Parochie

Sint Stephanus

Wijnandsrade


Priesterkoor kerk St. Stephanus, Wijnandsrade: van links naar rechts:
Sint Josef met Jezus als kind --- Maria Boodschap --- H.Hart van Jezus --- Sint Stephanus

Contact 

Spreekuur: dinsdag 18.00 uur tot 19.00 uur,
Adres: Parochiehuis, Panhuijsstraat 1; 045 - 524 12 88.
Mail Pastoor Geilen: mail of bel 045 - 524 1208, of 06 - 25 39 34 35.
Mail Secretaris Stals:
mail of bel 06-52 64 25 43.

Mededelingen
meer

Viert u met ons de H. Mis? Dat vinden we erg fijn! Meldt u alstublieft aan!
Elke dinsdag, 18 - 19 u. in 't Parochiehuis of bel: 045 - 524 12 88.
Elke woensdag, 18 - 19 u. bel mevrouw Ans Bex, 045 - 524 35 63.
SVP: maximaal 60 mensen, afstand 1,5 meter!.

Bezoek kruisen en kapellen... te voet, met de fiets, online!
Meer dan drieduizend kruisen en kapellen staan langs Limburgse wegen: eeuwenoude of recente monumenten van volksvroomheid in het landschap. Wandel, fiets of surf erheen: Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg voor alle informatie over kruisen en kapellen in Limburg, met links naar wandel- en fietsroutes.

Wenst u een bezoek van pastoor Geilen? Maak een afspraak via Mirjam Rademakers: dinsdag 10 - 12 u. in de pastorie in Hulsberg (tel. 045 - 405 12 73). Donderdag 14 - 16 u. in de pastorie in Nuth (tel. 045 - 524 12 08).

Agenda

Parochie Sint Stephanus Wijnandsrade

Do 23 jul -
Za 15 aug

Kroedwusj 2020: eerste stap gezet in onze parochie!
Vandaag heeft - onder leiding van Anny Vaessen - een klein groepje vrijwilligers tarwe- en gersthalmen verzameld voor de kroedwusj die op 15 augustus na zegening zal worden uitgedeeld.
Lees hier meer over de Limburgse traditie van de kroedwusj..

Vr 31 juli

H. Ignatius van Loyola
Stichter van de orde van de Jezuïeten. Lees hier>> wat Wikipedia over H. Ignatius schrijft.
Van 1872 tot 1910 was naast onze kerk, in kasteel Wijnandsrade, een Jezuïetenklooster. Bezoek hier de website van kasteel Wijnandsrade: www.kasteelwijnandsrade.nl.

Di 4 augustus

Pastoor van Ars, patroonheilige van alle parochiepriesters
"Alles geven en niets houden" was het geheim van de eenvoudige pastoor van de Franse plaats Ars-sur-Formans. Uit heel Frankrijk kwamen mensen biechten bij de Pastoor van Ars of hem raad vragen. Lees hier>> meer over deze heilige pastoor..

Do 6 augustus

Gedaanteverandering van Jezus, of verheerlijking op de berg
Met zijn apostelen Petrus, Johannes en Jacobus beklom Jezus de berg Tabor. Daar ging Jezus licht uitystyralen om zijn goddelijke aard te laten zien.Tegelijk verschenen twee profeten uit het Oude Testament: Mozes en Elia en zij spraken met de stralende Jezus. De apostelen konden het nauwelijks aankijken en vielen verschrikt op de grond. Plotseling verdwenen Mozes en Elias en was alles weer gewoon. Jezus vroeg de verbijsterde apostelen om niemand over de gebeurtenis te vertellen tot na zijn verrijzenis uit de dood.

Zo 9 augustus

H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein), patrones van Europa, samen met Catharina van Siena en Birgitta van Zweden.

Di 11 augustus

H. Clara van Assisi
Clara (gestorven op 11 augustus 1253), Santa Ciara in het Italiaans, stichtte de orde van de clarissen. Ze was al in de middeleeuwen bekend in de lage landen. Ze stond onder invloed van Sint Franciscus van Assisi, ze volgde Christus in radicale armoede. Samen met Sint Franciscus stichtte zij de Arme Vrouwen van San Damiano. Zij leefde volgens de kloosterregel die zij zelf - als eerste vrouw in de geschiedenis - schreef.

