Parochie Sint Stephanus Wijnandsrade

Misintenties
Pastoor
Secretaris

mail of bel 045-5241208 dins/vrijdag (9:30-10:30 u), donderdag (14:00-16:00 u)
bel 045 - 524 1208, of 06 - 25 39 34 35, of mail past. Geilen.
bel 06 - 52 64 25 43 of mail secretaris Stals.

Bezoek van pastoor

Maak een afspraak. Bel 045 - 405 12 73 (dinsdag tussen 10 en 12);
of 045 - 524 12 08 (donderdag tussen 14 en 16 uur).

Oorlog

Almachtige God, geef vrede hier en overal op aarde!.

Mededelingen

1. Van het bisdom: Nieuwsbrief en Clavis.
2. Word vrijwilliger! Mail Silvia Stals
3. Wijnandsrade bruist! Verenigingen en activiteiten in Wijnandsrade: klik hier.
4. MEER MEDEDELINGEN klik hier.

Doet u mee?

LET THE LED SHINE!
In plaats van dure lampen willen we graag duurzame verlichting in onze kerk.
Helpt u mee?

Voor donatie en informatie: KLIK HIER!

AGENDA

Za 25 mei

H. Mis vervalt ivm Processie 26 mei

Zo 26 mei

9:30 uur H. Mis en Processie m.m.v. zangkoor St. Caecilia

Kermiszondag, Café en omgeving Awt Prinse: sterkste man van Wijnandsrade ism Café i gen Dörp

Di 28 mei

09.00 uur H. Mis

Do 30 meiFeestdag van Jeanne d'Arc, de Maagd van Orléans en nationale heldin van Frankrijk.
Ze speelde een belangrijke rol tijdens de Honderdjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk (1337-1453).
Jeanne kreeg toen ze 13 was, visioenen van de heilige Catharina, Margaretha en de aartsengel Michaël. Die vertelden haar dat ze Frankrijk van de Engelsen moest bevrijden. Ze had eerst succes als aanvoerder van het Franse leger, maar later werd ze gevangen genomen door de Engelsen. Ze was 19 toen ze door een kerkelijke rechtbank werd veroordeeld, ze stierf op de brandstapel. Later werd ze door paus Calixtus III onschuldig bevonden, ze kreeg de titel van martelares.

Zo 2 juni

11.00 uur H. Mis

Kunst op het kasteel
Kunstmarkt, met poëzievoordracht, bekendmaking winnaar poëziewedstrijd basisschool, presentatie nieuw 'bakkes' met wedstrijd voor verenigingen "Heel Wijnandsrade bakt"Riek Meijers, wedstrijd "Heel Wijnandsrade bakt" Vrienden.Wijnandsrade

Ma 3 juni

We gedenken Angelo Giuseppe Roncalli, de Heilige paus Joannes de XXIII
Hij werd door de huidige paus Franciscus heilig verklaard.
Johannes kreeg dankzij zijn menslievende gestes, zijn humor en spontaniteit al snel de bijnaam "de goede paus".
Tot algemene verrassing riep hij op 25 januari 1959 het Tweede Vaticaans Concilie bijeen, dat tot vele veranderingen in de Katholieke Kerk zou leiden.

Di 4 juni

8:30 uur Uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste
9:00 uur H. Mis
Voor de vrede in de wereld

Wo 5 juni

H. Bonifatius
Belangrijke Angelsaksische missionaris en kerkhervormer in het Frankische Rijk. Bonifatius was bisschop, martelaar en heilig verklaarde. Hij werd gedood bij Dokkum. Zijn bijnaam is "Apostel van de Duitsers". Hij zorgde voor de kerkelijke structuren in het en versterkte de band met de Heilige Stoel. Hij werd zo de architect van het christelijke West-Europa, omdat hij een groot aandeel had in de grondvesting van de kerk van Rome en in de groei naar culturele eenheid van West-Europa.

Vrij 7 juniHoogfeest van het Heilig Hart van Jezus
Op de derde vrijdag na Pinksteren vieren wij, katholieken, dit hoogfeest. Het Heilig-Hartfeest ontstond in Frankrijk: in 1672 gaf de bisschop van Rennes voor het eerst verlof om een feest ter ere van het Heilig Hart van Jezus te vieren. Paus Pius IX schreef het feest in 1856 voor heel de Kerk voor.

