Startpagina

Spreekuur
Adres
Huwelijk/doop
Recent verhuisd

HH Missen:
VOLGENDE MIS  
Dinsdag van 18.00 u tot 19.00 u, meer info: klik hier >>>
Parochiehuis: Panhuysstraat 1, Telefoon 045 - 524 12 88.
Trouwen of uw kind dopen in onze intieme kerk? Klik hier >>> of bel 045 - 524 12 88.
Nieuwe inwoner? Meld u aan bij de parochie. Klik hier >>> of bel 045 - 524 12 88.

Zaterdag 17.30 u; Zondag 11.00 u; Dinsdag 9.00 u; plus eerste dinsdag van de maand: 8.30 u aanbidding van het Allerheiligste.  
   
4 okt - 18 okt  Bij bisdom Roermond: Startbijeenkomst kinderen in armoede

‘De Omzieners’, theater over armoede Verhalen van mensen in armoede
Maastricht (6 oktober), Sittard (7 oktober), Weert (11 oktober), Horst (12 oktober), Heerlen (17 oktober) en Roermond (18 oktober) 
13 okt  11.00 uur Uitvaart Jack Storms, waarna begraving op de begraafplaats Oudenbosch 
14 okt  14.00 uur: Opening 3e lus Poëzieroute Wijnandsrade
U kent ze vast, de twintig gedichten langs straten en landwegen in en rondóm Wijnandsrade. Ze laten u met andere ogen kijken naar de omgeving, en die omgeving zorgt ervoor dat u iets nieuws ontdekt in het gedicht. Binnenkort plaatsen de Vrienden van Wijnandsrade nog eens tien gedichten, nu aan de kant van Swier. We nodigen iedereen graag uit voor de poëtische ingebruikname van de nieuwe gedichten.
16.00 uur: wandeling vanaf kasteel Wijnandsrade langs enkele gedichten naar de Oude Velde.
16.30 uur: voordracht gedichten, muziek.
18.00 uur: sluiting  
15 okt   10.15 u Geloofsgesprek op NPO2
10.30 u TV-missen vanuit Susteren op NPO2  
17 okt  Dag van de Armoede: omzien naar elkaar
Bisdom (Dienst Kerk en Samenleving), provincie Limburg en het landelijk Kansfonds vragen aandacht voor kinderen in armoede
Cijfers van CBS laten zien dat de armoede in Limburg toeneemt. 
28/29 okt   Begin wintertijd  
29 okt  Allerzielenzondag 
10 dec  10.15 u Geloofsgesprek op NPO2
10.30 u TV-missen vanuit Susteren op NPO2  
Restauratie
Kerkklokken en
Torenhaan

Kosten € 12.000
Reeds geschonken € 4.000
Nog te gaan € 8.000  
Twee van de drie luidklokken moeten dringend worden gerestaureerd. De haan en bol bovenop de torenspits zijn inmiddels ook aan een opknapbeurt toe. De restauratie van torenklokken en haan moet het kerkbestuur geheel uit eigen middelen betalen.
Wordt “Vriend van Klokken en Haan“ door uw gift op bankrekening NL 49 RABO 0137702507 of NL38 INGB 0001038012, onder vermelding van “Vriend van Klokken en Haan“.  
WIJNANDSRADENAREN  Geloof, spiritualiteit op belangrijke momenten in uw leven,
cultuur en traditionele gebruiken, een mooi kerkgebouw?

1. Word vijwilliger: veelzijdig en betrokken
o.a. begraafplaats onderhoudenn, kerk schoonmaken, deelnemen aan kerkbestuur,
Of doe mee als acoliet, collectant en/of lector.
2. Kerkbijdrage
Geeft ú nog geen bijdrage? U kunt een vast bedrag - per maand of jaarlijks – overmaken. Ziehier wat u ervoor terugkrijgt >>>.
De rekeningnummers vindt u hier.
Of sluit een overeenkomst, denk aan aftrekbaarheid voor de belastingen.
3. Adverteer
U kunt adverteren in ons parochieblad.
Wij bevelen onze adverteerders van harte bij u aan.

Meer weten? Meedoen?
Mail ons: secretaris@stephanuswijnandsrade.nl.
R.K. Kerkbestuur “Heilige Stephanus” Wijnandsrade. Pastorie: Panhuysstraat 1, 6363 BZ Wijnandsrade
BANK ING: NL38INGB0001038012. Rabo: NL49RABO0137702507. T.n.v. Het Kerkbestuur.
Volledige brief van het kerkbestuur >>>  
WIE DOE
MEE?
 
Onze parochie draaiend houden vergt veel inzet: kerk poetsen, misintenties regelen, parochieblad maken en bezorge: parochiegenoten die dit werk doen, vormen de hoeksteen von onze dorpsgemeenschap. Wij zijn blij met ieders inzet:
- parochiebulletin bezorgen (9 keer per jaar) in uw eigen straat of buurt,
- bij toerbeurt de kerk poetsen,
- kapelaans assisteren tijdens de mis,
- bij toerbeurt spreekuur bemensen (dinsdagavond tussen 18 en 19 uur),
- nieuwe kerkbestuursleden!
Aanmelden of vrijblijvend informatie? Bel of mail Anny Vaessen, vice-voorzitter van het kerkbestuur. Telefoon: 045-5241362. E-mail: penningmeester@stephanuswijnandsrade.nl.  
Campagne
Filipijnen
 
Steun campagne voor Filipijnen

Het Missiebureau van het bisdom Roermond heeft € 20.000,- vrijgemaakt voor medische noodhulp aan het bisdom Marawi op de Filipijnen.
U (parochie, klooster, ondernemer, particulier) wordt opgeroepen om deze actie financieel te ondersteunen.
De stad Marawi op het eiland Mindanao in het zuiden van de Filipijnen wordt de laatste tijd ernstig getroffen door gevechten tussen ISrebellen en het regeringsleger. De gift van het Missiebureau is een reactie op een noodkreet om hulp van bisschop Edwin de la Peña van Marawi, met wie het Missiebureau goede contacten onderhoudt.
Het geld wordt gebruikt voor directe noodhulp en er worden 1.400 medical kits aangeschaft voor het verlenen van eerste hulp aan vluchtelingen.
Donaties
Giften zijn welkom op de rekeningnummers ING: NL27 INGB 0001 0450 00 of RABO: NL11 RABO 0144 1014 08 ten name van Missiebureau Roermond onder vermelding van ‘Noodhulp Marawi’.  
missio  Missio steunt Burkina Faso
Kinderen en jongeren in de goudmijnen
Bij gebrek aan toekomstperspectief werken duizenden in illegale goudmijnbouw, ook kinderen. Het is zwaar en gevaarlijk werk. Vanuit tunnels, sommige wel 100 meter diep, slepen jongens zakken met keien naar het daglicht. Vrouwen en kinderen kloppen de stenen klein zodat het goud uitgewassen kan worden met kwikzilver en cyaankali. Twee priesters, Charlemagne Sawadogo en Marcellin Ouédraogo bekommeren zich om de kinderen en de jongeren en proberen hen te motiveren weer naar school te gaan.
Wilt u deze kinderen en jongeren helpen weer naar school te gaan?
Geef: IBAN: NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, Den Haag o.v.v. goudmijnen.