Parochie Sint Stephanus Wijnandsrade

Misintenties
Pastoor
Secretaris

mail of bel 045-5241208 dins/vrijdag (9:30-10:30 u), donderdag (14:00-16:00 u)
bel 045 - 524 1208, of 06 - 25 39 34 35, of mail past. Geilen.
bel 06 - 52 64 25 43 of mail secretaris Stals.

Bezoek van pastoor

Maak een afspraak. Bel 045 - 405 12 73 (dinsdag tussen 10 en 12);
of 045 - 524 12 08 (donderdag tussen 14 en 16 uur).

Oorlog

Almachtige God, geef vrede hier en overal op aarde!.

Mededelingen

1. Van het bisdom: Nieuwsbrief en Clavis.
2. Word vrijwilliger! Mail Silvia Stals
3. Wijnandsrade bruist! Verenigingen en activiteiten in Wijnandsrade: klik hier.
4. MEER MEDEDELINGEN klik hier.

Doet u mee?

LET THE LED SHINE!
In plaats van dure lampen willen we graag duurzame verlichting in onze kerk.
Helpt u mee?

Voor donatie en informatie: KLIK HIER!

AGENDA

Vrij 21 juni

13:00 uur Huwelijk van Lynn Demandt en Dion Vergouts

Din 25 juni

09:00 uur Heilige Mis
Voor de vrede in de wereld.

Zat 29 juniHH Petrus en Paulus

Zon 30 jun

11:00 uur Heilige Mis

19.00 uur Gebedsdienst aan de Isidoruskapel,Swier

Din 2 jul

08.30 uur Uitstelling & aanbidding van het Allerheiligste
09.00 uur H. Mis

Vrij 5 jul

20.00 uur Open Air concert door Fanfare
Binnenplaats Kasteel Wijnandsrade

Zat 6 jul

18.30 uur H. Mis

Din 9 jul

09.00 uur H. Mis

Martelaren van Gorcum
Negentien katholieke religieuzen en seculiere priesters, wegens hun geloof door de watergeuzen in 1572 vermoord.
Meer informatie.

Do 11 juli

Sint Benedictus van Nursia

Benedictus van Nursia (480-547), vader van het kloosterleven. Hij stelde de regel van Benedictus op, een belangrijke basis voor het leven van kloosterlingen, ook buiten de benedictijner kloosters. Persoonlijke bezittingen worden opgegeven en aan de kerk gedoneerd, de goederen in een klooster worden gemeenschappelijk gebruikt. Werk voor de gemeenschap en spirituele verdieping zijn in evenwicht: ora et labora, latijn voor bidden en werken.

In 529 stichtte Benedicuts de wereldberoemde abdij van Monte Cassino. Beroemde volgelingen waren zijn tweelingzus Sint Scholastica en de 7e-eeuwse Frankische kloosterstichter Sint Placidus.

In de tijden van de volksverhuizingen en het verval van het Romeinse rijk, gingen de kloosters een belangrijke rol spelen in het bewaren van de Romeinse cultuur. In de afgelegen gebouwen werden bibliotheken opgebouwd, ook door boeken over te schrijven en te illustreren. Door deze nadruk op de waarde van oude geschriften raakte dankzij de kloosters de Grieks-Romeinse cultuur in de Middeleeuwen niet geheel verloren.

Sint Benedictus is patroonheilige van Europa.

Zon 14 jul

11.00 uur H. Mis

Di 16 juli

09.00 uur H. Mis

Os Gemeinschapshoes
14.00 UUR WEGENS VAKANTIE VAN HET GEMEENSCHAPSHUIS GAAN WE KOFFIE DRINKEN OP KASTEEL WIJNANDSRADE.
INFORMATIE: Corry Steins 045-5241703 / of mail.

