Parochie Sint Stephanus Wijnandsrade

Misintenties
Pastoor
Secretaris

mail of bel 045-5241208 dins/vrijdag (9:30-10:30 u), donderdag (14:00-16:00 u)
bel 045 - 524 1208, of 06 - 25 39 34 35, of mail past. Geilen.
bel 06 - 52 64 25 43 of mail secretaris Stals.

Bezoek van pastoor

Maak een afspraak. Bel 045 - 405 12 73 (dinsdag tussen 10 en 12);
of 045 - 524 12 08 (donderdag tussen 14 en 16 uur).

Oorlog

Almachtige God, geef vrede hier en overal op aarde!.

Mededelingen

1. Van het bisdom: Nieuwsbrief en Clavis.
2. Word vrijwilliger! Mail Silvia Stals
3. Wijnandsrade bruist! Verenigingen en activiteiten in Wijnandsrade: klik hier.
4. MEER MEDEDELINGEN klik hier.

Doet u mee?

LET THE LED SHINE!
In plaats van dure lampen willen we graag duurzame verlichting in onze kerk.
Helpt u mee?

Voor donatie en informatie: KLIK HIER!

AGENDA

Din 5 dec

09.30 uur Uitstallling en aanbidding

09.00 uur H. Mis

Sinterklaasavond

Woe 6 dec

Feest van Sint Nicolaas Nicolaas was als tijdens zijn leven geliefd. Hij was bisschop van Myra (Turkije) tot zijn dood op 6 december. Zijn beenderen zijn later door Venetianen geroofd en in Bari (Italië) opnieuw begraven. Waar komt de traditie vandaan om rond de sterfdag van Sint Nicolaas cadeaus te geven aan kinderen en volwassenen?

Drie arme zussen Drie arme zussen hadden geen bruidsschat: prostitutie was hun toekomst, maar drie keer bezorgde Sint Nicolaas een buidel geld: hun bruidsschat. Hieruit ontstond de traditie van strooigoed.

De drie kinderen Drie kinderen werden gevangen en gedood. Sint Nicolaas verschijnt, bidt tot God, de kinderen leven weer.

De zoon van de edelman Een gevangene vertelde de koning over Sint Nicolaas. De koning lachte hem uit en maakte Sint Nicolaas belachelijk. Hierop verscheen Nicolaas in een glorie van wolken en bevrijdde de jongen.

Vrij 8 dec

Onbevlekte Ontvangenis van Maria

Wat betekent "onbevlekt ontvangen?

Over 9 maanden vieren we de geboorte van Maria, de moeder van God. Maria is de enige mens die "onbevlekt" is ontvangen.

Alle mensen hebben al vanaf het eerste begin in de baarmoeder een vlekje op hun ziel: dat noemen we "erfzonde". Daardoor kunnen mensen later slechte dingen doen.

Maar God zorgde dat Maria al in de schoot van haar moeder Anna "onbevlekt" was. Want Maria ging moeder worden van Gods Zoon, Jezus Christus, onze redder. Daarom begroette de engel Gabriël Maria met de woorden: "Wees gegroet Maria, vol van genade."

(Dat Maria nog maagd was toen Jezus werd geboren, heeft hier niets mee te maken. Maria werd zwanger zonder seks te hebben met een man. Toen de paus het dogma van de onbevlekte ontvangens van Maria in de schoot van haar moeder Anna had vastgesteld, verscheen Maria te Lourdes aan Bernadette.)

Zat 9 dec

18.30 uur H. Mis

Din 12 dec

09.00 uur H. Mis

Woe 13 dec

09.00 uur H. Mis

FEEST VAN SINT LUCIA
Lucia van Syracuse is een heilige martelares, ze is de patroonheilige van de blinden. Ze is de enige katholieke heilige die ook vereerd wordt door de lutheranen in Scandinavië, in vieringen die veel voorchristelijke elementen van een joelfeest voor de zonnewende hebben behouden.

