Startpagina

Spreekuur
Adres

Huwelijk/doop
Recent verhuisd

HH Missen:
zat. 17.30 u;
zon. 11.00 u;
dins. 9.00 u.  
Dinsdag van 18.00 u tot 19.00 u, meer info: klik hier >>>
Parochiehuis: Panhuysstraat 1, Telefoon 045 - 524 12 88.
Trouwen of uw kind dopen in onze intieme kerk? Klik hier >>> of bel 045 - 524 12 88.
Nieuwe inwoner? Meld u aan bij de parochie. Klik hier >>>

Elke eerste dinsdag van de maand
Aanbidding van het Allerheiligste om 8.30 uur, voor de H. Mis van 9.00 uur.

VOLGENDE MIS >>>  
12 mei  19.00 uur ACADEMIE ROLDUC
Deelname: vijf euro. Aanmelden: academie.rolduc@gmail.com
Spiritueel leven – hoe doe je dat? (dr. Helene Etminan, godsdienstwetenschapper TIR)  
13 mei  Excursie naar Trier
Vijfjaarlijkse excursie per touringcar naar Trier. Vertrek om 9 uur aan de kerk in Wijnandsrade. Na aankomst rondleiding door het historisch centrum, de Dom (gebouwd door de Romeinse keizer Constantijn), bezoek graf van Pater Eberschweiler (van 1872 tot 1910 overste van de Jezuïeten in Wijnandsrade), Keizerlijke Thermen.Terugreis om 18.00 uur met aankomst in Wijnandsrade ± 20.15 uur.
De prijs voor leden is € 20,--, voor niet-leden € 25. Aanmelding kan geschieden via het secretariaat, email: jam.luijten@ziggo.nl, niet meer dan 49 plaatsen. Deelname wordt bevestigd na betaling. 
15 mei
Zondag 21 mei  
Sterfdag Heilige Isidorus, patroon van Swier
19.00 u, gebedsdienst bij Isidoruskapel Swier, met gezellige nazit  
20 mei  ELK KIND TELT MEE ~ Open dag van 11.00 uur tot 14.00 uur

De stichting Elk Kind telt mee bestaat inmiddels ruim 6 jaar. We zetten ons in voor kinderen van ouders met een kleinere beurs.
De kinderen kunnen, begeleid door hun ouder(s), bij ons mooie en hippe kleren uitzoeken. Hoe fijn is het niet als zij goed gekleed zijn, op school, of tijdens het sporten?
Tijdens de open dag kunt u zien waar wij onze cliënten ontvangen, hoe we hen helpen en welke keuze er is aan kleding.
Wij krijgen al van veel mensen uit Nuth en omgeving mooie kleding: nu kan een ieder zien, wat wij met deze kleren doen!
Zie ook www.elkkindteltmee.nl of bel 045 - 405 1872.
Schroom niet, kom gewoon gezellig binnenlopen, een kijkje nemen en een kopje koffie of thee drinken.

STATIONSSTRAAT 18, NUTH
 
20/21 mei  11.00 - 17.00 uur: KUNSTROUTE WIJNANDSRADE 2017
Vijfentwintig kunstbeoefenaars zullen meedoen. Op tien locaties, verspreid over het dorp en de buurtschappen Swier en Brommelen, exposeren zij hun werk. De locaties zijn duidelijk zichtbaar aangegeven en de route is opgenomen in een handige flyer, zie ook www.vriendenvanwijnandsrade.nl. 
25 mei
Hemelvaart
+ Eerste Communie 
10 juni
Huwelijk Daniël van Keulen en Daniëlle Maas  
16 juni
Verbintenisviering André de Cock en Tiny Hendriks  
16 t/m 18
juni 
Groots feest gevierd op het kasteel, want K.E. Fanfare St. Caecilia (1892) bestaat 125 jaar! Houd de websitevan de fanfare in de gaten! >>>  
7 JULI
Huwelijk Marnix Marijnissen en Jolanda Wierts  
13 aug  10.15 u Geloofsgesprek , NPO2
10.30 u TV-missen vanuit de Sacramentsbasiliek in Meerssen, NPO2  
26 AUG
Huwelijk Max Roebroek en Anouk Lowir  
10 sep  10.15 u Geloofsgesprek , NPO2
10.30 u TV-missen vanuit de Sacramentsbasiliek in Meerssen, NPO2 
10 dec  10.15 u Geloofsgesprek op NPO2
10.30 u TV-missen vanuit Susteren op NPO2  
15 okt  10.15 u Geloofsgesprek op NPO2
10.30 u TV-missen vanuit de Sacramentsbasiliek in Meerssen op NPO2 
Restauratie
Kerkklokken en
Torenhaan


Kosten € 12.000
Reeds geschonken € 3.731,50
Nog te gaan
€ 8.268,50  
Twee van de drie luidklokken moeten dringend worden gerestaureerd. De haan en bol bovenop de torenspits zijn inmiddels ook aan een opknapbeurt toe. De restauratie van torenklokken en haan moet het kerkbestuur geheel uit eigen middelen betalen. Wordt “Vriend van Klokken en Haan“ door uw gift op bankrekening NL 49 RABO 0137702507 of NL38 INGB 0001038012, onder vermelding van “Vriend van Klokken en Haan“. 
Kerkbestuur   Oproep
* De zittingstermijn van 2 bestuursleden is verlopen. Heeft u zin en tijd om lid van het Kerkbestuur te worden?
* Kunt u op dinsdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur bij toerbeurt het parochiekantoor bemensen om misintenties op te nemen tijdens het spreekuur?
* Wilt u (weer) misdienaar zijn?
* Wilt u de lectorengroep aanvullen?
* Durft u de uitdaging aan om vanaf 1 juni 2017 het kerkbulletin te maken?
* Wilt u het kerkbulletin bezorgen?
* Wilt u de kerkpoetsgoep versterken?
Meld u bij een van de huidige bestuurders!  
Wijnandsradenaren   Geloof, spiritualiteit op belangrijke momenten in uw leven,
cultuur en traditionele gebruiken, een mooi kerkgebouw?

1. Word vijwilliger: veelzijdig en betrokken
o.a.
parochieblad maken, begraafplaats onderhouden, kerk schoonmake, deelnemen aan kerkbestuur,
Of doe mee als acoliet, collectant en/of lector
2. Kerkbijdrage

Geeft ú nog geen bijdrage?
U kunt een vast bedrag - per maand of jaarlijks – overmaken. Ziehier wat u ervoor terugkrijgt >>>.
De rekeningnummers vindt u hier.
Of sluit een overeenkomst, denk aan aftrekbaarheid voor de belastingen.
3. Adverteer
U kunt adverteren in ons parochieblad.
Wij bevelen onze adverteerders van harte bij u aan.

Meer weten? Meedoen?
Mail ons: secretaris@stephanuswijnandsrade.nl
R.K. Kerkbestuur “Heilige Stephanus” Wijnandsrade. Pastorie: Panhuysstraat 1, 6363 BZ Wijnandsrade
BANK ING: NL38INGB0001038012. Rabo: NL49RABO0137702507. T.n.v. Het Kerkbestuur.
Volledige brief van het kerkbestuur >>>  
Openingstijden parochiekantoren  Wijnandsrade: dinsdag tussen 18:00 en 19:00 uur parochiehuis
Hulsberg: dinsdag tussen 17:00 en 18:00 uur pastorie
Nuth: dinsdag en vrijdag tussen 9.30 en 10.30 uur pastorie