Zat 8 juni

18:30 uur H. Mis

Di 11 juni

9:00 uur H. Mis
Voor alle zieken van de parochie.

Do 13 juni

Sint Antonius van Padua
(Lissabon, 1195 – Padua, 13 juni 1231),minderbroeder, theoloog en kerkleraar.
Antonius is de patroonheilige van de franciscanen, verloren voorwerpen, vrouwen en kinderen, armen, bakkers, mijnwerkers, het huwelijk, reizigers en verliefden. Bovendien is Antonius de patroon tegen schipbreuk, de pest en koorts.
Rond zijn graf in Padua is de basiliek Basilica di Sant'Antonio gebouwd.
Antonius aangeroepen om zoekgeraakte zaken terug te vinden met de volgende woorden: "Heilige Antonius, beste vrind, maak dat ik m'n ... vind" of "Heilige Antonius, lieve sint, zorg dat ik m'n ... vind" of "Sint Antonius, heilige man maak dat ik mijn ... vinden kan". Als het voorwerp is teruggevonden moet men de Heilige Antonius bedanken.
De teunisbloem is naar Antonius vernoemd omdat die rond zijn feestdag (13 juni) bloeit.

Zat 15 juni

Naamdag van Sint Vitus
Vitus werd in de 3e eeuw n.Chr. geboren op het eiland Sicilië. Hij is een van de veertien heilige helpers: heiligen die worden aangeroepen om bepaalde ziekten te genezen. In het geval van Vitus, vooral bij zenuwaandoeningen.
Sint Vitus is de beschermheilige van dansers, zangers en epileptici, en in Nederland schutspatroon van Het Gooi.
Sint Vitus gaf zijn naam aan de "sint-vitusdans", een zeldzame neurologisch aandoening, vooral bij kinderen. De symptomen treden meestal op na een flinke keelinfectie door streptokokken; de ziekte verschijnt na enkele weken en kan maanden duren. De zieke maakt schokkerige/dansende bewegingen met gezicht en ledematen. De symptomen houden meestal 6 weken tot 12 maanden aan om dan te verdwijnen. Over het algemeen is het niet pijnlijk, maar wel zeer vervelend.

Zon 16 juni

11:00 uur H. Mis

Di 18 juni

09.00 uur H. Mis

Inloopmiddag os Gemeinschapshoes
14.00 UUR. Kom binnen voor een kop koffie en een praatje. Een kaartje leggen kan natuurlijk ook. De tijd is van 14.00-16.00.
De bijdrage in de kosten van deze middag zijn € 3,50 incl een consumptie.
Strippenkaarten zijn verkrijgbaar voor €12,50 (5 middagen)

JULI EN AUGUSTUS: VAKANTIE VAN HET GEMEENSCHAPSHUIS.
WE GAAN OP 16 JULI VANAF 14.00 UUR KOFFIE DRINKEN OP KASTEEL WIJNANDSRADE. OP 20 AUGUSTUS GAAN WE NAAR ZORGBOERDERIJ A gen LING VA 14.00 UUR.
HEEFT U GEEN VERVOER NAAR HELLEBROEK? OM 13.50 UUR STAAT ER EEN AUTO KLAAR AAN HET GEMEENSCHAPSHUIS.
INFORMATIE: Corry Steins 045-5241703 / of mail

Vrij 21 juni

13:00 uur Huwelijk van Lynn Demandt en Dion Vergouts

Din 25 juni

09:00 uur Heilige Mis
Voor de vrede in de wereld.

Zat 29 juniHH Petrus en Paulus

Zon 30 juni

11:00 uur Heilige Mis

Di 16 juli

09.00 uur H. Mis

Os Gemeinschapshoes
14.00 UUR WEGENS VAKANTIE VAN HET GEMEENSCHAPSHUIS GAAN WE KOFFIE DRINKEN OP KASTEEL WIJNANDSRADE.
INFORMATIE: Corry Steins 045-5241703 / of mail

Di 20 aug

09.00 uur H. Mis

Os Gemeinschapshoes
14.00 uur WEGENS VAKANTIE VAN HET GEMEENSCHAPSHUIS GAAN WE NAAR ZORGBOERDERIJ A gen LING
HEEFT U GEEN VERVOER NAAR HELLEBROEK: OM 13.50 UUR STAAT ER EEN AUTO KLAAR AAN HET GEMEENSCHAPSHUIS.
INFORMATIE: Corry Steins 045-5241703 / of mail

Overige mededelingen

Paaskaarsen

Wilt u een paaskaars van afgelopen jaren hebben? We verloten de 2 paaskaarsen die we nog hebben en vragen een bijdrage. U kunt zich aanmelden om deel te nemen aan de loting via het mailadres van Silvia Stals: silviastals@gmail.com.

