Parochie Sint Stephanus Wijnandsrade 

Contact 

Spreekuur: dinsdag 18.00 uur tot 19.00 uur,
Adres: Parochiehuis, Panhuijsstraat 1; 045 - 524 12 88,
Mail pastoor, of secretaris of bel onze secretaris: 06 - 52 64 25 43.

Urnenkelder

Reserveer een urnengraf naast onze mooie kerk! Bel of mail ons. Of spreek met iemand van het kerkbestuur. Overzicht tarieven.

AGENDA 

H. Missen
- Zaterdag: 17.30 u / Zondag: 11.00 u
- Dinsdag: 09.00 u / Woensdag: 19.00 u, bij de Zusters Oblaten, Schoolstraat 5, Hulsberg

Een bijzondere stal

Het was winderig en guur, de rijm lag op de daken. Mensen waren vermoeid en uitgeblust. Jozef en de zwangere Maria zochten een plek om te rusten, een ligplaats om het kind te baren. Hoe vaak hadden ze die avond al gehoord dat er geen plaats was voor hen in de herberg? Om moedeloos van te worden. Was er dan nergens een plek waar ze de nacht konden doorbrengen? Jozefs speurende ogen vielen op een staldeur. Hij ging erheen, keek door de gaten en zag in de duisternis van de stal de dieren achter in de ruimte. Ze stonden zich te warmen bij de voederbak. Jozef nam het tafereel in zich op. Dit was misschien wel de plek waar Maria het kind ter wereld kon brengen. Hij nam Maria bij de hand en legde haar onder de verwarmende ademstoten van het vee. Hier was het warm en beschut. Daar werd hun zoon geboren. Ze noemden hem: God redt. Een door God gegeven geschenk in een kille wereld vol uitsluiting. Jezus werd hier geboren, ver weg van de drukte en de stroom mensen. Een vreemde plaats, zo’n stal, maar als je erover nadenkt, misschien ook weer niet zo vreemd. Het levensbegin van dit bijzondere kind mocht op een afwijkende plek zijn. Het moest te denken geven. Niet in een huis, niet in een paleis, maar in een voederbak, gevuld met stro, gewikkeld in doeken, zoals toen baby’s gebakerd werden. Armelijk, maar wel beschut. Toegezongen door engelen. Gevonden door herders. Gezocht door wijzen. Gezien door God. De engelen, de herders en de wijzen schatten als geen ander het nieuwe leven op zijn waarde. God heeft in hun wereld, in de marge, nieuw leven gebracht. Nieuwe hoop, perspectief.
ZALIG KERSTFEEST EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR ~ Pastoor Jan Geilen

13 december

19.30 uur ~ KERSTKIENEN in het Gemeenschapshuis van Wijnandsrade. Zaal open 18.45 uur.

14 en 15 december

Voedselactie kerstmis 2019. We hopen op een mooie Kerstmis, voor alle gezinnen in onze omgeving! We staan weer klaar voor uw bijdragen.
Op zaterdag 14-12 in onze kerk van 17.00 uur tot 19.00 uur en op zondag 15-12 van 10.00 uur tot 13.00 uur.
Namens alle mensen: dank. En alvast Mooie Kerstdagen. SAN (Sociale Actie Nuth). Voor meer informatie: stuur ons een mail.

15 december

11.00 uur. De H. Mis op deze 3de zondag van de Advent zal worden opgeluisterd door de Rötsjer Jonge met kerkelijke muziek die veelal door Zef L’Ortye is geschreven. Dit b.g.v. de 100 ste geboortedag van wijlen Zef L’Ortye. Na de H. Mis geven de Rötsjer Jonge nog een kort miniconcert ter nagedachtenis van de oprichter van de blaaskapel. Dit miniconcert zal ongeveer 15 minuten duren.