Zon 17 dec

11.00 uur H. Mis

Din 19 dec

09.00 uur H. Mis

Zat 23 dec

18.30 uur H. Mis

Zon 24 dec

KERSTAVOND

17.00 uur Gezinsmis met Kerststpel door kinderen


23.00 uur Nachtmis

Maa 25 dec

KERSTMIS

11.00 uur H. Mis

Din 26 dec

PAROCHIEFEEST SINT STEPHANUS

11.00 uur H. Mis met Rödsjer Jonge


In de vroege kerk was er een conflict over hulp aan weduwen. De apostelen benoemden onder andere Sint Stephanus om voor de armen en weduwen te zorgen. De apostelen konden zich hierdoor concentreren op "gebed en de verkondiging van het woord van God".
Stefanus verrichtte "grote wonderen en tekenen onder het volk". Maar de rechter veroordeelde Stephanus omdat hij "tegen de tempel en de wet" was. Stephanus werd gestenigd (Handelingen 6:8 - 7:60).


De steniging van Sint Stephanus ~ getekend door Rembrandt

Zon 31 dec

11.00 uur H. Mis


2024
ZALIG NIEUWJAAR VOOR U
EN VOOR IEDEREEN OM U HEEN!


Maa 1 jan

11.00 uur H. Mis

Din 2 jan

09.30 uur Uitstalling en aanbidding
09.00 uur H. Mis

Overige mededelingen

Paaskaarsen

Wilt u een paaskaars van afgelopen jaren hebben? We verloten de 2 paaskaarsen die we nog hebben en vragen een bijdrage. U kunt zich aanmelden om deel te nemen aan de loting via het mailadres van Silvia Stals: silviastals@gmail.com.

Urnengraven

Er zijn urnengraven naast de kerkmuur bij de hoofdingang. Bij elk graf is een bloembak. De kruisen boven de graven zijn geschonken door de familie Philips uit Nuth: een mooie plek waar parochianen hun dierbaren te rusten kunnen leggen. Wilt u meer informatie? Klik hier. Ook kunt u contact opnemen met één van de kerkbestuursleden.

Kruisen
Kapellen

Bezoek kruisen en kapellen... te voet, met de fiets, online!
Meer dan drieduizend kruisen en kapellen staan langs Limburgse wegen: eeuwenoude of recente monumenten van volksvroomheid in het landschap. Wandel, fiets of surf erheen: Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg voor alle informatie over kruisen en kapellen in Limburg, met links naar wandel- en fietsroutes.

Vriend van de parochie

Word vriend van de parochie op facebook.  

Doe mee!

Poetsploeg, acoliet, lector, kerkbestuur: er is genoeg te doen en er is vast iets voor u bij!
Doe mee, u bent belangrijk voor onze gemeenschap! Mail ons aub.  

De klok en de haan

De acties om het restauratiebedrag bij elkaar te krijgen (giften, verkoop aquarellen en foto's, collectes, het "witte kerkje met gleuf in het dak", achter in de kerk, hebben opgebracht: totaal: 17.707,78, wat een prachtig bedrag! Gulle gevers: wij zijn ontzettend dankbaar.

Sponsoren van klok haan

Onze begunstigers van klokken en haan: Akkermans~Baken / Bemelmans / v.d.Berg~Driessen / Bindels~v.d. Warenburg Bisdom Roermand / v.d.Boorn~Driessen / Bos~Emonds / Boumans~Rikers / Bruls F. / Brand~Aretz / Buurtvereniging DROM / Buurtvereniging t Centrum / Café I Gen Dörp / Caelen C. / Claus~Hahn / Coenen M.L. / Coenen S. / Cordewener L. / Crombach J. / Coenen-Grooten / Curfs M. / Dautzenberg / Dewez E. / Diederen~Gielen / Dijkstra A. / Dohmen~Stassen / Drukkerij Nuth / Duijsing~Palmen / fam. Erens-Hoen / Erkens / Gehlen / Gerrits / Habets J.H.C. / v.d.Heuvel H.C. / v.d.Heijden A. / Horsch~Heiligers / Houben P. / Houbiers H. / Jacobs~Quadvlieg / