Parochie Sint Stephanus Wijnandsrade

Contact 

~ Spreekuur: dinsdag 18.00 uur tot 19.00 uur,
~ Adres: Parochiehuis, Panhuijsstraat 1; 045 - 524 12 88.
~ Pastoor Geilen: mail of bel 045 - 524 1208, of 06 - 25 39 34 35.
~ Secretaris Stals:
mail of bel 06 - 52 64 25 43.

Bezoek van pastoor

Maak een afspraak. Bel 045 - 405 12 73 (dinsdag tussen 10 en 12);
of 045 - 524 12 08 (donderdag tussen 14 en 16 uur).

Kantoorruimte te huur

Coronatijd en thuis werken... Zoek je een rustige werkplek? Die is er in ons parochiehuis, wifi aanwezig. Meer info: bel Wim Stals 045 - 524 36 23 of Anny Vaessen 045 - 524 13 62.

Corona

Brief bisdom

Protocol

Reactie op minister

   Let alstublieft op het volgende:
   1. Maximaal 30 mensen in de kerk.
   2. Draag in de kerk een mondkapje.
   3. Minstens 1,5 meter afstand, behalve als u samenwoont!

Aanmelden voor de H. Mis:
Elke dinsdag, 18-19 u. in 't Parochiehuis of per telefoon: 045-5241288;
of op woensdag, 18-19 u. bel mevr. Bex, 045-5243563.

Magazine

Clavis: Digitaal Magazine van ons Bisdom

Mededelingen

Zie beneden, achter de agenda!

AGENDA

    

Oktober: Rozenkransmaand

Missen in
oktober

Zaterdag 24 oktober 18.30 uur
Dinsdag 27 oktober 09.00 uur

15 oktober

Eugène Dewez overleden

Zaterdag
24 oktober

WEGENS CORONA AFGELAST: Huwelijk Bart Beckers en Yvette Collet

27 oktober

14.00 - 16.00 uur: inloopmiddag Gemeenschapshuis
Welkom! We zijn blij dat we onze inloopmiddagen weer kunnen opstarten. We houden ons aan de RIVM-regels: als u moet niezen of hoesten, als u keelpijn of andere klachten heeft, blijft u thuis. Bijdrage in de kosten: € 3,50 (incl. een consumptie). Strippenkaart € 12,50 (5 middagen). Informatie: Corry Steins 045 - 524 17 03.

Missen in
november

Zondag 1 November 11.00 uur + 15 uur viering Allerheiligen
Zaterdag 7 November 18.30 uur
Zondag 15 November 11.00 uur
Zaterdag 21 November 18.30 uur
Zondag 29 November 11.00 uur

1 november

Allerheiligen
Hoogfeest ter nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren. Vermoedelijk bestond er al oorspronkelijk heidens feest (Samhain) ter nagedachtenis van de doden, waarvan paus Gregorius IV op 1 november 837 een katholieke gedenkdag maakte.

11.00 uur: H. Mis

15.00 uur: Viering Allerheiligen

2 november

Allerzielen   We gedenken onze overledenen. Veel mensen plaatsen bloemen op graven van familie en vrienden. Allerzielen is in het benedictijner klooster van Cluny in 998 voor het eerst gevierd. (Halloween, overgewaaid uit Amerika, is voortgekomen uit Allerzielen en wordt op de avond vóór Allerheiligen gevierd.)

3 november

Sint Hubertus
Hubertus, zoon van hertog Bertrand van Aquitanië, trok zich terug in de Ardennen, verdrietig omdat zijn vrouw Floribanne in het kraambed was gestorven. Hij was een fervente jager en ging zelfs op Goede Vrijdag van het jaar 683 op jacht. Hij joeg een groot hert op, totdat het zich naar hem toekeerde met een lichtend kruis tussen het gewei. Vanaf dat moment leidde hij een vroom leven, ging als pelgrim naar Rome en volgde Lambertus op als bisschop van Maastricht. Hij is begraven in Saint-Hubert, in Belgisch Luxemburg, waar zijn kist tijdens de Reformatie verdwenen is.

