Parochie Sint Stephanus Wijnandsrade 

Contact 

Spreekuur: dinsdag 18.00 uur tot 19.00 uur,
Adres: Parochiehuis, Panhuijsstraat 1; 045 - 524 12 88,
Mail pastoor, of Mail kerkbestuur of bel onze secretaris: 06 - 52 64 25 43.

AGENDA 

H. Missen
- Zaterdag: 17.30 u / Zondag: 11.00 u
- Dinsdag: 09.00 u / Woensdag: 19.00 u, bij de Zusters Oblaten, Schoolstraat 5, Hulsberg

Collectes

Opbrengst kerkdeurcollecte Wereldmissiedag: € 135.40, DANK!

Opbrengst collecte Nederlandse brandwondenstichting: € 662,20, DANK!

Dank ook aan alle collectanten en gulle gevers.

Mijlpaal: € 17.066,67 voor klokken en haan, zie helemaal beneden.

NIEUW

Urnenkelder

We hebben bij de kerk urnenkelders gemaakt. In iedere urnenkelder is ruimte voor 4 urnen. U kunt een van deze plekken reserveren! Er mag op het kerkhof bij de kerk niemand meer begraven worden. Dan zijn de urnenkelders een goed alternatief.
Voor de grafrechten en het plaatsen van een urn/asbus gelden de volgende tarieven:
- rechten urnengraf (20 jaar): € 850
- verlengen (minimaal 5 jaar): € 35 per jaar
- vernieuwen afdekplaat bij vooruitbetaling: € 175
- plaatsen/ruimen urn bij vooruitbetaling: € 175.
- Reserveren urnengraf (maximaal voor 10 jaar): € 150, dit wordt verrekend bij ingebruikneming urnenkelder tegen dan geldend tarief.

Onze kapelaan!

Kapelaan Amal wordt pastoor van Stramproy, Altweerderheide, Tungelroy en Swartbroek.
Voor kapelaan Amal is dit erkenning en een nieuwe uitdaging. Hij was graag bij pons gebleven, maar hij wil gehoorzaam zijn: onze bisschop heeft hem gevraagd. Wij van onze kant hadden kapelaan Amal graag behouden en zien hem dus ook niet graag vertrekken. Toch weten wij da hij meer dan welkom is en leiding kan geven aan de parochies die hem worden toevertrouwd. Wij wensen hem natuurlijk heel veel kracht, sterkte en succes toe in zijn nieuwe functie als pastoor. En mogen onze gebeden hem daarbij tot steun zijn. Alle parochianen worden in de gelegenheid gesteld om afscheid te nemen van kapelaan Amal. De data van het afscheid en van de installatie in het nieuwe cluster zijn op dit moment nog niet bekend.
Pastoor Geilen en kerkbestuur van de H. Stephanus.


Deze glimlach zullen we missen!

10 november

19.30 uur ~ Concert Festival Vocallis

Maandag 18
Dinsdag 19
Woensdag 20
november

De allerleukste Speculaasactie!
De kinderen van onze school verkopen weer huis aan huis lekkere speculaaspoppen (€ 1,50 per pakje). De opbrengst is voor b.v. schoolreisje, schoolkamp, schoolfeest. Bent u niet thuis op deze dagen? Bestel uw speculaas dan vóór 23 oktober via mail naar de Oudervereniging. Bezorging in overleg bij u thuis. Heel veel dank!
De Oudervereniging

dinsdag 19 november

Inloopmiddag GEMEENSCHAPSHUIS
Van 14.00 uur tot en met 16.00 uur.
Kopje koffie, praatje, kaartje, gezelligheid!
Bijdrage in de kosten € 3,50, incl. 1 consumptie. Strippenkaarten € 12,50 (5 middagen).
INFORMATIE: Corry Steins: telefoon: 045 - 524 17 03 of mail Corry, klik hier.

24 november

Christus Koning van het heelal

13 december

19.30 uur ~ KERSTKIENEN
in het Gemeenschapshuis van Wijnandsrade. Zaal open 18.45 uur.