Vri 14 augustus

Sint Maximiliaan Kolbe
Sint Maximiliaan, in Polen geboren als Rajmund Kolbe (Zdunska Wola, 8 januari 1894 - Auschwitz, 14 augustus 1941) was franciscaans conventueel en priester, als journalist verzette hij zich tegen het Nazi-dom, hij werd opgepakt en in Auschwitz I vermoord.
(In ons kasteel Wijnandsrade was van 1928 tot 1966 een klooster gevestigd van dezelfde orde als Maximiliaan Kolbe: paters Conventuelen.)

Za 15 augustus

Maria-Tenhemelopneming
Katholieke feestdag wegens Maria Hemelvaart of Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart. We herdenken dat Maria "met lichaam en ziel" in de hemel is. In de Oud-Katholieke en de Orthodoxe Kerk wordt dit feest Ontslapen van de H. Maria, Moeder Gods of ook Ontslapenis van de Moeder Gods genoemd.


Maria Tenhemelopneming door Titiaan

Di 18 augustus

Sint Helena, Keizerin (circa 248 – circa 329), moeder van keizer Constantijn.
Het Romeinse keizerhof was toen niet in Rome, maar veel dichter bij Wijnandsrade: in Trier. Helena en haar zoon werden christen. Zij reisde naar Palestina en de Mozesberg in de woestijn. Er zijn later veel verhalen over haar verteld: ze ontdekte het kruis en de spijkers waarmee Jezus aan dat kruis werd genageld, ze vond het graf van Jezus en het kleed uit één stuk waar de soldaten om dobbelden. In Trier is nog een deel van haar paleis, het kleed van Jezus, de drinknap van Sint Helena en een van de spijkers van het kruis van Jezus. Een marmeren beeld van Sint Helena staat in de Sint-Pieter in Rome. Het eiland Sint-Helena in de Atlantische Oceaan is naar haar genoemd.
Pater Eberschweiler, de geliefde overste van de Jezuïeten die in kasteel Wijnandsrade woonden, is in Trier begraven.

Vr 28 augustus

S Augustinus en Monica

Sint Augustinus van Hippo (354 - 430)
Bisschop van Hippo (tegenwoordig Algerije), theoloog, filosoof en kerkvader. Hij schreef de Confessiones en De civitate Dei. Zijn moeder was de Heilige Monica. Augustinus leidde eerst een wereldlijk leven. Hij had bestuursfuncties in het Romeinse rijk. Hij bekeerde zich geleidelijk tot het Christendom en werd in Milaan gedoopt door Sint Ambrosius. Tenslotte werd hij bisschop van Hippo. Veel van zijn preken en verhandelingen zijn bewaard gebleven en inspireren ook vandaag nog. Verschillende theologen en kerkhervormers (Thomas van Aquino, Calvijn, Luther) baseerden zich op het denken van Augustinus.

29 &30
augustus

MIVA-collecte voor vluchtelingen in Bangladesh.

Pionier Anwar (53) werkt in het zuiden van Bangladesh op de grens van Bangladesh en Myanmar. De situatie van de vluchtelingen is hier heel schrijnend. Zijn droom is om het leed van de mensen hier te verzachten. Anwar zet zich hier dag en nacht voor in. Gezondheidszorg voor Rohingya vluchtelingen in Bangladesh

18 oktober

Missiezondag: ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9)
Missio richt de aandacht op de regio West-Afrika: in Niger en Nigeria leefden de mensen lange tijd, samen met de Sahellanden, vreedzaam samen. Verschillende religies, verschillende etnische groepen, armoede en honger en toch stabiele vrede. Dat staat nu onder druk van Islamitische terreurgroepen. Ondanks oplaaiende conflicten, honger, armoede en nu ook de coronapandemie klinken er echter stemmen van hoop: zusters, priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk zetten zich actief in voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden. Deze stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand laten horen. Niet opgeven is ook nu met de coronacrisis het motto. Help mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 18 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag. Zie ook de de website van MISSIO.

Mededelingen

Parochie Sint Stephanus Wijnandsrade

Magazine
bisdom

clavis: digitaal magazine van ons bisdom, klik hier>

Corona

Protocol: klik hier.
Aan de gelovigen in het bisdom Roermond... Klik en lees de brief van onze bisschop.