7 nov

Sint Willibrord, patroon van de Nederlandse kerkprovincie
Willibrord (658 – 739): "apostel der Friezen" of "apostel van de Lage Landen". Hij was een Engelse monnik (opgevoed door bisschop Sint Wilfridus), die op zijn 30ste priester werd en de Friezen ging bekeren. Als 'Aartsbisschop der Friezen' maakte hij van het oude Romeinse fort in de Utrechtse binnenstad zijn bisschopszetel. Met hulp van de Frankische adel kon hij veel kerken en kloosters stichten, zoals Echternach, Susteren, Boxtel, Vianden, Prüm, Hilvarenbeek en nog veel meer. Zo hielp Willibrord om het land van de Friezen bij het Frankische rijk in te lijven. Willibrord stierf op 81-jarige leeftijd en werd op eigen verzoek begraven in Echternach, die ook zijn enorme bezittingen erfde.

11 november

Sint Martinus van Tours
Martinus (316 – 397), of Sint Maarten, was bisschop van de stad Tours en grondlegger van het katholieke christendom in Gallië. Hij verrichte veel wonderen en deelde zijn mantel met een bedelaar. Hij was een van de populairste heiligen in de middeleeuwen. Op zijn feestdag moest vroeger de oogst binnen zijn en het vee op stal staan. Er werden grote Sint-Maartensvuren ontstoken, wat teruggaat op een Germaans feest om te danken voor de oogst en met reinigende vuren de vruchtbaarheid van land en vee te bevorderen. Later werd dit een feest voor kinderen die met lampions langs de deur gaan voor snoep en fruit.


15 november

Heilige Albertus Magnus (ca. 1200 – 1280), Duits filosoof, theoloog en kerkleraar
Albertus werd Doctor Universalis genoemd wegens zijn grote kennis op alle wetenschapsgebieden. Hij werd voor in Lauingen geboren en ging naar de universiteiten van Padua en Bologna. Hij werd Dominicaner pater en professor in de theologie en natuurkunde, waarvoor hij Aristoteles en Averroës bestudeerde. Hij gaf met veel succes les aan de universiteiten, onder andere aan Thomas van Aquino, die een van de grootste theologen zou worden. Albertus werd tegen zijn zin bisschop van Regensburg, reorganiseerde daar het bestuur en vroeg ontslag om Duitsland en Bohemen op te roepen tot de Achtste Kruistocht. Hij nam deel aan het Tweede concilie van Lyon. Zijn stoffelijke resten zijn in de Sint-Andreaskerk te Keulen.

17 november

14.00 - 16.00 uur: inloopmiddag Gemeenschapshuis
Welkom! We zijn blij dat we onze inloopmiddagen weer kunnen opstarten. We houden ons aan de RIVM-regels: als u moet niezen of hoesten, als u keelpijn of andere klachten heeft, blijft u thuis. Bijdrage in de kosten: € 3,50 (incl. een consumptie). Strippenkaart € 12,50 (5 middagen). Informatie: Corry Steins 045 - 524 17 03.

22 november

Sint Caecilia (gestorven rond 230), Romeinse martelares
Caecilia kwam uit een voorname Romeinse familie, werd zeer jong gedwongen te huwen, vond troost in de muziek en stierf samen met haar man Valerius de marteldood omstreeks. Ze werd patrones van muziek, instrumentenmakers en zangers.