HH. Monulphus en Gondulphus, bisschoppen van Maastricht
Monulphus van Maastricht (6e eeuw, Maastricht) was de twaalfde bisschop van Maastricht en de 21e bisschop van Tongeren-Maastricht-Luik. Monulfus heeft rond het jaar 560 boven het graf van Servatius een grote kerk (magnum templum), de latere Sint-Servaaskerk, gesticht.
Gondulfus van Maastricht (overleden na 614), was de dertiende bisschop van Maastricht en de 22e bisschop van Tongeren-Maastricht-Luik.
Keizer Hendrik III liet in 1039 het gebeente van de bisschoppen Monulfus en Gondulfus verheffen en in een stenen reliekkist bij het altaar in de Sint Servaasbasiliek plaatsen.
Beide heiligen zijn in de Sint Servaasbasiliek begraven. Volgens een legende zouden zij in het jaar 805 uit hun graf zijn opgestaan om te Aken de inwijding van de nieuwe dom bij te wonen.

Zat 20 jul

18.30 uur H. Mis

Maa 22 julFeest van H. Maria Magdalena
Maria Magdalena of Maria van Magdala was een leerling van Jezus (Lucas 8:2 "Maria uit Magdala"). Magdala was een vissersdorp op de westelijke oever van het Meer van Tiberias. Jezus had Maria Magdalena bevrijd van zeven demonen. Samen met enkele andere vrouwen (Johanna, Suzanna e.a.) volgde zij Jezus vanuit Galilea naar Jeruzalem. Zij zorgden voor Jezus en de twaalf apostelen "uit eigen middelen", dus zij waren waarschijnlijk bemiddelde vrouwen.
Maria Magdalena was bij de kruisiging en graflegging van Jezus. Ze kwam als eerste bij het lege graf van Jezus en ze was de eerste die Jezus zag na zijn opstanding. Toen ze dit vertelde aan de apostelen, geloofden ze haar niet en vonden het kletspraat.

Paus Gregorius verwarde Maria Magdalena met twee bijbelse vrouwen die Jezus' voeten hadden gezalfd en met hun haren gedroogd (Maria van Bethanië en de boetvaardige zondares uit Lucas 7:36-50. Hierdoor werd Maria Magdalena lange tijd als berouwvolle onkuise vrouw voorgesteld. Onze kerk ontkent dat nu.

Thomas van Aquino noemde Maria Magdalena "Apostel van de Apostelen", omdat Jezus volgens het Evangelie van Johannes het eerst aan haar verscheen en tegen haar zei: "Ga naar mijn broeders en zeg hen: Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God".

Een middeleeuwse legende verhaalt hoe Maria Magdalena met Lazarus naar Zuid-Frankrijk zou zijn gekomen. Zij zou daar dertig jaar in een grot hebben geleefd. In de basiliek van Maria Magdalena in Saint Maximin is een graftombe waar zich haar stoffelijke resten zouden bevinden. Volgens een andere legende zouden haar relieken zich bevinden in de basiliek La Madeleine te Vézelay, wat sinds de 11e eeuw de verering van Maria Magdalena in West-Europa heeft bevorderd.
Volgens een negentiende-eeuws fantasieverhaal was Maria Magdalena zwanger van een kind van Jezus en met Jozef van Arimathea naar Frankrijk vertrokken. Daar bracht ze Sara ter wereld (Hebreeuws voor prinses), de dochter van Jezus en stammoeder van de Merovingische koningen. Zo is in dit verhaal Maria Magdalena de San Greal (Latijn voor Heilige Graal), waarbij San Greal als Sang Real (oud-Frans voor koninklijk bloed) wordt gelezen.

Din 23 jul

09.00 uur H. Mis

Zon 28 jul

11.00 uur H. Mis

Din 30 jul

09.00 uur H. Mis

Zat 3 aug

18.30 uur H. Mis

Din 6 aug

08.30 uur Uitstalling & aanbidding Allerheiligste
09.00 uur H. Mis

Zon 11 aug

11.00 uur H. Mis

Din 13 aug

09.00 uur H. Mis

Zat 17 aug

18.30 uur H. Mis

Di 20 aug

09.00 uur H. Mis

Os Gemeinschapshoes
14.00 uur WEGENS VAKANTIE VAN HET GEMEENSCHAPSHUIS GAAN WE NAAR ZORGBOERDERIJ A gen LING
HEEFT U GEEN VERVOER NAAR HELLEBROEK: OM 13.50 UUR STAAT ER EEN AUTO KLAAR AAN HET GEMEENSCHAPSHUIS.
INFORMATIE: Corry Steins 045-5241703 / of mail

Zon 25 aug

11.00 uur H. Mis

Din 27 aug

09.00 uur H. Mis

Zat 31 aug

18.30 uur H. Mis

Overige mededelingen

Paaskaarsen

Wilt u een paaskaars van afgelopen jaren hebben? We verloten de 2 paaskaarsen die we nog hebben en vragen een bijdrage. U kunt zich aanmelden om deel te nemen aan de loting via het mailadres van Silvia Stals: silviastals@gmail.com.