Kevelaer
13 sep...2021

Broederschap Sittard-Kevelaer annuleert bedevaart 2020
De bedevaart van Sittard naar Kevelaer (normaal de eerste maandag na 8 september) gaat dit jaar niet door vanwege corona.Hopelijk is het volgend jaar weer mogelijk om op bedevaart naar Kevelaer te gaan. Noteer alvast de datum: maandag 13 september 2021.

Klooster-
boekwinkel
Wittem

Open in Coronatijd: van dinsdag t/m vrijdag van 10 tot 16.30 uur.

online altijd open, klik!

Urnenkelder
reserveren?

Reserveer een urnengraf naast onze mooie kerk! Bel of mail ons. Of spreek met iemand van het kerkbestuur. Overzicht tarieven.

Iets voor u?

Kantoorruimte te huur in parochiehuis
Panhuysstraat 1 in Wijnandsrade
Zeer geschikt voor administratieve doeleinden. Gebruik van keuken en vergaderruimte mogelijk.
Bel Wim Stals: tel.nr. 045-5243623 of Anny Vaessen: tel.nr.045-5241362

Kledingcontainer

Mareweg 24, Schimmert....WE ZIJN WEER OPEN!

Vriend van de parochie

Word vriend van de parochie op facebook.  

Doe mee!

Poetsploeg, acoliet, lector, kerkbestuur: er is genoeg te doen en er is vast iets voor u bij!
Doe mee, u bent belangrijk voor onze gemeenschap! Mail ons aub.  

De klok en de haan

De acties om het restauratiebedrag bij elkaar te krijgen (giften, verkoop aquarellen en foto's, collectes, het "witte kerkje met gleuf in het dak", achter in de kerk, hebben opgebracht: totaal: 17.707,78, wat een prachtig bedrag! Gulle gevers: wij zijn ontzettend dankbaar.

Sponsoren van klok haan

Onze begunstigers van klokken en haan: Akkermans~Baken / Bemelmans / v.d.Berg~Driessen / Bindels~v.d. Warenburg Bisdom Roermand / v.d.Boorn~Driessen / Bos~Emonds / Boumans~Rikers / Bruls F. / Brand~Aretz / Buurtvereniging DROM / Buurtvereniging t Centrum / Café I Gen Dörp / Caelen C. / Claus~Hahn / Coenen M.L. / Coenen S. / Cordewener L. / Crombach J. / Coenen-Grooten / Curfs M. / Dautzenberg / Dewez E. / Diederen~Gielen / Dijkstra A. / Dohmen~Stassen / Drukkerij Nuth / Duijsing~Palmen / fam. Erens-Hoen / Erkens / Gehlen / Gerrits / Habets J.H.C. / v.d.Heuvel H.C. / v.d.Heijden A. / Horsch~Heiligers / Houben P. / Houbiers H. / Jacobs~Quadvlieg / Jetten~Rubens / Kamp J. / Keulers~Stals / Koelman~Stals / Klussenbedrijf Maessen / Krikke R. / Krutzen A. / Krutzen H. / Lenoire / Litjens / Lipsch J. / LOrtye / Luijten Groentechniek / Luijten J.A.M. / Maatschap Packbier / Marell Erwin / Mackaij Th. / Meessen J.W. / Meessen~van der Linde M. / Meijers~Arts Riek / Meijs / v.d.Nieuwenhof / Niesing C. / Paulussen / Portz / Quadakkers M.H. / Routheut P. / Schaap-Creemers C. / Schryvers H. / Selder J. / Snijders C. / Snijders J. / Souren~Steins / Stals F. / Stals M. / Steeghs / Steins~Hamers / Stevelmans / Stichting tot behoud Kerk / Stoddart John / Thomassen~Steins / Toonen / Vaessen~Eurlings / Vrienden van Wijnandsrade / Vroemen~Van Oppen / Vromen J.H.M. / Wachelder J. / van de Wall~Vaneijkveld / v.d.Warenburg F. / Willems T.

Privacy AVG 

Ook onze parochie beschermt de privacy van onze parochianen. In onderstaand document kunt u lezen hoe wij dat doen.
Privacyverklaring parochie H. Stephanus