Startpagina

Spreekuur
Adres
Huwelijk/doop
Recent verhuisd

HH Missen:
VOLGENDE MIS  
Dinsdag van 18.00 u tot 19.00 u, meer info: klik hier >>>
Parochiehuis: Panhuysstraat 1, Telefoon 045 - 524 12 88.
Trouwen of uw kind dopen in onze intieme kerk? Klik hier >>> of bel 045 - 524 12 88.
Nieuwe inwoner? Meld u aan bij de parochie. Klik hier >>> of bel 045 - 524 12 88.

Zaterdag 17.30 u; Zondag 11.00 u; Dinsdag 9.00 u; plus eerste dinsdag van de maand: 8.30 u aanbidding van het Allerheiligste.  
15 dec  12.00 - 15.30 uur Kerstlunch 2017 van De drie ringen: een pleisterplaats voor mensen onderweg naar het kerstfeest. Een sfeervol gedekte tafel, een lekkere kerstlunch en Rob Pauls geeft het eeuwenoude kerstverhaal voor ons betekenis. We nemen de tijd voor elkaar. Paul van Loo zing voor ons liedjes uit zijn kerstrepertoire.
Gemeenschapshuis Wijnandsrade, Kosten € 15.00 alles inclusief.
Aanmelden via: www.dedrieringen.org of telefonisch: 045 - 400 91 70 of 045 - 521 64 13. Hartelijke welkom
17 dec  19.00 uur KERSTCONCERT in onze parochiekerk
Georganiseerd door de Stichting tot behoud van de St. Stephanuskerk

“Baltus en Co” uit Nuth, programma afgestemd op de Kerstdagen,
met bijdragen van en door de dichter Colla Bemelmans.

Entreeprijs € 8,-- p.p. voor het onderhoudsfonds van de kerk.
Kaarten: vanaf 1 december in het steunpunt van TNT-post, Opfergeltstraat 7/9.
Of via telefoonnummer: 045-5241378. 
24 dec  GEEN HEILIGE MIS OM 11.00 UUR

17.30 UUR Kerstavond Gezinsmis met Kerstspel door leerlingen van de basisschoolBr>
23.00 uur Nachtmis m.m.v. GKZ
24-25 dec  80 jaar kerstnacht muziek in Wijnandsrade

Muzikanten van de blaaskapel en fanfare verkondigen voor de tachtigste keer in de Kerstnacht de geboorte van Christus met indrukwekkend mooie muziek. In 1938 is wijlen Zef L’Ortye ermee begonnen. Dhr. Jan Heugen doet dit jaar voor de vijftigste keer mee. Veel mensen in Wijnandsrade trakteren ons op een hapje of drankje, het is geweldig dat mensen dit willen doen in deze vaak gure nachten. Als u ons wilt verrassen neem dan contact op met Jan Heugen 045-5241660. Alvast hartelijk dank namens de kerstband.
25 dec  11.00 uur H. Mis m.m.v. het Gregoriaans koor
KERSTMIS 
26 dec  Tweede Kerstdag/H. Stephanus
11.00 uur H. Mis Opgeluisterd door de Rötsjer Jonge
Na de Mis koffie met iets lekkers i.v.m. parochiedag
26 dec
Heilige Stephanus,
patroon van onze parochie

Rembrandt:
Steniging van de
H. Stephanus 
31 dec - 1 jan  ZALIG NIEUWJAAR!
6 jan  19.30 uur: MaestROA-concert, een bijzonder nieuwjaarsconcert!
Onze fanfare wordt gedirigeerd door een aantal bekende mensen: Nicolle Dreessen-Habets, Riek Meijers-Arts, Jack Jetten, Rinus van den Nieuwenhof, oud-pastoor Jos L’Ortye, Roy Souren en Richard Steijns. Hun prestaties zullen beoordeeld worden door een jury bestaande uit 3 dirigenten.
Uiteraard bestaat ook nog de mogelijkheid om nieuwjaarswensen uit te wisselen.
Locatie:in het gemeenschapshuis.
Restauratie
Kerkklokken en
Torenhaan

Kosten € 12.000
Reeds geschonken € 4.000
Nog te gaan € 8.000  
Twee van de drie luidklokken moeten dringend worden gerestaureerd. De haan en bol bovenop de torenspits zijn inmiddels ook aan een opknapbeurt toe. De restauratie van torenklokken en haan moet het kerkbestuur geheel uit eigen middelen betalen.
Wordt “Vriend van Klokken en Haan“ door uw gift op bankrekening NL 49 RABO 0137702507 of NL38 INGB 0001038012, onder vermelding van “Vriend van Klokken en Haan“.  
WIJNANDSRADENAREN  Geloof, spiritualiteit op belangrijke momenten in uw leven,
cultuur en traditionele gebruiken, een mooi kerkgebouw?

