Parochie Sint Stephanus Wijnandsrade

Misintenties
Pastoor
Secretaris

mail of bel 045-5241208 dins/vrijdag (9:30-10:30 u), donderdag (14:00-16:00 u)
bel 045 - 524 1208, of 06 - 25 39 34 35, of mail past. Geilen.
bel 06 - 52 64 25 43 of mail secretaris Stals.

Bezoek van pastoor

Maak een afspraak. Bel 045 - 405 12 73 (dinsdag tussen 10 en 12);
of 045 - 524 12 08 (donderdag tussen 14 en 16 uur).

Oorlog

Almachtige God, geef vrede in Wijnandsrade en overal op aarde. Help iedereen die in andere mensen niet zichzelf kan zien. Verenig ons als n familie in blijvende liefde.

Mededelingen

1. Van onze pastoor: Een verbond met God, verbind ons.
2. Van het bisdom: Nieuwsbrief en Clavis.
3. Word vrijwilliger! Mail Silvia Stals
4. Informatie verenigingen en activiteiten in Wijnandsrade: klik hier.
5. MEER MEDEDELINGEN klik hier.

Ons kerkhof

De Vrienden van Wijnandsrade hebben vanwege hun jubileum bomen en struiken geplant op het kerkhof. Door ziekte en storm was het kerkhof kaal geworden. Nu staan er weer een treurwilg, een rode beuk en struiken die in elk seizoen voor kleur zorgen!

AGENDA

Zat 1 apr

18.30 uur H. Mis

Zon 2 apr

Palmzondag

Vandaag is de eerste dag van de Goede Week, we herdenken vandaag de intocht van Jezus in Jeruzalem. Zijn volgelingen verheugden zich en prezen God. Ze legden palmbladeren en doeken neer juichten "hosanna!" Zoals de profeet Zacharia voorspelde (9:9) kwam Jezus op een een ezel.

     

Din 4 apr

08.30 uur Aanbidding
09.00 uur H. Mis

Isidoruskapel Swier

Feestdag van Sint Isidorus van Sevilla
Aartsbisschop van Sevilla. Kerkleraar en encyclopedieschrijver; beschermheilige van internet.

Don 6 apr

Witte Donderdag


Dag van het Laatste Avondmaal

19.00 uur Viering

Vrij 7 apr

Goede Vrijdag


Marteling en kruisdood van Jezus Christus

19.00 uur Viering

Zat 8 apr

PAASZATERDAG

12.00 uur Einde van de VastenDe zaterdag na de marteldood en graflegging van Christus was een kwelling voor iedereen die Jezus was gevolgd. De Verlosser was dood en begraven, dit verwachtte niemand. De zaterdag tussen de dood van Jezus en zijn opstanding met Pasen was een dag van verlatenheid, diepe verwarring en rouw.
Ze konden niet zien wat God van plan was. De discipelen moesten de pijn van zijn dood en het verlies van zijn aanwezigheid voelen. Zij konden niet weten dat duisternis soms nodig is voordat de vreugde komt, dat de volgende dag, de traditionele joodse Pasen de feestdag van Christus' Opstanding uit de dood zou worden. Hoe lastig het soms ook is, toch zeggen we: 'Ik vertrouw op u, God. Ik vertrouw erop dat u ziet wat ik niet kan zien.'

Zon 9 apr

PASEN


De steen voor het graf was weggerold, Christus was uit het graf opgestaan.

11.00 uur H. Mis Eerste Paasdag

Maa 10 apr

PAASMAANDAG

11.00 uur H. Mis Tweede Paasdag

Din 11 apr

09.00 uur H. Mis

Zat 15 apr

18.30 uur H. Mis

Zon 16 apr

Sint Bernadette Soubirous

In 1858, Bernadette was veertien jaar, hoorde ze de wind waaien maar de bladeren aan de bomen bewogen niet. Ze zag een dame in het wit met een rozenkrans in de hand. "Ik ben de onbevlekte ontvangenis," zei de dame.

Volgens ons geloof worden alle mensen geboren met de last van de erfzonde. Maar in 1854 had de paus het dogma van Maria's Onbevlekte Ontvangenis afgekondigd. Dat wil zeggen dat Maria (als enige mens ter wereld) niet met de erfzonde belast is: Maria was al als baby in de schoot van haar moeder Anna vrij van zonden. ("Onbevlekte ontvangenis" heeft dus niets te maken met dat Maria nog maagd was toen zij de moeder van Jezus werd.)

Din 18 apr

09.00 uur H. Mis

14.0016.00 uur: Inloopmiddag Gemeenschapshuis
Kop koffie of een praatje. Of een kaartje leggen: welkom!
Bijdrage in de kosten: 3,50 (inclusief een consumptie); strippenkaar 12,50 voor 5 middagen. INFORMATIE: Corry Steins 045-5241703 of mail.

Zon 23 apr

11.00 uur H. Mis

12.00 uur HIGH TEA 80+
Na een COVID-pauze van twee jaar is het weer zover! Sjpasskapel Herrie Manie organiseert weer een high tea voor alle inwoners van Wijnandsrade geboren in 1943 of eerder.
De 80+ers vanaf 12.00 uur welkom in de zaal van caf I gen Drp. We beginnen om 12.30 uur.
Deze high tea is kosteloos en men krijgt naast de nodige heerlijkheden ook twee kopjes koffie of thee aangeboden.
Opgeven is noodzakelijk!. Dat kan tot 10 april bij Frank Bruls (telefoon 045-5245093). Bellen tussen 18.00 en 19.00 uur.
Als men om vervoer verlegen zit, is daar ook een oplossing voor te vinden. Dit wel doorgeven bij aanmelding.

Din 23 apr

09.00 uur H. Mis

Zat 29 apr

Roepingenzondag

18.30 uur H. Mis

Din 2 mei

08.30 uur Aanbidding
09.00 uur H. Mis

Zon 7 mei

11.00 uur H. Mis

Din 9 mei

09.00 uur H. Mis

Zat 13 mei

18.30 uur H. Mis

Din 16 mei

09.00 uur H. Mis

14.0016.00 uur: Inloopmiddag Gemeenschapshuis
Kop koffie of een praatje. Of een kaartje leggen:welkom!
Bijdrage in de kosten: 3,50 (inclusief een consumptie); strippenkaar 12,50 voor 5 middagen. INFORMATIE: Corry Steins 045-5241703 of mail.

Zat 20 mei

18.30 uur H. Mis

Overige mededelingen

Paaskaarsen

Wilt u een paaskaars van afgelopen jaren hebben? We verloten de 2 paaskaarsen die we nog hebben en vragen een bijdrage. U kunt zich aanmelden om deel te nemen aan de loting via het mailadres van Silvia Stals: silviastals@gmail.com.

Urnengraven

Er zijn urnengraven naast de kerkmuur bij de hoofdingang. Bij elk graf is een bloembak. De kruisen boven de graven zijn geschonken door de familie Philips uit Nuth: een mooie plek waar parochianen hun dierbaren te rusten kunnen leggen. Wilt u meer informatie? Klik hier. Ook kunt u contact opnemen met n van de kerkbestuursleden.

Kruisen
Kapellen

Bezoek kruisen en kapellen... te voet, met de fiets, online!
Meer dan drieduizend kruisen en kapellen staan langs Limburgse wegen: eeuwenoude of recente monumenten van volksvroomheid in het landschap. Wandel, fiets of surf erheen: Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg voor alle informatie over kruisen en kapellen in Limburg, met links naar wandel- en fietsroutes.

Vriend van de parochie

Word vriend van de parochie op facebook.  

Doe mee!

Poetsploeg, acoliet, lector, kerkbestuur: er is genoeg te doen en er is vast iets voor u bij!
Doe mee, u bent belangrijk voor onze gemeenschap! Mail ons aub.  

De klok en de haan

De acties om het restauratiebedrag bij elkaar te krijgen (giften, verkoop aquarellen en foto's, collectes, het "witte kerkje met gleuf in het dak", achter in de kerk, hebben opgebracht: totaal: 17.707,78, wat een prachtig bedrag! Gulle gevers: wij zijn ontzettend dankbaar.

Sponsoren van klok haan

Onze begunstigers van klokken en haan: Akkermans~Baken / Bemelmans / v.d.Berg~Driessen / Bindels~v.d. Warenburg Bisdom Roermand / v.d.Boorn~Driessen / Bos~Emonds / Boumans~Rikers / Bruls F. / Brand~Aretz / Buurtvereniging DROM / Buurtvereniging t Centrum / Caf I Gen Drp / Caelen C. / Claus~Hahn / Coenen M.L. / Coenen S. / Cordewener L. / Crombach J. / Coenen-Grooten / Curfs M. / Dautzenberg / Dewez E. / Diederen~Gielen / Dijkstra A. / Dohmen~Stassen / Drukkerij Nuth / Duijsing~Palmen / fam. Erens-Hoen / Erkens / Gehlen / Gerrits / Habets J.H.C. / v.d.Heuvel H.C. / v.d.Heijden A. / Horsch~Heiligers / Houben P. / Houbiers H. / Jacobs~Quadvlieg / Jetten~Rubens / Kamp J. / Keulers~Stals / Koelman~Stals / Klussenbedrijf Maessen / Krikke R. / Krutzen A. / Krutzen H. / Lenoire / Litjens / Lipsch J. / LOrtye / Luijten Groentechniek / Luijten J.A.M. / Maatschap Packbier / Marell Erwin / Mackaij Th. / Meessen J.W. / Meessen~van der Linde M. / Meijers~Arts Riek / Meijs / v.d.Nieuwenhof / Niesing C. / Paulussen / Portz / Quadakkers M.H. / Routheut P. / Schaap-Creemers C. / Schryvers H. / Selder J. / Snijders C. / Snijders J. / Souren~Steins / Stals F. / Stals M. / Steeghs / Steins~Hamers / Stevelmans / Stichting tot behoud Kerk / Stoddart John / Thomassen~Steins / Toonen / Vaessen~Eurlings / Vrienden van Wijnandsrade / Vroemen~Van Oppen / Vromen J.H.M. / Wachelder J. / van de Wall~Vaneijkveld / v.d.Warenburg F. / Willems T.

Privacy AVG 

Ook onze parochie beschermt de privacy van onze parochianen. In onderstaand document kunt u lezen hoe wij dat doen.
Privacyverklaring parochie H. Stephanus