25 november

S. Catharina van Alexandrië
De Grote Martelares Catharina is op 25 november in het jaar 307 gestorven. Ze is een zeer populaire heilige, ze beschermt tegen de pest en bewaakt de kuisheid. Catharina was de dochter van de gouverneur van Alexandrië. Ze hield van lezen en was al jong geleerd. Ze wijdde haar leven aan Jezus en beloofde maagd te blijven. De keizer, Maxentius, wilde haar als tweede vrouw, maar Catherina weigerde. De keizer stuurde veertig filosofen om haar te ervan te overtuigen dat het christendom niet deugde, maar tot ieders schrik bekeerde Catharina de geleerden tot het christendom. Er heerste in die tijd pest. De keizer hoopte door Catharina te laten doden niet alleen haar te straffen, maar ook de pest te verdrijven. Catharina zou op een rad met scherpe ijzeren punten worden uiteengereten en geplet, maar een bliksem vernielde het rad. Dan de brandstapel, maar het vuur waaide uit. Uiteindelijk lukte het om Catharina te onthoofden. Uit haar halswond stroomde geen bloed maar melk die de stad van de pest bevrijdde. Haar lichaam werd door vier engelen naar de Sinaïberg gebracht, waar het door monniken werd gevonden. De monniken bouwden aan de voet van de berg een klooster voor haar. In dat klooster is Catharina nu nog steeds, haar lichaam is nog in goede staat.

Missen in
december 2020

Zaterdag 5 December 18.30 uur
Zondag 13 December 11.00 uur
Zaterdag 19 December 18.30 uur
-- Donderdag 24 december 23.00 uur
-- Vrijdag 25 december 11.00 uur
-- Zaterdag 26 december 11.00 uur

Zon 27 december 11.00 uur
-- Vrijdag 1 Januari 11.00 uur
Zaterdag 2 Januari 18.30 uur

        2021

Missen in Wijnandsrade in de eerste helft van 2021

Zaterdag 9 Januari 18.30 uur
Zondag 17 Januari 11.00 uur
Zaterdag 23 Januari 18.30 uur
Zondag 31 Januari 11.00 uur
Zaterdag 6 Februari 18.30 uur
Zondag 14 Februari 11.00 uur
Zaterdag 20 Februari 18.30 uur
Zondag 28 Februari 11.00 uur
Zaterdag 6 Maart 18.30 uur
Zondag 14 Maart 11.00 uur
Zaterdag 20 Maart 18.30 uur
Zondag 28 Maart 11.00 uur
-- Zondag 4 April 11.00 uur Pasen
Zondag 11 April 11.00 uur
Zaterdag 17 April 18.30 uur
Zondag 25 April 11.00 uur
Zaterdag 1 mei 18.30 uur
Zondag 9 mei 11.00 uur
-- Donderdag 13 mei 11.00 uur
Zaterdag 15 mei 18.30 uur
Zondag 23 mei 11.00 uur

Kevelaer
13 september 2021

Broederschap Sittard-Kevelaer: Corona verhinderde in 2020 jammer genoeg onze bedevaart. Maar op de eerste maandag na 8 september van 2021 gaan we, als God het wil, weer gewpon naar Kevelaer. Noteert u alstublieft alvast de datum:
maandag 13 september 2021.


Mededelingen


Parochie Sint Stephanus Wijnandsrade


Samen sterk

Parochies: van samenwerking naar federatie of fusie
Samenwerking tussen onze parochies is niets nieuws. Dat gebeurt in ons bisdom al vele jaren. Heel veel parochies delen al lang een pastoor of een kapelaan. In veel plaatsen is er ook al één gezamenlijk kerkbestuur voor meer parochies. Dat is een goede zaak, want we hebben in Limburg heel veel kleine parochies, die nu maar moeilijk het hoofd boven water kunnen houden. Daarom is het goed dat de krachten gebundeld worden. Het bisdom heeft aangegeven dat samenwerking niet meer vrijblijvend kan. Het is de bedoeling dat alle parochies binnen afzienbare tijd deel uitmaken van een federatie. Dat is een vorm van samenwerken die verder gaat dan de parochieclusters die er nu bestaan. Bij een federatie is er sprake van één pastoor met één pastoraal team, één kerkbestuur en één gezamenlijke financiële exploitatie. Na verloop van tijd kunnen de parochies in een federatie fuseren tot één krachtige nieuwe parochie.

Opbrengst MIVA

De Miva-collecte bracht € 120 op, waarvoor dank namens de missionarissen en veldwerkers.

Magazine
bisdom


Clavis: digitaal magazine van ons bisdom, klik hier>

Klooster-
boekwinkel
Wittem

Open in Coronatijd: van dinsdag t/m vrijdag van 10 tot 16.30 uur.

online altijd open, klik!