15 december in Stramproy

Installatie Pastoor Amalraj Arockiam in Stramproy

Pastoor Amalraj Arockiam zal door Deken Franken geïnstalleerd worden als Pastoor van 4 parochies. Voorafgaand aan de H. Mis zal Pastoor Amalraj met muzikale begeleiding van de pastorie naar de St. Willibrorduskerk gebracht worden. Aldaar zal hij de Geloofsbelijdenis en de eed van trouw afleggen om vervolgens het zilveren scheepje en de sleutel van de kerk in ontvangst te nemen.
14.30 uur: Vertrek vanuit de pastorie.
14.45 uur: Aankomst St. Willibrorduskerk.
Na afloop van de H. Mis kennismaken met Pastoor Amalraj. U bent hierbij van harte uitgenodigd namens de kerkbesturen van het cluster Stramproy, Tungelroy, Altweerterheide en Swartbroek.
Kerkadres St. Willibrorduskerk is: Kerkplein 1.6039 GH Stramproy.

17 december

Inloopmiddag van Os Gemeinschaps(t)hoes Wienesroa
Aanvang 14.00 uur ~ einde 16.00 uur.
Koffie, praatje, spelletje, kaartje!
Voor wi wil: kerststukjes maken (€1,00): Neem svp een bakje en knipschaartje mee.
Bijdrage in de kosten van deze middag: € 3,50 incl. een consumptie. Strippenkaarten: €12,50 (5 middagen).Br>\ Informatie: Corry Steins 045-5241703 of mail: corrysteinshamers@home.nl

22 december

12.30 uur: Heilig Doopsel van Lisa Crijns

22 december

KERSTCONCERT VAN DIE MOSELSÄNGER in de parochiekerk van Wijnandsrade
Aanvang: 18.00 uur ~ Einde: ongeveer 19.30 uur
Toegangskaarten ad € 8.00 aan de ingang of bij het steunpunt van PostNL in Wijnandsrade, Opfergeltstraat 7/9, of via telefoonnummer 045-5241378.
De opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoudsfonds van de kerk. Het aantal zitplaatsen in de kerk is beperkt. Verzeker u dus tijdig van uw toegangskaart!

Kerstnacht

OOK DIT JAAR WEER KERSTMUZIEK BIJ CHRISTUS' GEBOORTEIn Wijnandsrade verkondigen muzikanten van de blaaskapel voor de 82ste keer in de kerstnacht muzikaal de geboorte van Christus. In 1938 werd deze traditie door wijlen Zef L’Ortye in het leven geroepen. Door de gezelligheid in de nacht liep het ook wel eens uit tot 9 uur in de morgen eer we thuis waren. Nu proberen we om rond 7 uur thuis te zijn dan hebben we op een 35-tal plaatsen gespeeld en ook een 6-tal ( heilige huisjes) gehad. Vele leuke anekdotes zijn in de loop der jaren de revue gepasseerd, zoals broodjes die aan elkaar waren genaaid, ja zelfs uitgebreide rijsttafels werden aangeboden om 3 uur in de nacht. Nog steeds trakteren veel mensen in Wijnandsrade ons in de kerstnacht op een hapje of drankje, geweldig dat hier nog steeds mensen zijn die dit willen doen, vooral het even opwarmen is zeer welkom in deze vaak gure nachten. Als u ons wilt verrassen neem dan contact op met Jan Heugen 045-5241660. Hiervoor alvast hartelijk dank namens de kerstband. Na deze zware nacht gaan wij enkele uren slapen en vieren dan het kerstfeest met de familie. Op 2de kerstdag luisteren wij de H. Mis om 11.00 uur op in de kerk. Ook dit jaar doen wij dit weer. Nogmaals hartelijk dank aan iedereen die het mogelijk maakt om deze traditie in stand te houden. Wij zullen hopelijk in lengte van jaren dit voortzetten.

24 december

23.00 uur: Nachtmis

Met kerstliederen van ons Gemengd Kerkelijk Zangkoor

25 december

11.00 uur: H.Mis

Met ons Gregoriaans koor

26 december

11.00 uur: H.Mis

Met de Rötsjer Jonge. Na de mis: koffie met iets lekkers.

31 december

11.00 uur: H.Mis .. de laatste mis van het jaar 2019.

~ 2019 ~ NIEUWJAAR ~ 2020

1 januari

11.00 uur: H.Mis ... de eerste mis van het jaar 2020.

4 januari

Nieuwjaarsconcert in het gemeenschapshuis door onze fanfare, klik voor meer info.

Onze kapelaan!

De nieuwe pastoor van Stramproy, Altweerderheide, Tungelroy en Swartbroek.

Deze glimlach zullen we missen!
Kapelaan Amal was graag bij ons gebleven, maar... onze bisschop heeft hem gevraagd. Wij zien hem niet graag vertrekken, maar we weten dat hij meer dan welkom is in zijn parochies. "Véél kracht, sterkte en succes!. Mogen onze gebeden daarbij tot steun zijn."
Alle parochianen worden in de gelegenheid gesteld om afscheid te nemen van kapelaan Amal.

Lourdesreis 

Een indrukwekkende reis naar Lourdes van onze parochianen en meneer pastoor, lees hier het verslag.

Vriend van de parochie 

Word vriend van de parochie op facebook.  

Doe mee! 

Poetsploeg, acoliet, lector, kerkbestuur: er is genoeg te doen en er is vast iets voor u bij!
Doe mee, u bent belangrijk voor onze gemeenschap! Mail ons aub.  

De klok en de haan 

Verjaardagskalenders
Om het restauratiebedrag bij elkaar te krijgen verkopen we verjaardagskalenders en aquarellen! Heeft u interesse? Teken in op de lijst achter in de kerk.

Al uw giften, ook die in het witte kerkje achter in de kerk, plus de extra collecte van Palmzondag verleden jaar:
totaal:€ 17.066,67, een prachtig bedrag voor een kleine parochie als de onze ~ wij zijn onze gulle gevers dan ook ontzettend dankbaar voor elke gift die we hebben mogen ontvangen. 

Sponsoren van klok haan 

Namen van de begunstigers van de klokken en haan:
Akkermans~Baken
Bemelmans
v.d.Berg~Driessen
Bindels~v.d. Warenburg Bisdom Roermand
v.d.Boorn~Driessen
Bos~Emonds
Bruls F.
Brand~Aretz
Buurtvereniging DROM
Buurtvereniging ‘t Centrum
Café I Gen Dörp
Caelen C.
Claus~Hahn
Coenen M.L.
Coenen S.
Cordewener L.
Crombach J.
Coenen-Grooten
Curfs M.
Dautzenberg
Dewez E.
Diederen~Gielen
Dijkstra A.
Dohmen~Stassen
Drukkerij Nuth
Duijsing~Palmen
Erkens
Gehlen
Gerrits
Habets J.H.C.
v.d.Heuvel H.C.
v.d.Heijden A.
Horsch~Heiligers
Houben P.
Houbiers H.
Jacobs~Quadvlieg
Jetten~Rubens
Kamp J.
Keulers~Stals
Koelman~Stals
Klussenbedrijf Maessen
Krikke R.
Krutzen A.
Krutzen H.
Lenoire
Litjens
Lipsch J.
L’Ortye
Luijten Groentechniek
Luijten J.A.M.
Maatschap Packbier
Marell Erwin
Mackaij Th.
Meessen J.W.
Meessen~van der Linde M.
Meijers~Arts Riek
Meijs
v.d.Nieuwenhof
Niesing C.
Paulussen
Portz
Quadakkers M.H.
Routheut P.
Selder J.
Schryvers H.
Snijders C.
Snijders J.
Souren~Steins
Stals F.
Stals M.
Steeghs
Steins~Hamers
Stevelmans
Stichting tot behoud Kerk
Stoddart John
Thomassen~Steins
Toonen
Vaessen~Eurlings
Vrienden van Wijnandsrade
Vroemen~Van Oppen
Vromen J.H.M.
Wachelder J.
van de Wall~Vaneijkveld
v.d.Warenburg F.
Willems T. 

Privacy AVG 

Ook onze parochie beschermt de privacy van onze parochianen. In onderstaand document kunt u lezen hoe wij dat doen.
Privacyverklaring parochie H. Stephanus