Parochie Sint Stephanus Wijnandsrade

Misintenties
Pastoor
Secretaris

mail of bel 045-5241208 dins/vrijdag (9:30-10:30 u), donderdag (14:00-16:00 u)
bel 045 - 524 1208, of 06 - 25 39 34 35, of mail past. Geilen.
bel 06 - 52 64 25 43 of mail secretaris Stals.

Bezoek van pastoor

Maak een afspraak. Bel 045 - 405 12 73 (dinsdag tussen 10 en 12);
of 045 - 524 12 08 (donderdag tussen 14 en 16 uur).

Oorlog

Almachtige God, geef vrede in Wijnandsrade en overal op aarde. Help iedereen die in andere mensen niet zichzelf kan zien. Verenig ons als één familie in blijvende liefde.

Mededelingen

1. Van het bisdom: Nieuwsbrief en Clavis.
2. Word vrijwilliger! Mail Silvia Stals
3. Wijnandsrade bruist! Verenigingen en activiteiten in Wijnandsrade: klik hier.
4. MEER MEDEDELINGEN klik hier.

AGENDA

Zon 4 juni

09.30 uur Heilige Mis

Aansluitend: Sacramentsprocessie naar Swier
Direct na de processie: Weidefeest!
Organisatie: Awt Prinse van CV “de Veldkretsers.”
Vanaf 12.00 uur: muzikale klanken, koffie en vlaai.
S13.00 en 15.30 uur Pendeldienst Wijnandsrade - Swier.

Din 6 juni

08.30 uur Aanbidding
09.00 uur H. Mis

Woe 7 juni

08:45 uur: Start Isidorus-Gerardus wandeling naar Wittem 2023

De “Vrienden van Wijnandsrade” organiseren weer de jaarlijkse wandeling naar Wittem. Het vertrekpunt is de Isidoruskapel in Swier, Wijnandsrade. De tocht neemt de wandelaars mee door de prachtige natuur van het Limburgse land.
Voor iedereen die mee wil, gelden de volgende ‘spelregels:
*deelname is gratis;
*verzamelen bij de Isidoruskapel om 8.45 uur;
*(groepsfoto, waarna) vertrek om 9.00 uur precies;
*onderweg zijn een paar rustpauzes ingelast (als sanitaire stop in Ransdaal en om op elkaar te wachten);
*iedereen regelt zijn eigen proviand en het vervoer terug naar huis.

Na deze natuurwandeling van circa 14 kilometer komen wij tussen 13.00 uur en 13.30 uur in Wittem aan. Er is dan, naar eigen keuze, gelegenheid voor een bezoek aan de Gerarduskerk en de boekenwinkel. Daarna kunnen we terecht bij de diverse terrassen.
Voor meer informatie: Jo Luijten, telefoon: 06 - 55 89 69 80 of Rineke Marell, telefoon: 045 - 524 1705.

Don 8 juni

Sacramentsdag
Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament: 'hoc est enim corpus meum' (‘dit is mijn lichaam’), de woorden die de priester bij de consecratie uitspreekt. Op dat moment verandert de hostie in het lichaam van Christus en na het uitspreken van gelijkaardige woorden, ook de miswijn in het bloed van Christus. Er gebeurden wonderen met hosties of met de miswijn, bijvoorbeeld brood dat gaat bloeden of witte wijn die plots rood kleurt. Zo droeg een benedictijner monnik in 1222 in de kerk van Meerssen de mis op, maar hij was vergeten om wijn in de kelk te doen. De kelk stroomde toen vanzelf vol met water en bloed. De Nederlanden kennen zo’n 35 middeleeuwse Sacramenten van Mirakel. In Bolsena in Italië droeg een Boheemse priester in 1263 een mis op. Toen hij de hostie geconsacreerd had, stroomde daaruit bloed op het onderliggende doekje: een teken van God. In Bolsena wordt het mirakel ieder jaar op Sacramentsdag met bloemtapijten en een processie luisterrijk herdacht.
In de twaalfde eeuw Wilden sommigen zich verenigen met God: Christus werd voorgesteld als bruidegom en de ziel van de gelovige als bruid. Door de eucharistievoelde men zich op mystieke wijze met Christus verenigd. Zo aanschouwde de begijn Hadewijch van Antwerpen († ca. 1250) in een van haar visioenen het eucharistisch brood in de gedaante van een klein kind, dat naar haar toekwam en vervolgens veranderde in een knappe man, die haar de communie gaf en vervolgens innig tegen zich aandrukte.