Urnenkelder
reserveren?

Reserveer een urnengraf naast onze mooie kerk! Bel of mail ons. Of spreek met iemand van het kerkbestuur. Overzicht tarieven.

Iets voor u?

Kantoorruimte te huur in parochiehuis
Panhuysstraat 1 in Wijnandsrade
Zeer geschikt voor administratieve doeleinden. Gebruik van keuken en vergaderruimte mogelijk.
Bel Wim Stals: tel.nr. 045-5243623 of Anny Vaessen: tel.nr.045-5241362

Kruisen
Kapellen

Bezoek kruisen en kapellen... te voet, met de fiets, online!
Meer dan drieduizend kruisen en kapellen staan langs Limburgse wegen: eeuwenoude of recente monumenten van volksvroomheid in het landschap. Wandel, fiets of surf erheen: Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg voor alle informatie over kruisen en kapellen in Limburg, met links naar wandel- en fietsroutes.

Kledingcontainer

Mareweg 24, Schimmert....WE ZIJN WEER OPEN!

Vriend van de parochie

Word vriend van de parochie op facebook.  

Doe mee!

Poetsploeg, acoliet, lector, kerkbestuur: er is genoeg te doen en er is vast iets voor u bij!
Doe mee, u bent belangrijk voor onze gemeenschap! Mail ons aub.  

De klok en de haan

De acties om het restauratiebedrag bij elkaar te krijgen (giften, verkoop aquarellen en foto's, collectes, het "witte kerkje met gleuf in het dak", achter in de kerk, hebben opgebracht: totaal: 17.707,78, wat een prachtig bedrag! Gulle gevers: wij zijn ontzettend dankbaar.

Sponsoren van klok haan

Onze begunstigers van klokken en haan: Akkermans~Baken / Bemelmans / v.d.Berg~Driessen / Bindels~v.d. Warenburg Bisdom Roermand / v.d.Boorn~Driessen / Bos~Emonds / Boumans~Rikers / Bruls F. / Brand~Aretz / Buurtvereniging DROM / Buurtvereniging t Centrum / Café I Gen Dörp / Caelen C. / Claus~Hahn / Coenen M.L. / Coenen S. / Cordewener L. / Crombach J. / Coenen-Grooten / Curfs M. / Dautzenberg / Dewez E. / Diederen~Gielen / Dijkstra A. / Dohmen~Stassen / Drukkerij Nuth / Duijsing~Palmen / fam. Erens-Hoen / Erkens / Gehlen / Gerrits / Habets J.H.C. / v.d.Heuvel H.C. / v.d.Heijden A. / Horsch~Heiligers / Houben P. / Houbiers H. / Jacobs~Quadvlieg / Jetten~Rubens / Kamp J. / Keulers~Stals / Koelman~Stals / Klussenbedrijf Maessen / Krikke R. / Krutzen A. / Krutzen H. / Lenoire / Litjens / Lipsch J. / LOrtye / Luijten Groentechniek / Luijten J.A.M. / Maatschap Packbier / Marell Erwin / Mackaij Th. / Meessen J.W. / Meessen~van der Linde M. / Meijers~Arts Riek / Meijs / v.d.Nieuwenhof / Niesing C. / Paulussen / Portz / Quadakkers M.H. / Routheut P. / Schaap-Creemers C. / Schryvers H. / Selder J. / Snijders C. / Snijders J. / Souren~Steins / Stals F. / Stals M. / Steeghs / Steins~Hamers / Stevelmans / Stichting tot behoud Kerk / Stoddart John / Thomassen~Steins / Toonen / Vaessen~Eurlings / Vrienden van Wijnandsrade / Vroemen~Van Oppen / Vromen J.H.M. / Wachelder J. / van de Wall~Vaneijkveld / v.d.Warenburg F. / Willems T.

Privacy AVG 

Ook onze parochie beschermt de privacy van onze parochianen. In onderstaand document kunt u lezen hoe wij dat doen.
Privacyverklaring parochie H. Stephanus