Parochie Sint Stephanus Wijnandsrade

Contact 

Spreekuur: dinsdag 18.00 uur tot 19.00 uur,
Adres: Parochiehuis, Panhuijsstraat 1; 045 - 524 12 88.
Mail Pastoor Geilen: mail of bel 045 - 524 1208, of 06 - 25 39 34 35.
Mail Secretaris Stals:
mail of bel 06-52 64 25 43.

H. Mis

WELKOM! Graag aanmelden: dinsdag, 18-19 u. in 't Parochiehuis of telefoon: 045-5241288; woensdag, 18-19 u. bel mevr. Bex, 045-5243563. Maximaal 60 mensen, afstand 1,5 meter!

Pastor

Wenst u bezoek van pastoor Geilen? Bel voor een afspraak op dinsdag 10 - 12 u: 045 - 405 12 73. Of op donderdag 14 - 16 u. 045 - 524 12 08.


Agenda Parochie Sint Stephanus Wijnandsrade

30 september

S. Hiëronymus: de heilige Jeroen, kerkvader
Hiëronymus van Stridon werd in 347 in Dalmatië geboren en overleed in Bethlehem in 420. Hij is een van de vier grote kerkvaders van het Westen. Hij wordt vaak afgebeeld met een leeuw. Hiëronymus vertaalde de Bijbel in het Latijn (de Vulgaat) en deze vertaling wordt door de Katholieke kerk nog steeds gebruikt.

Oktober: Rozenkransmaand

Missen in
oktober

Week
Zondag 4 oktober 11.00 uur
Dinsdag 6 oktober 09.00 uur
Zaterdag 10 oktober 18.30 uur
Dinsdag 13 oktober 09.00 uur
Zondag 18 oktober 11.00 uur
Dinsdag 20 oktober 09.00 uur
Zaterdag 24 oktober 18.30 uur
Dinsdag 27 oktober 09.00 uur

2 oktober

H. Engelbewaarders
Vandaag is het feest van de Heilige Engelbewaarders, onze beschermengelen (zie ook het feest van de aartsengelen op 29 september). Wij katholieken geloven dat alle mensen door Gods engelen worden begeleid, beschermd en bewaard: "Hoedt u ervoor een van deze kleinen te minachten, want Ik zeg u: zij hebben engelen in de hemel en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van Mijn Vader die in de hemel is," Matteüs 18:10. En Handelingen 12:15: "Zij bleef volhouden dat het werkelijk zo was. Toen zeiden ze: 'Dan is het zijn engel'".

4 oktober

S. Franciscus van Assisië
Sint Franciscus leefde van 1181 tot 1226. Hij stichtte de orde van de Franciscanen.
Klik hier en lees alles over Sint Franciscus.

10 oktober

Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee
"Sterre der Zee" is de naam van een 15e-eeuws genadebeeld van Maria in Maastricht. Het pauselijk gekroonde Maastrichtse beeld staat opgesteld in een zijkapel van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek. Sint Hiëronymus (30 september) dacht dat de Hebreeuwse naam "Maryam" bestond uit "Mar" en "Yam," wat in het Latijn neerkomt op "Stilla Maris" oftewel "druppel van de zee." Dit werd verbasterd tot "Stella Maris" oftewel "Sterre der Zee." Dit was trouwnes al een godennaam in de antieke oudheid, o.a. voor de godin Venus omdat de planeet Venus als ochtend- en avondster, richtpunt was voor schippers.Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee in Maastricht

10 oktober

Theresia van Ávila, (1515 - 1582)
Ze was een geleerde vrouw en een van de beroemdste mystici onder de katholieke heiligen. Ze hervromde de orde ven de Karmelieten. Ze is de eerste vrouwelijke kerkleraar.

18 oktober

H. Lucas, evangelist
In zijn brieven schrijft de apostel Paulus al over Lucas. Lucas was arts en is patroonheilige van artsen. Lucas is ook patroonheilige van schilders en beeldsnijders, want volgens de legende schilderde Lucas Maria met het kind Jezus naar het leven. Het symbool van de H. Lucas is een gevleugelde stier, os of kalf.