Urnengraven

Er zijn urnengraven naast de kerkmuur bij de hoofdingang. Bij elk graf is een bloembak. De kruisen boven de graven zijn geschonken door de familie Philips uit Nuth: een mooie plek waar parochianen hun dierbaren te rusten kunnen leggen. Wilt u meer informatie? Klik hier. Ook kunt u contact opnemen met één van de kerkbestuursleden.

Kruisen
Kapellen

Bezoek kruisen en kapellen... te voet, met de fiets, online!
Meer dan drieduizend kruisen en kapellen staan langs Limburgse wegen: eeuwenoude of recente monumenten van volksvroomheid in het landschap. Wandel, fiets of surf erheen: Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg voor alle informatie over kruisen en kapellen in Limburg, met links naar wandel- en fietsroutes.

Vriend van de parochie

Word vriend van de parochie op facebook.  

Doe mee!

Poetsploeg, acoliet, lector, kerkbestuur: er is genoeg te doen en er is vast iets voor u bij!
Doe mee, u bent belangrijk voor onze gemeenschap! Mail ons aub.  

De klok en de haan

De acties om het restauratiebedrag bij elkaar te krijgen (giften, verkoop aquarellen en foto's, collectes, het "witte kerkje met gleuf in het dak", achter in de kerk, hebben opgebracht: totaal: 17.707,78, wat een prachtig bedrag! Gulle gevers: wij zijn ontzettend dankbaar.

Sponsoren van klok haan

Onze begunstigers van klokken en haan: Akkermans~Baken / Bemelmans / v.d.Berg~Driessen / Bindels~v.d. Warenburg Bisdom Roermand / v.d.Boorn~Driessen / Bos~Emonds / Boumans~Rikers / Bruls F. / Brand~Aretz / Buurtvereniging DROM / Buurtvereniging t Centrum / Café I Gen Dörp / Caelen C. / Claus~Hahn / Coenen M.L. / Coenen S. / Cordewener L. / Crombach J. / Coenen-Grooten / Curfs M. / Dautzenberg / Dewez E. / Diederen~Gielen / Dijkstra A. / Dohmen~Stassen / Drukkerij Nuth / Duijsing~Palmen / fam. Erens-Hoen / Erkens / Gehlen / Gerrits / Habets J.H.C. / v.d.Heuvel H.C. / v.d.Heijden A. / Horsch~Heiligers / Houben P. / Houbiers H. / Jacobs~Quadvlieg / Jetten~Rubens / Kamp J. / Keulers~Stals / Koelman~Stals / Klussenbedrijf Maessen / Krikke R. / Krutzen A. / Krutzen H. / Lenoire / Litjens / Lipsch J. / LOrtye / Luijten Groentechniek / Luijten J.A.M. / Maatschap Packbier / Marell Erwin / Mackaij Th. / Meessen J.W. / Meessen~van der Linde M. / Meijers~Arts Riek / Meijs / v.d.Nieuwenhof / Niesing C. / Paulussen / Portz / Quadakkers M.H. / Routheut P. / Schaap-Creemers C. / Schryvers H. / Selder J. / Snijders C. / Snijders J. / Souren~Steins / Stals F. / Stals M. / Steeghs / Steins~Hamers / Stevelmans / Stichting tot behoud Kerk / Stoddart John / Thomassen~Steins / Toonen / Vaessen~Eurlings / Vrienden van Wijnandsrade / Vroemen~Van Oppen / Vromen J.H.M. / Wachelder J. / van de Wall~Vaneijkveld / v.d.Warenburg F. / Willems T.

Privacy AVG 

Ook onze parochie beschermt de privacy van onze parochianen. In onderstaand document kunt u lezen hoe wij dat doen.
Privacyverklaring parochie H. Stephanus