1. Word vijwilliger: veelzijdig en betrokken
o.a. begraafplaats onderhoudenn, kerk schoonmaken, deelnemen aan kerkbestuur,
Of doe mee als acoliet, collectant en/of lector.
2. Kerkbijdrage
Geeft ú nog geen bijdrage? U kunt een vast bedrag - per maand of jaarlijks – overmaken. Ziehier wat u ervoor terugkrijgt >>>.
De rekeningnummers vindt u hier.
Of sluit een overeenkomst, denk aan aftrekbaarheid voor de belastingen.
3. Adverteer
U kunt adverteren in ons parochieblad.
Wij bevelen onze adverteerders van harte bij u aan.

Meer weten? Meedoen?
Mail ons: secretaris@stephanuswijnandsrade.nl.
R.K. Kerkbestuur “Heilige Stephanus” Wijnandsrade. Pastorie: Panhuysstraat 1, 6363 BZ Wijnandsrade
BANK ING: NL38INGB0001038012. Rabo: NL49RABO0137702507. T.n.v. Het Kerkbestuur.
Volledige brief van het kerkbestuur >>>  
WIE DOE
MEE?
 
Onze parochie draaiend houden vergt veel inzet: kerk poetsen, misintenties regelen, parochieblad maken en bezorge: parochiegenoten die dit werk doen, vormen de hoeksteen von onze dorpsgemeenschap. Wij zijn blij met ieders inzet:
- parochiebulletin bezorgen (9 keer per jaar) in uw eigen straat of buurt,
- bij toerbeurt de kerk poetsen,
- kapelaans assisteren tijdens de mis,
- bij toerbeurt spreekuur bemensen (dinsdagavond tussen 18 en 19 uur),
- nieuwe kerkbestuursleden!
Aanmelden of vrijblijvend informatie? Bel of mail Anny Vaessen, vice-voorzitter van het kerkbestuur. Telefoon: 045-5241362. E-mail: penningmeester@stephanuswijnandsrade.nl.  
Campagne
Filipijnen
 
Steun campagne voor Filipijnen

Het Missiebureau van het bisdom Roermond heeft € 20.000,- vrijgemaakt voor medische noodhulp aan het bisdom Marawi op de Filipijnen.
U (parochie, klooster, ondernemer, particulier) wordt opgeroepen om deze actie financieel te ondersteunen.
De stad Marawi op het eiland Mindanao in het zuiden van de Filipijnen wordt de laatste tijd ernstig getroffen door gevechten tussen ISrebellen en het regeringsleger. De gift van het Missiebureau is een reactie op een noodkreet om hulp van bisschop Edwin de la Peña van Marawi, met wie het Missiebureau goede contacten onderhoudt.
Het geld wordt gebruikt voor directe noodhulp en er worden 1.400 medical kits aangeschaft voor het verlenen van eerste hulp aan vluchtelingen.
Donaties
Giften zijn welkom op de rekeningnummers ING: NL27 INGB 0001 0450 00 of RABO: NL11 RABO 0144 1014 08 ten name van Missiebureau Roermond onder vermelding van ‘Noodhulp Marawi’.  
missio   Missio steunt Burkina Faso
Kinderen en jongeren in de goudmijnen
Bij gebrek aan toekomstperspectief werken duizenden in illegale goudmijnbouw, ook kinderen. Het is zwaar en gevaarlijk werk. Vanuit tunnels, sommige wel 100 meter diep, slepen jongens zakken met keien naar het daglicht. Vrouwen en kinderen kloppen de stenen klein zodat het goud uitgewassen kan worden met kwikzilver en cyaankali. Twee priesters, Charlemagne Sawadogo en Marcellin Ouédraogo bekommeren zich om de kinderen en de jongeren en proberen hen te motiveren weer naar school te gaan.
Wilt u deze kinderen en jongeren helpen weer naar school te gaan?
Geef: IBAN: NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, Den Haag o.v.v. goudmijnen.