Sint Corona, bid voor ons! Parochie Sint Stephanus Wijnandsrade

Misintenties
Pastoor
Secretaris

bel 045 - 524 1362 of mail Anny Vaessen.
bel 045 - 524 1208, of 06 - 25 39 34 35, of mail pastoor Geilen.
bel 06 - 52 64 25 43 of mail secretaris Stals.

Bezoek van pastoor

Maak een afspraak. Bel 045 - 405 12 73 (dinsdag tussen 10 en 12);
of 045 - 524 12 08 (donderdag tussen 14 en 16 uur).

2022: Jaar van de Heilige Familie

Oorlog in Oekraïne: Almachtige God, geef dat wij in vrede leven, één familie vormen en altijd in broederlijke liefde verenigd blijven.

Mededelingen

1. Van onze pastoor: Waar voelen we ons thuis?.
2. Nieuwsbrief van het Bisdom.
3. Clavis, digitaal magazine van het Bisdom.
4. Word vrijwilliger! Mail Silvia Stals
5.Maandag-gespreksgroep, elke eerste maandagmorgen van de maand. Locatie: Kabuuske, Nuth. Doet u mee? Welkom! Bel 06 - 83 61 12 87, Bertie Bemelmans.
6. MEER MEDEDELINGEN klik hier.

De Méér-kerk

Drie parochies, één bestuur! Wilt ú betrokken zijn? Mail secretaris Silvia.

AGENDA

Maa 15 aug

Maria Hemelvaart

Nicolas Poussin, 1549-1665; Frans schilder

Jaarlijks op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en gedenkt hiermee het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen.
Het feest is ontstaan in het Oosten en in de 7e eeuw door Rome overgenomen. Maria Tenhemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als het belangrijkste Mariafeest.
De oudste Mariafeesten danken hun ontstaan aan de sterk opkomende Mariaverering na het Concilie van Efeze (431), waarop Maria, de moeder van Jezus, als de Godbarende of Moeder van God werd betiteld.

Din 16 aug

09.00 uur H. Mis

Zat 20 aug

18.30 uur H. Mis

Din 23 aug

09.00 uur H. Mis

14.00 uur Naar zorgboerderij “A gen Ling”, Hellebroek 62.
(Wegens vakantie is het gemeenschapshuis gesloten.)
Heeft u geen vervoer naar Hellebroek?
Om 13.50 uur staat een auto klaar bij het Gemeenschapshuis.
Informatie? Bel: 045-5241703 of mail Corry Steins.

Woe 24 aug

Feestdag H. Bartolomeüs of Bartholomeus
Een van de twaalf apostelen van Jezus, getuige van Jezus' hemelvaart.

Zon 28 aug

11.00 uur H. Mis
Kerkdeurcollecte MIVA

Din 30 aug

09.00 uur H. Mis

Din 6 sep

08.30 uur Aanbidding
09.00 uur H. Mis

BEDEVAART BANNEUX

Gaat u mee? Geef u snel op! Het aantal plaatsen is beperkt.
Kosten: € 25,00 per persoon (reis plus koffie met vlaai)

Aanmelden:
Bel 045 - 405 12 73 (dinsdag en vrijdag 09.30 uur - 10.30 uur; donderdag 14.00 - 16.00 uur).

PROGRAMMA
09.15 u Vertrek vanaf onze parochiekerk in Wijnandsrade
10.45 u Aankomst Banneux
11.00 u Eucharistieviering
12.00 u Koffie/thee/fris en eigen lunchpakket
13.00 u Gebed bij de bron en kaars en rozenkrans voor Mariahulde
13.30 u Film of....
14.10 u Korte kruisweg
14,55 u Ziekenzegening
15.45 u Koffie/vlaai
16.15 u Eigen tijd (kaarsje, kapelletje, souvenir)
16.50 u Samenkomst bij de bron
17.15 u Vertrek naar huis, aankomst ongeveer 18.30 uur.

zon 11 september

Ziekenzondag, kerkdeurcollecte voor de Zonnenbloem

maa 12 septemberBedevaart KEVELAER

Het Duitse pelgrimsoord Kevelaer trekt elk jaar een miljoen bezoekers. De grootste groepsreis vanuit ons land wordt sinds 1669 (!) georganiseerd door de Broederschap Sittard-Kevelaer. Honderden pelgrims van Sittard en wijde omgeving trekken elk jaar naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. Gaat u ook mee?
- Opstapplaatsen in verschillende wijken en dorpen (Nuth, Vaesrade,Wijnandsrade);
- 10.15 uur Aankomst Kevelaer, waarna processie naar de basiliek;
- 10.30 uur Plechtige Hoogmis in de basiliek & processie naar de Kaarsenkapel;
- 15.00 uur Grote Kruisweg Mariapark en kleine Kruisweg in de Pax Christikapel;
- 17.30 uur Plechtig Lof in de Basiliek met hulpbisschop De Jong, waarna processie langs de Genadekapel;
- Terugreis.

