenschap! Mail ons aub.  

De klok en de haan

De acties om het restauratiebedrag bij elkaar te krijgen (giften, verkoop aquarellen en foto's, collectes, het "witte kerkje met gleuf in het dak", achter in de kerk, hebben opgebracht: totaal: 17.707,78, wat een prachtig bedrag! Gulle gevers: wij zijn ontzettend dankbaar.

Sponsoren van klok haan

Onze begunstigers van klokken en haan: Akkermans~Baken / Bemelmans / v.d.Berg~Driessen / Bindels~v.d. Warenburg Bisdom Roermand / v.d.Boorn~Driessen / Bos~Emonds / Boumans~Rikers / Bruls F. / Brand~Aretz / Buurtvereniging DROM / Buurtvereniging t Centrum / Café I Gen Dörp / Caelen C. / Claus~Hahn / Coenen M.L. / Coenen S. / Cordewener L. / Crombach J. / Coenen-Grooten / Curfs M. / Dautzenberg / Dewez E. / Diederen~Gielen / Dijkstra A. / Dohmen~Stassen / Drukkerij Nuth / Duijsing~Palmen / fam. Erens-Hoen / Erkens / Gehlen / Gerrits / Habets J.H.C. / v.d.Heuvel H.C. / v.d.Heijden A. / Horsch~Heiligers / Houben P. / Houbiers H. / Jacobs~Quadvlieg / Jetten~Rubens / Kamp J. / Keulers~Stals / Koelman~Stals / Klussenbedrijf Maessen / Krikke R. / Krutzen A. / Krutzen H. / Lenoire / Litjens / Lipsch J. / LOrtye / Luijten Groentechniek / Luijten J.A.M. / Maatschap Packbier / Marell Erwin / Mackaij Th. / Meessen J.W. / Meessen~van der Linde M. / Meijers~Arts Riek / Meijs / v.d.Nieuwenhof / Niesing C. / Paulussen / Portz / Quadakkers M.H. / Routheut P. / Schaap-Creemers C. / Schryvers H. / Selder J. / Snijders C. / Snijders J. / Souren~Steins / Stals F. / Stals M. / Steeghs / Steins~Hamers / Stevelmans / Stichting tot behoud Kerk / Stoddart John / Thomassen~Steins / Toonen / Vaessen~Eurlings / Vrienden van Wijnandsrade / Vroemen~Van Oppen / Vromen J.H.M. / Wachelder J. / van de Wall~Vaneijkveld / v.d.Warenburg F. / Willems T.

Privacy AVG 

Ook onze parochie beschermt de privacy van onze parochianen. In onderstaand document kunt u lezen hoe wij dat doen.
Privacyverklaring parochie H. Stephanus