Sint Corona, bid voor ons! Parochie Sint Stephanus Wijnandsrade

Parochiehuis
Panhuijsstr. 1
045-524 12 88

~ Spreekuur: dinsdag 18.00 uur tot 19.00 uur, of 045-524 12 88.
~ Pastoor
Geilen: mail of bel 045 - 524 1208, of 06 - 25 39 34 35.
~ Secretaris Stals:
mail of bel 06 - 52 64 25 43.

Bezoek van pastoor

Maak een afspraak. Bel 045 - 405 12 73 (dinsdag tussen 10 en 12);
of 045 - 524 12 08 (donderdag tussen 14 en 16 uur).

Kantoorruimte

Coronatijd - zoek je een rustige werkplek? In ons parochiehuis is wifi. Bel Wim Stals 045 - 524 36 23 of Anny Vaessen 045 - 524 13 62.

Corona

Protocol

Let alstublieft op het volgende:
  1. Maximaal 30 mensen in de kerk.
    2. Draag in de kerk een mondkapje.
     3. Minstens 1,5 meter afstand, behalve als u samenwoont!

Aanmelden voor de H. Mis: bel mevr. Bex, 045 - 524 35 63 of kom dinsdag tussen 18 en 19 u. naar 't Parochiehuis of bel dan: 045 - 524 12 88.

Magazine

Clavis: Digitaal Magazine van ons Bisdom

Mededelingen

Kerstactie

Zie beneden, achter de agenda!

Kerstactie 2020, ook in Coronatijd! Dit jaar geen voedselpakketten maar collectebussen in winkels en kerken. GEEF GUL. zodat mensen met Kerst iets extra's hebben. Alvast Dank en Mooie Feestdagen allemaal. De SAN-groep.

AGENDA

25 november

S. Catharina van Alexandrië, de Grote Martelares
Sint Catharina, de geleerde dochter van de gouverneur van Alexandrië, wijdde haar leven aan Jezus Christus en wilde maagd blijven. Maar de keizer maakte haar het hof en stuurde 40 professoren om haar van haar geloof af te brengen. Maar Sint Catharina bekeerde de 40 geleerden! Ze werd ter dood veroordeeld maar twee keer mislukte haar terechtstelling door een wonder. Op 25 november in het jaar 307 werd ze onthoofd en uit haar hals stroomde geneeskrachtige melk. Vier engelen brachten haar lichaam naar de Sinaï-woestijn, waar monniken aan de voet van de Mozesberg een klooster voor haar bouwden. In dat klooster, het Catherina-klooster in de Sinaï, is Catharina nu nog, haar lichaam is nog steeds in goede staat.

Sint Catharina-klooster in de Sinaï-woestijn aan de voet van de Mozesberg.

Zondag 29-11

11.00 uur H. Mis

Dinsdag 1 dec

08.30 uur Aanbidding; 09.00 uur H. Mis

2 december

Johannes van Ruusbroec, de Wonderbare
Geboren in 1293 in Ruisbroek bij Brussel, gestorven 2 december 1381. Een van de grootste mystici van de Zuidelijke Nederlanden. Na Anne Frank de meest vertaalde Nederlandstalige auteur. Lees hier meer.

Zat 5 dec

18.30 uur H. Mis

6 december

Sint Nicolaas

8 december

09.00 uur H.Mis

Maria Onbelekte ontvangenis

Door haar bijzondere uitverkiezing om moeder van God te worden, is Maria de enige mens in heel de geschiedenis wier ziel nooit met enige zonde bevlekt geweest is, zelfs niet met de erfzonde.

13 december

11.00 uur H.Mis

Sint Lucia

Patroonheilige van de blinden, de enige katholieke heilige die ook vereerd wordt door lutheranen in Scandinavië, waar ze met het joelfeest voor de zonnewende in de winter is verbonden.