Tussen de plechtigheden is er voldoende tijd voor ontspanning. Zo zijn in het gezellige stadje tal van winkels en restaurants.

Aanmelden: Buskaarten zijn tot dinsdag 30 augustus verkrijgbaar bij mevrouw Maas, Hellebroek 45, 6361 AA Nuth, telefoon: 045- 5244723. Een buskaart kost € 20,-- per persoon. Vraag bij uw contactpersoon naar de vertrektijd van uw bus!
Denkt u aan een geldig paspoort of identiteitsbewijs voor die dag.

Meer informatie? Bel met de heer Tjeu Wetzels: telefoon 06-27822186, of mail de Broederschap.

zon 23 oktober

Missiezondag, kerkdeurcollecte.

Overige mededelingen

Drie parochies, één bestuur

Kerkbesturen bundelen hun krachten
Onze Kerk en onze gemeenschap vernieuwen. Maar is het niet beter om het bestaande te koesteren en vast te houden? Nee, soms is het goed om krachten te bundelen, om samen met andere parochies een toekomst te plannen waarin de levendigheid, de vitaliteit, van elke parochie doel zijn. Elkaar ondersteunen en nieuwe wegen durven gaan, met Christus als onze Weg. De vaste waarden moeten blijven, het Evangelie als middelpunt, de Schrift als fundament. Het is goed bij tijd en wijle nieuwe dingen uit te proberen. Niet bang zijn om te veranderen. Ja, het klopt dat veranderen onzekerheid met zich meebrengt. Maar vastroesten is denk ik erger. We zien de samenleving om ons heen veranderen. Als de kerk onderdeel van deze samenleving wil blijven, dan zal ze zich bij tijd en wijle iets moeten aanpassen. Zo is de huidige trend in onze parochies, dat we het alleen niet meer redden, dat we elkaar moeten opzoeken. Dit hebben we de afgelopen jaren steeds weer opnieuw gedaan met wisselend succes. We staan nu aan de vooravond van een best wel grote verandering. De kerkbesturen van een drietal parochies worden per 1 januari 2022 samengevoegd en gaan verder onder één clusterbestuur. Om nu de vitaliteit van elke parochie te behouden en te bevorderen, zullen we in elke parochie een parochieraad in het leven roepen. Zo zullen we bestuurlijk één zijn, met behoud van de parochiële verscheidenheid. Samen naar nieuwe wegen zoeken om de basis van Jezus kerk ook in deze tijd handen en voeten te geven in alle gemeenschappen. En deze basis is nog altijd, omzien naar elkaar. Ik realiseer me heel goed dat dit op termijn misschien holle frases kunnen blijken, maar we mogen ons niet laten afschrikken of bang zijn, dat de geweldige dingen die we samen willen gaan doen stranden bij het voornemen. We hoeven niet bang te zijn als iets niet lukt of anders loopt dan voorzien was. Natuurlijk is dat niet leuk, maar als we niets proberen, dan blijft het zoals het was en dat gaat ten koste van een vitale gemeenschap. Maar let wel, we worden opgeroepen om het goede te behouden. De eigenheden van elke parochiegemeenschap zijn de moeite waard om te koesteren en te etaleren. En dat moet dan ook een basis zijn, van waaruit we verder kunnen bouwen. De parochie samen met de verschillende verenigingen bouwen aan een levendige gemeenschap, ieder met zijn talenten en mogelijkheden. Al vele nieuwe activiteiten zijn in onze parochies met wisselend succes opgestart en vele activiteiten zijn nog steeds actueel en levendig en andere gingen teloor. De meeste zijn vaak spontaan ontstaan en worden ook spontaan en met veel enthousiasme door betrokken vrijwilligers uitgevoerd. Ik heb in al die tijd ervaren dat er vele enthousiaste vrijwilligers actief zijn. Iedere dag weer opnieuw staan mensen klaar om op welke wijze ook een bijdrage te leveren aan de (kerk)gemeenschap. We worden allen bij deze uitgenodigd om te blijven meedenken en meewerken aan deze voortdurende vernieuwing van onze plaatselijke kerk. Laten we van vernieuwing of verandering geen modewoord maken, maar een zinvol werkwoord. Een concrete uitnodiging voor een eerste bijeenkomst kunt u binnenkort verwachten.
Pastoor Jan Geilen

Vermelding overlijden

Wilt u het overlijden van uw dierbare laten vermelden in het parochieblad? Geef kort na het overlijden de voor- en achternaam, leeftijd, adres en datum van overlijden door aan de redactie van het parochieblad. Maar dat hoeft niet als er een avondwake of uitvaart vanuit onze kerk plaatsvindt, dan wordt de overledene automatisch in het parochiebulletin vermeld.
Opgeven via email: mail kerkbulletin of bel Anny Vaessen 045-5241362

Parochiehuis

Het parochiehuis is niet meer. Het is als woning verhuurd. De kosten werden steeds groter, het was niet meer reëel om het parochiehuis alleen te gebruiken voor enkele vergaderingen en bijeenkomsten en het spreekuur. Onder leiding van Wim Stals is het geschikt gemaakt als woonhuis.

