Startpagina

Spreekuur
Adres

Huwelijk/doop
Recent verhuisd

HH Missen:
zat. 17.30 u;
zon. 11.00 u;
dins. 9.00 u.  
Dinsdag van 18.00 u tot 19.00 u, meer info: klik hier >>>
Parochiehuis: Panhuysstraat 1, Telefoon 045 - 524 12 88.
Trouwen of uw kind dopen in onze intieme kerk? Klik hier >>> of bel 045 - 524 12 88.
Nieuwe inwoner? Meld u aan bij de parochie. Klik hier >>>

Elke eerste dinsdag van de maand
Aanbidding van het Allerheiligste om 8.30 uur, voor de H. Mis van 9.00 uur.

VOLGENDE MIS >>>  
10 juni - 13.00 uur
Huwelijk Daniël van Keulen en Daniëlle Maas  
Zondag 11 juni 2017
HEILIGE DRIEËENHEID
 
Na de H. Mis van 9.00 uur± Processie door Wijnandsrade
Route: Körnerstraat - Oudenboschstraat - Eijssenstraat - Stephanusstraat - Barbarabeeld (rustaltaar) - Van Bongardstraat - Langweide - Rhodestraat - Hellebroekerweg - Jan Maenenstraat - Papenbroek (rustaltaar) - Hellebroekerweg - Opfergeltstraat - Körnerstraat.
Wilt u svp langs de route zoveel mogelijk vlaggen en de weg autovrij maken?  
16 juni / 15.00 uur
Verbintenisviering André de Cock en Tiny Hendriks  
16 t/m 18
juni 
Groots feest gevierd op het kasteel, want K.E. Fanfare St. Caecilia (1892) bestaat 125 jaar! Houd de websitevan de fanfare in de gaten! >>>  
Zondag 18 juni 2017
SACRAMENTSDAG
Vaderdag
 
12.30 uur: Heilig Doopsel van Julie Schoutens
13.30 uur: Heilig Doopsel van Lou Krutzen  
Zondag 25 juni  75e sterfdag Sint Edith Stein
10.00 uur Pontificale eucharistieviering in de Sint-Landricuskerk in Echt
met drie bisschoppen: Mgr. Frans Wiertz van Roermond, emeritus-bisschop Heinrich Mussinghof van Aken en emeritus-bisschop Aloys Jousten van Luik.
Na afloop ontmoeting in het Trefcentrum Edith Stein in Echt.
Meer informatie: www.edithstein.nl.
 
29 juni 19.30 uur  Vrijwilligersavond in het Gemeenswchapshuis
Voor alle vrijwilligers van de parochie - U bent van harte welkom.  
Zondag 2 juli  van 9 tot 5
Garagesale buurtvereniging ´t Centrum 
10 en 11 juli  Open Kloosterdag
'Inzicht in spiritualiteit'
- Hubertuskerk (Montfortanen) in Genhout
- Benedictijnerabdij, Mamelis, Vaals
- Arnold Janssenklooster, Wahlwiller
- Klooster Wittem
- Klooster Liefdezusters van het Kostbaar Bloed op de Windraak (Sittard) 
7 JULI / 13.30 uur
Huwelijk Marnix Marijnissen en Jolanda Wierts  
13 aug  10.15 u Geloofsgesprek , NPO2
10.30 u TV-missen vanuit de Sacramentsbasiliek in Meerssen, NPO2  
26 AUG
Huwelijk Max Roebroek en Anouk Lowir  
10 sep  10.15 u Geloofsgesprek , NPO2
10.30 u TV-missen vanuit de Sacramentsbasiliek in Meerssen, NPO2 
10 dec  10.15 u Geloofsgesprek op NPO2
10.30 u TV-missen vanuit Susteren op NPO2  
15 okt  10.15 u Geloofsgesprek op NPO2
10.30 u TV-missen vanuit de Sacramentsbasiliek in Meerssen op NPO2 
Restauratie
Kerkklokken en
Torenhaan


Kosten € 12.000
Reeds geschonken € 3.800
Nog te gaan
€ 8.200  
Twee van de drie luidklokken moeten dringend worden gerestaureerd. De haan en bol bovenop de torenspits zijn inmiddels ook aan een opknapbeurt toe. De restauratie van torenklokken en haan moet het kerkbestuur geheel uit eigen middelen betalen.
Wordt “Vriend van Klokken en Haan“ door uw gift op bankrekening NL 49 RABO 0137702507 of NL38 INGB 0001038012, onder vermelding van “Vriend van Klokken en Haan“.  
Kerkbestuur   Oproep
* De zittingstermijn van 2 bestuursleden is verlopen. Heeft u zin en tijd om lid van het Kerkbestuur te worden?
* Kunt u op dinsdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur bij toerbeurt het parochiekantoor bemensen om misintenties op te nemen tijdens het spreekuur?
* Wilt u (weer) misdienaar zijn?
* Wilt u de lectorengroep aanvullen?
* Durft u de uitdaging aan om vanaf 1 juni 2017 het kerkbulletin te maken?
* Wilt u het kerkbulletin bezorgen?
* Wilt u de kerkpoetsgoep versterken?
Meld u bij een van de huidige bestuurders!  
Wijnandsradenaren   Geloof, spiritualiteit op belangrijke momenten in uw leven,
cultuur en traditionele gebruiken, een mooi kerkgebouw?

1. Word vijwilliger: veelzijdig en betrokken
o.a.
parochieblad maken, begraafplaats onderhouden, kerk schoonmake, deelnemen aan kerkbestuur,
Of doe mee als acoliet, collectant en/of lector
2. Kerkbijdrage

Geeft ú nog geen bijdrage?
U kunt een vast bedrag - per maand of jaarlijks – overmaken. Ziehier wat u ervoor terugkrijgt >>>.
De rekeningnummers vindt u hier.
Of sluit een overeenkomst, denk aan aftrekbaarheid voor de belastingen.
3. Adverteer
U kunt adverteren in ons parochieblad.
Wij bevelen onze adverteerders van harte bij u aan.

Meer weten? Meedoen?
Mail ons: secretaris@stephanuswijnandsrade.nl
R.K. Kerkbestuur “Heilige Stephanus” Wijnandsrade. Pastorie: Panhuysstraat 1, 6363 BZ Wijnandsrade
BANK ING: NL38INGB0001038012. Rabo: NL49RABO0137702507. T.n.v. Het Kerkbestuur.
Volledige brief van het kerkbestuur >>>  
Openingstijden parochiekantoren  Wijnandsrade: dinsdag tussen 18:00 en 19:00 uur parochiehuis
Hulsberg: dinsdag tussen 17:00 en 18:00 uur pastorie
Nuth: dinsdag en vrijdag tussen 9.30 en 10.30 uur pastorie