Din 15 dec

09.00 uur H. Mis

21 december

Sint Petrus Canisius, kerkleraar (1521 – 1597)
Deze Nijmeegs theoloog en eerste Nederlandse jezuïet speelde een voorname rol in de Contrareformatie, onder andere door zijn deelname aan het concilie van Trente. Hij schreef verschillende catechismussen vol argumenten tegen de Reformatie. Zijn beroemdste catechismus in vraag-antwoord-vorm beleefde meer dan duizend herdrukken in 26 talen en is daarmee een van de meest herdrukte boeken in de Nederlandse geschiedenis.

24 december

Kerstavond

17.30 uur Kinderviering met Kerstspel
23.00 uur Nachtmis

25 december

KERSTMIS

11.00 uur H. Mis

        

26 december

Tweede Kerstdag & Sint Stephanus, patroon van Wijnandsrade

11.00 uur H. Mis met Roätsjer Jonge

        

2021

Missen in januari 2021

-Vrijdag 1 Januari 11.00 uur, Nieuwjaarsdag
Zaterdag 2 Januari 18.30 uur
Dinsdag 5 Januari 08.30 Aanbidding; 09.00 uur H. Mis
Zaterdag 9 Januari 18.30 uur
Dinsdag 12 Januari 09.00 uur H. Mis
Zondag 17 Januari 11.00 uur
Dinsdag 19 Januari 09.00 uur H. Mis
Zaterdag 23 Januari 18.30 uur
Dinsdag 26 Januari 09.00 uur H. Mis
Zondag 31 Januari 11.00 uur

Missen in februari 2021

Dinsdag 2 Februari 08.30 uur Aanbidding; 09.00 uur H. Mis
Zaterdag 6 Februari 18.30 uur
Dinsdag 9 Februari 09.00 uur
Zondag 14 Februari 11.00 uur
Dinsdag 16 Februari 09.00 uur
Zaterdag 20 Februari 18.30 uur
Dinsdag 23 Februari 09.00 uur
Zondag 28 Februari 11.00 uur

Missen in maart 2021

Zaterdag 6 Maart 18.30 uur
Zondag 14 Maart 11.00 uur
Zaterdag 20 Maart 18.30 uur
Zondag 28 Maart 11.00 uur

Missen in april 2021

-- Zondag 4 April 11.00 uur Pasen
Zondag 11 April 11.00 uur
Zaterdag 17 April 18.30 uur
Zondag 25 April 11.00 uur

Missen in mei 2021

Zaterdag 1 mei 18.30 uur
Zondag 9 mei 11.00 uur
-- Donderdag 13 mei 11.00 uur
Zaterdag 15 mei 18.30 uur
Zondag 23 mei 11.00 uur

Kevelaer
13 september 2021

Broederschap Sittard-Kevelaer: Corona verhinderde in 2020 jammer genoeg onze bedevaart. Maar op de eerste maandag na 8 september van 2021 gaan we, als God het wil, weer gewpon naar Kevelaer. Noteert u alstublieft alvast de datum:
maandag 13 september 2021.

Mededelingen

Samen sterk

Parochies: van samenwerking naar federatie of fusie
Samenwerking tussen onze parochies is niets nieuws. Dat gebeurt in ons bisdom al vele jaren. Heel veel parochies delen al lang een pastoor of een kapelaan. In veel plaatsen is er ook al één gezamenlijk kerkbestuur voor meer parochies. Dat is een goede zaak, want we hebben in Limburg heel veel kleine parochies, die nu maar moeilijk het hoofd boven water kunnen houden. Daarom is het goed dat de krachten gebundeld worden. Het bisdom heeft aangegeven dat samenwerking niet meer vrijblijvend kan. Het is de bedoeling dat alle parochies binnen afzienbare tijd deel uitmaken van een federatie. Dat is een vorm van samenwerken die verder gaat dan de parochieclusters die er nu bestaan. Bij een federatie is er sprake van één pastoor met één pastoraal team, één kerkbestuur en één gezamenlijke financiële exploitatie. Na verloop van tijd kunnen de parochies in een federatie fuseren tot één krachtige nieuwe parochie.

Opbrengst MIVA

De Miva-collecte bracht € 120 op, waarvoor dank namens de missionarissen en veldwerkers.

Magazine
bisdom


Clavis: digitaal magazine van ons bisdom, klik hier>

Klooster-
boekwinkel
Wittem

Open in Coronatijd: van dinsdag t/m vrijdag van 10 tot 16.30 uur.

online altijd open, klik!

Urnenkelder
reserveren?

Reserveer een urnengraf naast onze mooie kerk! Bel of mail ons. Of spreek met iemand van het kerkbestuur. Overzicht tarieven.

Iets voor u?

Kantoorruimte te huur in parochiehuis
Panhuysstraat 1 in Wijnandsrade
Zeer geschikt voor administratieve doeleinden. Gebruik van keuken en vergaderruimte mogelijk.
Bel Wim Stals: tel.nr. 045-5243623 of Anny Vaessen: tel.nr.045-5241362

Kruisen
Kapellen

Bezoek kruisen en kapellen... te voet, met de fiets, online!
Meer dan drieduizend kruisen en kapellen staan langs Limburgse wegen: eeuwenoude of recente monumenten van volksvroomheid in het landschap. Wandel, fiets of surf erheen: Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg voor alle informatie over kruisen en kapellen in Limburg, met links naar wandel- en fietsroutes.

Kledingcontainer

Mareweg 24, Schimmert....WE ZIJN WEER OPEN!

Vriend van de parochie

Word vriend van de parochie op facebook.  

Doe mee!

Poetsploeg, acoliet, lector, kerkbestuur: er is genoeg te doen en er is vast iets voor u bij!
Doe mee, u bent belangrijk voor onze gemeenschap! Mail ons aub.  

De klok en de haan

De acties om het restauratiebedrag bij elkaar te krijgen (giften, verkoop aquarellen en foto's, collectes, het "witte kerkje met gleuf in het dak", achter in de kerk, hebben opgebracht: totaal: 17.707,78, wat een prachtig bedrag! Gulle gevers: wij zijn ontzettend dankbaar.

Sponsoren van klok haan

Onze begunstigers van klokken en haan: Akkermans~Baken / Bemelmans / v.d.Berg~Driessen / Bindels~v.d. Warenburg Bisdom Roermand / v.d.Boorn~Driessen / Bos~Emonds / Boumans~Rikers / Bruls F. / Brand~Aretz / Buurtvereniging DROM / Buurtvereniging t Centrum / Café I Gen Dörp / Caelen C. / Claus~Hahn / Coenen M.L. / Coenen S. / Cordewener L. / Crombach J. / Coenen-Grooten / Curfs M. / Dautzenberg / Dewez E. / Diederen~Gielen / Dijkstra A. / Dohmen~Stassen / Drukkerij Nuth / Duijsing~Palmen / fam. Erens-Hoen / Erkens / Gehlen / Gerrits / Habets J.H.C. / v.d.Heuvel H.C. / v.d.Heijden A. / Horsch~Heiligers / Houben P. / Houbiers H. / Jacobs~Quadvlieg / Jetten~Rubens / Kamp J. / Keulers~Stals / Koelman~Stals / Klussenbedrijf Maessen / Krikke R. / Krutzen A. / Krutzen H. / Lenoire / Litjens / Lipsch J. / LOrtye / Luijten Groentechniek / Luijten J.A.M. / Maatschap Packbier / Marell Erwin / Mackaij Th. / Meessen J.W. / Meessen~van der Linde M. / Meijers~Arts Riek / Meijs / v.d.Nieuwenhof / Niesing C. / Paulussen / Portz / Quadakkers M.H. / Routheut P. / Schaap-Creemers C. / Schryvers H. / Selder J. / Snijders C. / Snijders J. / Souren~Steins / Stals F. / Stals M. / Steeghs / Steins~Hamers / Stevelmans / Stichting tot behoud Kerk / Stoddart John / Thomassen~Steins / Toonen / Vaessen~Eurlings / Vrienden van Wijnandsrade / Vroemen~Van Oppen / Vromen J.H.M. / Wachelder J. / van de Wall~Vaneijkveld / v.d.Warenburg F. / Willems T.

Privacy AVG 

Ook onze parochie beschermt de privacy van onze parochianen. In onderstaand document kunt u lezen hoe wij dat doen.
Privacyverklaring parochie H. Stephanus