Misintentie doorgeven

Dit kan telefonisch of via mail! U kunt uw misintentie opgeven via Anny Vaesen op telefoonnummer 045 - 524 1362 of op het nieuwe parochietelefoonnummer 06 - 25 43 71 30. U kunt ook mailen: mail Anny Vaessen.

Paaskaarsen

Wilt u een paaskaars van afgelopen jaren hebben? We verloten de 2 paaskaarsen die we nog hebben en vragen een bijdrage. U kunt zich aanmelden om deel te nemen aan de loting via het mailadres van Silvia Stals: silviastals@gmail.com.

Urnengraven

Afgelopen week heeft een enthousiaste groep vrijwilligers, onder leiding van Wim Stals, de laatste urnengraven geplaatst op het kerkhof bij de kerk. Dankzij al deze vrijwilligers zijn er nu in totaal 15 urnengraven gerealiseerd naast de kerkmuur bij de hoofdingang. Bij elk graf is een bloembak waarin plantjes zijn geplaatst die deels gesponsord zijn door de Ossenploeg in Hulsberg. Aan de muur van de kerk, boven de graven, hangt een kruis dat vervaardigd en geschonken is door de familie Philips uit Nuth. Met de plaatsing van deze laatste vijf urnengraven is er een mooie plek ontstaan waar de parochianen van Wijnandsrade hun dierbaren te rusten kunnen leggen. Het is nog mogelijk om een urnengraf te reserveren. Wilt u hierover meer informatie? Klik hier. Ook kunt u contact opnemen met één van de kerkbestuursleden. Aan alle vrijwilligers en gulle gevers, hartelijk dank voor jullie hulp en bijdrage!

Kruisen
Kapellen

Bezoek kruisen en kapellen... te voet, met de fiets, online!
Meer dan drieduizend kruisen en kapellen staan langs Limburgse wegen: eeuwenoude of recente monumenten van volksvroomheid in het landschap. Wandel, fiets of surf erheen: Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg voor alle informatie over kruisen en kapellen in Limburg, met links naar wandel- en fietsroutes.

Vriend van de parochie

Word vriend van de parochie op facebook.  

Doe mee!

Poetsploeg, acoliet, lector, kerkbestuur: er is genoeg te doen en er is vast iets voor u bij!
Doe mee, u bent belangrijk voor onze gemeenschap! Mail ons aub.  

De klok en de haan

De acties om het restauratiebedrag bij elkaar te krijgen (giften, verkoop aquarellen en foto's, collectes, het "witte kerkje met gleuf in het dak", achter in de kerk, hebben opgebracht: totaal: 17.707,78, wat een prachtig bedrag! Gulle gevers: wij zijn ontzettend dankbaar.

Sponsoren van klok haan

Onze begunstigers van klokken en haan: Akkermans~Baken / Bemelmans / v.d.Berg~Driessen / Bindels~v.d. Warenburg Bisdom Roermand / v.d.Boorn~Driessen / Bos~Emonds / Boumans~Rikers / Bruls F. / Brand~Aretz / Buurtvereniging DROM / Buurtvereniging t Centrum / Café I Gen Dörp / Caelen C. / Claus~Hahn / Coenen M.L. / Coenen S. / Cordewener L. / Crombach J. / Coenen-Grooten / Curfs M. / Dautzenberg / Dewez E. / Diederen~Gielen / Dijkstra A. / Dohmen~Stassen / Drukkerij Nuth / Duijsing~Palmen / fam. Erens-Hoen / Erkens / Gehlen / Gerrits / Habets J.H.C. / v.d.Heuvel H.C. / v.d.Heijden A. / Horsch~Heiligers / Houben P. / Houbiers H. / Jacobs~Quadvlieg / Jetten~Rubens / Kamp J. / Keulers~Stals / Koelman~Stals / Klussenbedrijf Maessen / Krikke R. / Krutzen A. / Krutzen H. / Lenoire / Litjens / Lipsch J. / LOrtye / Luijten Groentechniek / Luijten J.A.M. / Maatschap Packbier / Marell Erwin / Mackaij Th. / Meessen J.W. / Meessen~van der Linde M. / Meijers~Arts Riek / Meijs / v.d.Nieuwenhof / Niesing C. / Paulussen / Portz / Quadakkers M.H. / Routheut P. / Schaap-Creemers C. / Schryvers H. / Selder J. / Snijders C. / Snijders J. / Souren~Steins / Stals F. / Stals M. / Steeghs / Steins~Hamers / Stevelmans / Stichting tot behoud Kerk / Stoddart John / Thomassen~Steins / Toonen / Vaessen~Eurlings / Vrienden van Wijnandsrade / Vroemen~Van Oppen / Vromen J.H.M. / Wachelder J. / van de Wall~Vaneijkveld / v.d.Warenburg F. / Willems T.

Privacy AVG 

Ook onze parochie beschermt de privacy van onze parochianen. In onderstaand document kunt u lezen hoe wij dat doen.
Privacyverklaring parochie H. Stephanus