Zat 10 juni

18.30 uur H. Mis

Zon 11 juni

Doop Lotte Jacobs

Din 13 juni

09.00 uur H. Mis

Zon 18 juni

Vaderdag

11.00 uur H. Mis

Din 20 juni

09.00 uur H. Mis

14.00—16.00 uur: Inloopmiddag Gemeenschapshuis
Kop koffie of een praatje. Of een kaartje leggen:welkom!
Bijdrage in de kosten: € 3,50 (inclusief een consumptie); strippenkaar € 12,50 voor 5 middagen. INFORMATIE: Corry Steins 045-5241703 of mail.

Vrij 23 juni

14.00 uur Huwelijksmis van Janneke Bruls en Dave de Heer

Zat 24 juni

18.30 uur H. Mis

Din 27 juni

09.00 uur H. Mis

Overige mededelingen

Paaskaarsen

Wilt u een paaskaars van afgelopen jaren hebben? We verloten de 2 paaskaarsen die we nog hebben en vragen een bijdrage. U kunt zich aanmelden om deel te nemen aan de loting via het mailadres van Silvia Stals: silviastals@gmail.com.

Urnengraven

Er zijn urnengraven naast de kerkmuur bij de hoofdingang. Bij elk graf is een bloembak. De kruisen boven de graven zijn geschonken door de familie Philips uit Nuth: een mooie plek waar parochianen hun dierbaren te rusten kunnen leggen. Wilt u meer informatie? Klik hier. Ook kunt u contact opnemen met één van de kerkbestuursleden.

Kruisen
Kapellen

Bezoek kruisen en kapellen... te voet, met de fiets, online!
Meer dan drieduizend kruisen en kapellen staan langs Limburgse wegen: eeuwenoude of recente monumenten van volksvroomheid in het landschap. Wandel, fiets of surf erheen: Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg voor alle informatie over kruisen en kapellen in Limburg, met links naar wandel- en fietsroutes.

Vriend van de parochie

Word vriend van de parochie op facebook.  

Doe mee!

Poetsploeg, acoliet, lector, kerkbestuur: er is genoeg te doen en er is vast iets voor u bij!
Doe mee, u bent belangrijk voor onze gemeenschap! Mail ons aub.  

De klok en de haan

De acties om het restauratiebedrag bij elkaar te krijgen (giften, verkoop aquarellen en foto's, collectes, het "witte kerkje met gleuf in het dak", achter in de kerk, hebben opgebracht: totaal: 17.707,78, wat een prachtig bedrag! Gulle gevers: wij zijn ontzettend dankbaar.

Sponsoren van klok haan

Onze begunstigers van klokken en haan: Akkermans~Baken / Bemelmans / v.d.Berg~Driessen / Bindels~v.d. Warenburg Bisdom Roermand / v.d.Boorn~Driessen / Bos~Emonds / Boumans~Rikers / Bruls F. / Brand~Aretz / Buurtvereniging DROM / Buurtvereniging t Centrum / Café I Gen Dörp / Caelen C. / Claus~Hahn / Coenen M.L. / Coenen S. / Cordewener L. / Crombach J. / Coenen-Grooten / Curfs M. / Dautzenberg / Dewez E. / Diederen~Gielen / Dijkstra A. / Dohmen~Stassen / Drukkerij Nuth / Duijsing~Palmen / fam. Erens-Hoen / Erkens / Gehlen / Gerrits / Habets J.H.C. / v.d.Heuvel H.C. / v.d.Heijden A. / Horsch~Heiligers / Houben P. / Houbiers H. / Jacobs~Quadvlieg / Jetten~Rubens / Kamp J. / Keulers~Stals / Koelman~Stals / Klussenbedrijf Maessen / Krikke R. / Krutzen A. / Krutzen H. / Lenoire / Litjens / Lipsch J. / LOrtye / Luijten Groentechniek / Luijten J.A.M. / Maatschap Packbier / Marell Erwin / Mackaij Th. / Meessen J.W. / Meessen~van der Linde M. / Meijers~Arts Riek / Meijs / v.d.Nieuwenhof / Niesing C. / Paulussen / Portz / Quadakkers M.H. / Routheut P. / Schaap-Creemers C. / Schryvers H. / Selder J. / Snijders C. / Snijders J. / Souren~Steins / Stals F. / Stals M. / Steeghs / Steins~Hamers / Stevelmans / Stichting tot behoud Kerk / Stoddart John / Thomassen~Steins / Toonen / Vaessen~Eurlings / Vrienden van Wijnandsrade / Vroemen~Van Oppen / Vromen J.H.M. / Wachelder J. / van de Wall~Vaneijkveld / v.d.Warenburg F. / Willems T.

Privacy AVG 

Ook onze parochie beschermt de privacy van onze parochianen. In onderstaand document kunt u lezen hoe wij dat doen.
Privacyverklaring parochie H. Stephanus