18 oktober

Missiezondag: ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9)
Missio richt de aandacht op de regio West-Afrika: in Niger en Nigeria leefden de mensen lange tijd, samen met de Sahellanden, vreedzaam samen. Verschillende religies, verschillende etnische groepen, armoede en honger en toch stabiele vrede. Dat staat nu onder druk van Islamitische terreurgroepen. Ondanks oplaaiende conflicten, honger, armoede en nu ook de coronapandemie klinken er echter stemmen van hoop: zusters, priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk zetten zich actief in voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden. Deze stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand laten horen. Niet opgeven is ook nu met de coronacrisis het motto. Help mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 18 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag. Zie ook de de website van MISSIO.

Zaterdag
24 oktober

13.30 uur: Huwelijk Bart Beckers en Yvette Collet door Mgr. De Jong.

Missen in
november 2020

Week
44 Zondag 1 November 11.00 uur + 15 uur viering
45 Zaterdag 7 November 18.30 uur
46 Zondag 15 November 11.00 uur
47 Zaterdag 21 November 18.30 uur
48 Zondag 29 November 11.00 uur

Missen in
december 2020

Week
49 Zaterdag 5 December 18.30 uur
50 Zondag 13 December 11.00 uur
51 Zaterdag 19 December 18.30 uur
52 Donderdag 24 december 23.00 uur
-- Vrijdag 25 december 11.00 uur
-- Zaterdag 26 december 11.00 uur

-- Zon 27 december 11.00 uur
53 Vrijdag 1 Januari 11.00 uur
-- Zaterdag 2 Januari 18.30 uur

Missen in Wijnandsrade in de eerste helft van 2021

Week
1 Zaterdag 9 Januari 18.30 uur
2 Zondag 17 Januari 11.00 uur
3 Zaterdag 23 Januari 18.30 uur
4 Zondag 31 Januari 11.00 uur
5 Zaterdag 6 Februari 18.30 uur
6 Zondag 14 Februari 11.00 uur
7 Zaterdag 20 Februari 18.30 uur
8 Zondag 28 Februari 11.00 uur
9 Zaterdag 6 Maart 18.30 uur
10 Zondag 14 Maart 11.00 uur
11 Zaterdag 20 Maart 18.30 uur
12 Zondag 28 Maart 11.00 uur
13 Zondag 4 April 11.00 uur Pasen
14 Zondag 11 April 11.00 uur
15 Zaterdag 17 April 18.30 uur
16 Zondag 25 April 11.00 uur
17 Zaterdag 1 mei 18.30 uur
18 Zondag 9 mei 11.00 uur
19 Donderdag 13 mei 11.00 uur
Zaterdag 15 mei 18.30 uur
20 Zondag 23 mei 11.00 uur

Kevelaer
13 sep 2021

Broederschap Sittard-Kevelaer: Corona verhinderde in 2020 jammer genoeg onze bedevaart. Maar op de eerste maandag na 8 september van 2021 gaan we, als God het wil, weer gewpon naar Kevelaer. Noteert u alstublieft alvast de datum: Br>maandag 13 september 2021.

Mededelingen

Parochie Sint Stephanus Wijnandsrade

Samen sterk

Parochies: van samenwerking naar federatie of fusie
Samenwerking tussen onze parochies is niets nieuws. Dat gebeurt in ons bisdom al vele jaren. Heel veel parochies delen al lang een pastoor of een kapelaan. In veel plaatsen is er ook al één gezamenlijk kerkbestuur voor meer parochies. Dat is een goede zaak, want we hebben in Limburg heel veel kleine parochies, die nu maar moeilijk het hoofd boven water kunnen houden. Daarom is het goed dat de krachten gebundeld worden. Het bisdom heeft aangegeven dat samenwerking niet meer vrijblijvend kan. Het is de bedoeling dat alle parochies binnen afzienbare tijd deel uitmaken van een federatie. Dat is een vorm van samenwerken die verder gaat dan de parochieclusters die er nu bestaan. Bij een federatie is er sprake van één pastoor met één pastoraal team, één kerkbestuur en één gezamenlijke financiële exploitatie. Na verloop van tijd kunnen de parochies in een federatie fuseren tot één krachtige nieuwe parochie.

Opbrengst MIVA

De Miva-collecte bracht € 120 op, waarvoor dank namens de missionarissen en veldwerkers.