14 en 15 december

Voedselactie kerstmis 2019.
Een mooi Kerstmis, voor alle gezinnen in onze omgeving!
Daarom zullen we op 14 en 15 december weer klaar staan om uw bijdragen in ontvangst te nemen.
U kunt opp zaterdag 14-12 terecht in onze kerk van 17.00 uur tot 19.00 uur
en op zondag 15-12 van 10.00 uur tot 13.00 uur.
Namens alle mensen: dank. En voor iedereen dan ook alvast: Mooie Kerstdagen. SAN (Sociale Actie Nuth).
Voor meer informatie: Anny Vaessen of Bertie Bemelmans.

22 december

KERSTCONCERT in de parochiekerk van Wijnandsrade

Aanvang: 18.00 uur
Einde: ongeveer 19.30 uur

DIE MOSELSÄNGER o.l.v. Leo van Weersch

Toegangskaarten ad € 8.00 aan de ingang of
vanaf 1 december bij het steunpunt van PostNL in Wijnandsrade, Opfergeltstraat 7/9, of
via telefoonnummer 045-5241378.
De opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoudsfonds van de kerk.
Het aantal zitplaatsen in de kerk is beperkt. Verzeker u dus tijdig van uw toegangskaart!

4 januari

Nieuwjaarsconcert in het gemeenschapshuis door onze fanfare, klik voor meer info.

Lourdesreis 

Een indrukwekkende reis naar Lourdes van onze parochianen en meneer pastoor, lees hier het verslag.

Vriend van de parochie 

Word vriend van de parochie op facebook.  

Doe mee! 

Poetsploeg, acoliet, lector, kerkbestuur: er is genoeg te doen en er is vast iets voor u bij!
Doe mee, u bent belangrijk voor onze gemeenschap! Mail ons aub.  

De klok en de haan 

Verjaardagskalenders
Om het restauratiebedrag bij elkaar te krijgen verkopen we verjaardagskalenders en aquarellen! Heeft u interesse? Teken in op de lijst achter in de kerk.

Al uw giften, ook die in het witte kerkje achter in de kerk, plus de extra collecte van Palmzondag verleden jaar:
totaal:€ 17.066,67, een prachtig bedrag voor een kleine parochie als de onze ~ wij zijn onze gulle gevers dan ook ontzettend dankbaar voor elke gift die we hebben mogen ontvangen. 

Sponsoren van klok haan 

Namen van de begunstigers van de klokken en haan:
Akkermans~Baken
Bemelmans
v.d.Berg~Driessen
Bindels~v.d. Warenburg Bisdom Roermand
v.d.Boorn~Driessen
Bos~Emonds
Bruls F.
Brand~Aretz
Buurtvereniging DROM
Buurtvereniging ‘t Centrum
Café I Gen Dörp
Caelen C.
Claus~Hahn
Coenen M.L.
Coenen S.
Cordewener L.
Crombach J.
Coenen-Grooten
Curfs M.
Dautzenberg
Dewez E.
Diederen~Gielen
Dijkstra A.
Dohmen~Stassen
Drukkerij Nuth
Duijsing~Palmen
Erkens
Gehlen
Gerrits
Habets J.H.C.
v.d.Heuvel H.C.
v.d.Heijden A.
Horsch~Heiligers
Houben P.
Houbiers H.
Jacobs~Quadvlieg
Jetten~Rubens
Kamp J.
Keulers~Stals
Koelman~Stals
Klussenbedrijf Maessen
Krikke R.
Krutzen A.
Krutzen H.
Lenoire
Litjens
Lipsch J.
L’Ortye
Luijten Groentechniek
Luijten J.A.M.
Maatschap Packbier
Marell Erwin
Mackaij Th.
Meessen J.W.
Meessen~van der Linde M.
Meijers~Arts Riek
Meijs
v.d.Nieuwenhof
Niesing C.
Paulussen
Portz
Quadakkers M.H.
Routheut P.
Selder J.
Schryvers H.
Snijders C.
Snijders J.
Souren~Steins
Stals F.
Stals M.
Steeghs
Steins~Hamers
Stevelmans
Stichting tot behoud Kerk
Stoddart John
Thomassen~Steins
Toonen
Vaessen~Eurlings
Vrienden van Wijnandsrade
Vroemen~Van Oppen
Vromen J.H.M.
Wachelder J.
van de Wall~Vaneijkveld
v.d.Warenburg F.
Willems T. 

Privacy AVG 

Ook onze parochie beschermt de privacy van onze parochianen. In onderstaand document kunt u lezen hoe wij dat doen.
Privacyverklaring parochie H. Stephanus