Urnengraven

Er zijn urnengraven naast de kerkmuur bij de hoofdingang. Bij elk graf is een bloembak. De kruisen boven de graven zijn geschonken door de familie Philips uit Nuth: een mooie plek waar parochianen hun dierbaren te rusten kunnen leggen. Wilt u meer informatie? Klik hier. Ook kunt u contact opnemen met één van de kerkbestuursleden.

Kruisen
Kapellen

Bezoek kruisen en kapellen... te voet, met de fiets, online!
Meer dan drieduizend kruisen en kapellen staan langs Limburgse wegen: eeuwenoude of recente monumenten van volksvroomheid in het landschap. Wandel, fiets of surf erheen: Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg voor alle informatie over kruisen en kapellen in Limburg, met links naar wandel- en fietsroutes.

Vriend van de parochie

Word vriend van de parochie op facebook.  

Doe mee!

Poetsploeg, acoliet, lector, kerkbestuur: er is genoeg te doen en er is vast iets voor u bij!
Doe mee, u bent belangrijk voor onze gemeenschap! Mail ons aub.  

De klok en de haan

De acties om het restauratiebedrag bij elkaar te krijgen (giften, verkoop aquarellen en foto's, collectes, het "witte kerkje met gleuf in het dak", achter in de kerk, hebben opgebracht: totaal: 17.707,78, wat een prachtig bedrag! Gulle gevers: wij zijn ontzettend dankbaar.

Sponsoren van klok haan

Onze begunstigers van klokken en haan: Akkermans~Baken / Bemelmans / v.d.Berg~Driessen / Bindels~v.d. Warenburg Bisdom Roermand / v.d.Boorn~Driessen / Bos~Emonds / Boumans~Rikers / Bruls F. / Brand~Aretz / Buurtvereniging DROM / Buurtvereniging t Centrum / Café I Gen Dörp / Caelen C. / Claus~Hahn / Coenen M.L. / Coenen S. / Cordewener L. / Crombach J. / Coenen-Grooten / Curfs M. / Dautzenberg / Dewez E. / Diederen~Gielen / Dijkstra A. / Dohmen~Stassen / Drukkerij Nuth / Duijsing~Palmen / fam. Erens-Hoen / Erkens / Gehlen / Gerrits / Habets J.H.C. / v.d.Heuvel H.C. / v.d.Heijden A. / Horsch~Heiligers / Houben P. / Houbiers H. / Jacobs~Quadvlieg / Jetten~Rubens / Kamp J. / Keulers~Stals / Koelman~Stals / Klussenbedrijf Maessen / Krikke R. / Krutzen A. / Krutzen H. / Lenoire / Litjens / Lipsch J. / LOrtye / Luijten Groentechniek / Luijten J.A.M. / Maatschap Packbier / Marell Erwin / Mackaij Th. / Meessen J.W. / Meessen~van der Linde M. / Meijers~Arts Riek / Meijs / v.d.Nieuwenhof / Niesing C. / Paulussen / Portz / Quadakkers M.H. / Routheut P. / Schaap-Creemers C. / Schryvers H. / Selder J. / Snijders C. / Snijders J. / Souren~Steins / Stals F. / Stals M. / Steeghs / Steins~Hamers / Stevelmans / Stichting tot behoud Kerk / Stoddart John / Thomassen~Steins / Toonen / Vaessen~Eurlings / Vrienden van Wijnandsrade / Vroemen~Van Oppen / Vromen J.H.M. / Wachelder J. / van de Wall~Vaneijkveld / v.d.Warenburg F. / Willems T.

Privacy AVG 

Ook onze parochie beschermt de privacy van onze parochianen. In onderstaand document kunt u lezen hoe wij dat doen.
Privacyverklaring parochie H. Stephanus