Startpagina

Spreekuur
Adres

Huwelijk/doop
Recent verhuisd
 
Dinsdag van 18.00 u tot 19.00 u, meer info: klik hier >>>
Parochiehuis: Panhuysstraat 1, Telefoon 045 - 524 12 88.
Trouwen of uw kind dopen in onze intieme kerk? Klik hier >>> of bel 045 - 524 12 88.
Nieuwe inwoner? Meld u aan bij de parochie. Klik hier >>>  
 
HH Missen:
zat. 17.30 u;
zon. 11.00 u;
dins. 9.00 u.  
Elke eerste dinsdag van de maand
Aanbidding van het Allerheiligste om 8.30 uur, voor de H. Mis van 9.00 uur.

VOLGENDE MIS >>> 
 
Klokken en Haan  Wie hoort de oude klokken van onze kerk niet elke dag met hun karakteristieke slag luiden? En wie ziet de trotse haan bovenop de kerktoren niet elke dag in de wind meedraaien? Twee van de drie luidklokken van onze kerk, die in de tweede oorlog gered zijn uit de handen van de Duitse bezetter en waarvan er één vijfhonderd jaar oud is, moeten dringend worden voorzien van een dikkere laag brons om te voorkomen dat er onherstelbare scheurtjes ontstaan. De haan en bol bovenop de torenspits zijn inmiddels ook aan een opknapbeurt toe. Het restaureren van de torenklokken kost circa 9500 euro en het opknappen van de haan en bol ongeveer 2500 euro. De restauratie van torenklokken en haan moet het kerkbestuur geheel uit eigen middelen betalen.
Wij zijn dan ook op zoek naar “Vrienden van Klokken en Haan“.
Als u uw gift overmaakt op onze bankrekening NL 49 RABO 0137702507 of NL38 INGB 0001038012, onder vermelding van “Vrienden van Klokken en Haan“, wordt u Vriend van Klokken en Haan, en helpt u mee om de kerk en haar belangrijke rol tijdens ´scharniermomenten´ van het leven te bewaren voor kinderen en kleinkinderen.
Kerkbestuur van de H.Stephanus Wijnandsrade.  
Aktie “Kerkbalans “  Steun uw parochie
Om onze parochie te behouden voor onze kinderen, zijn we aangewezen op de saamhorigheid van alle mede parochianen. Een groot aantal parochianen hept ons met hun vrijwillige kerkbijdragen.
Wilt u hierbij aansluiten? Sinds kort biedt de belastingdienst de mogelijkheid om u voor 5 jaar te verbinden om een jaarlijkse bijdrage te doen. Deze gift is voor u helmaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, zie www.belastingdienst.nl. We willen graag met u de benodigde formulieren invullen. Met uw bijdrage kunnen wij ervoor zorgen dat er een priester beschikbaar is om onze parochianen nabij te zijn bijvoorbeeld bij doopsel, Eerste Hl. Communie, Vormsel, Huwelijk en de ondersteuning bij overlijden van een dierbare. We kunnen niet zonder kerkgebouw of parochiehuis. Dus hebben we kosten voor onderhoud en stookkosten in de winter. Doet u mee? Wilt u uw huidige bijdrage naar boven bijstellen? Maak dan uw bijdrage over op de bankrekening van het kerkbestuur: NL 49 RABO 0137702507 of NL38 INGB 0001038012.
Kerkbestuur van de H. Stephanus te Wijnandsrade.  
3 feb  19.00 uur ACADEMIE ROLDUC
Deelname: vijf euro.
Aanmelden: academie.rolduc@gmail.com
Orgaandonatie als geschenk of bedreiging?
(dr. Lambert Hendriks, moraaltheoloog Grootseminarie Rolduc/TIR)  
10 mrt  19.00 uur ACADEMIE ROLDUC
Deelname: vijf euro.
Aanmelden: academie.rolduc@gmail.com
Hoe ben ik katholiek in deze tijd?
(Thijs Caspers, theoloog en gastonderzoeker Tilburg University)  
7 apr  19.00 uur ACADEMIE ROLDUC
Deelname: vijf euro.
Aanmelden: academie.rolduc@gmail.com
Kerkelijke kunst? Moest verboden worden….
(dr. Régis de la Haye, docent kerk- en kunstgeschiedenis Grootseminarie Rolduc/TIR/Kairos) 
12 mei  19.00 uur ACADEMIE ROLDUC
Deelname: vijf euro.
Aanmelden: academie.rolduc@gmail.com
Spiritueel leven – hoe doe je dat?
(dr. Helene Etminan, godsdienstwetenschapper TIR)  
16 t/m 18
juni 
Groots feest gevierd op het kasteel, want
K.E. Fanfare St. Caecilia (1892) bestaat 125 jaar!
Houd de websitevan de fanfare in de gaten! >>> 
Kerkbestuur  Per 1 juni 2016 is Mw. Annemie Akkermans~Baken officieel benoemd als lid van het Kerkbestuur van onze parochie. 
Poëziewandelingen   Route [4.525 KB] .
De gedichten [1.043 KB] .
Twee wandelingen door een afwisseklend landschap met hhier en daar een gedicht. 
Wijnandsradenaren  Geloof, spiritualiteit op belangrijke momenten in uw leven,
cultuur en traditionele gebruiken, een mooi kerkgebouw?

1. Word vijwilliger: veelzijdig en betrokken
o.a.
parochieblad maken, begraafplaats onderhouden, kerk schoonmake, deelnemen aan kerkbestuur,
Of doe mee als acoliet, collectant en/of lector
2. Kerkbijdrage

Geeft ú nog geen bijdrage?
U kunt een vast bedrag - per maand of jaarlijks – overmaken. Ziehier wat u ervoor terugkrijgt >>>.
De rekeningnummers vindt u hier.
Of sluit een overeenkomst, denk aan aftrekbaarheid voor de belastingen.
3. Adverteer
U kunt adverteren in ons parochieblad.
Wij bevelen onze adverteerders van harte bij u aan.

Meer weten? Meedoen?
Mail ons: secretaris@stephanuswijnandsrade.nl
R.K. Kerkbestuur “Heilige Stephanus” Wijnandsrade. Pastorie: Panhuysstraat 1, 6363 BZ Wijnandsrade
BANK ING: NL38INGB0001038012. Rabo: NL49RABO0137702507. T.n.v. Het Kerkbestuur.
Volledige brief van het kerkbestuur >>> 
Openingstijden parochiekantoren  Wijnandsrade: dinsdag tussen 18:00 en 19:00 uur parochiehuis
Hulsberg: dinsdag tussen 17:00 en 18:00 uur pastorie
Nuth: dinsdag en vrijdag tussen 9.30 en 10.30 uur pastorie