Magazine
bisdom

clavis: digitaal magazine van ons bisdom, klik hier>

Corona

Protocol: klik hier.
Aan de gelovigen in het bisdom Roermond... Klik en lees de brief van onze bisschop.

Klooster-
boekwinkel
Wittem

Open in Coronatijd: van dinsdag t/m vrijdag van 10 tot 16.30 uur.

online altijd open, klik!

Urnenkelder
reserveren?

Reserveer een urnengraf naast onze mooie kerk! Bel of mail ons. Of spreek met iemand van het kerkbestuur. Overzicht tarieven.

Iets voor u?

Kantoorruimte te huur in parochiehuis
Panhuysstraat 1 in Wijnandsrade
Zeer geschikt voor administratieve doeleinden. Gebruik van keuken en vergaderruimte mogelijk.
Bel Wim Stals: tel.nr. 045-5243623 of Anny Vaessen: tel.nr.045-5241362

Kruisen
Kapellen

Bezoek kruisen en kapellen... te voet, met de fiets, online!
Meer dan drieduizend kruisen en kapellen staan langs Limburgse wegen: eeuwenoude of recente monumenten van volksvroomheid in het landschap. Wandel, fiets of surf erheen: Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg voor alle informatie over kruisen en kapellen in Limburg, met links naar wandel- en fietsroutes.

Kledingcontainer

Mareweg 24, Schimmert....WE ZIJN WEER OPEN!

Vriend van de parochie

Word vriend van de parochie op facebook.  

Doe mee!

Poetsploeg, acoliet, lector, kerkbestuur: er is genoeg te doen en er is vast iets voor u bij!
Doe mee, u bent belangrijk voor onze gemeenschap! Mail ons aub.  

De klok en de haan

De acties om het restauratiebedrag bij elkaar te krijgen (giften, verkoop aquarellen en foto's, collectes, het "witte kerkje met gleuf in het dak", achter in de kerk, hebben opgebracht: totaal: 17.707,78, wat een prachtig bedrag! Gulle gevers: wij zijn ontzettend dankbaar.

Sponsoren van klok haan

Onze begunstigers van klokken en haan: Akkermans~Baken / Bemelmans / v.d.Berg~Driessen / Bindels~v.d. Warenburg Bisdom Roermand / v.d.Boorn~Driessen / Bos~Emonds / Boumans~Rikers / Bruls F. / Brand~Aretz / Buurtvereniging DROM / Buurtvereniging t Centrum / Café I Gen Dörp / Caelen C. / Claus~Hahn / Coenen M.L. / Coenen S. / Cordewener L. / Crombach J. / Coenen-Grooten / Curfs M. / Dautzenberg / Dewez E. / Diederen~Gielen / Dijkstra A. / Dohmen~Stassen / Drukkerij Nuth / Duijsing~Palmen / fam. Erens-Hoen / Erkens / Gehlen / Gerrits / Habets J.H.C. / v.d.Heuvel H.C. / v.d.Heijden A. / Horsch~Heiligers / Houben P. / Houbiers H. / Jacobs~Quadvlieg / Jetten~Rubens / Kamp J. / Keulers~Stals / Koelman~Stals / Klussenbedrijf Maessen / Krikke R. / Krutzen A. / Krutzen H. / Lenoire / Litjens / Lipsch J. / LOrtye / Luijten Groentechniek / Luijten J.A.M. / Maatschap Packbier / Marell Erwin / Mackaij Th. / Meessen J.W. / Meessen~van der Linde M. / Meijers~Arts Riek / Meijs / v.d.Nieuwenhof / Niesing C. / Paulussen / Portz / Quadakkers M.H. / Routheut P. / Schaap-Creemers C. / Schryvers H. / Selder J. / Snijders C. / Snijders J. / Souren~Steins / Stals F. / Stals M. / Steeghs / Steins~Hamers / Stevelmans / Stichting tot behoud Kerk / Stoddart John / Thomassen~Steins / Toonen / Vaessen~Eurlings / Vrienden van Wijnandsrade / Vroemen~Van Oppen / Vromen J.H.M. / Wachelder J. / van de Wall~Vaneijkveld / v.d.Warenburg F. / Willems T.

Privacy AVG 

Ook onze parochie beschermt de privacy van onze parochianen. In onderstaand document kunt u lezen hoe wij dat doen.
Privacyverklaring parochie H. Stephanus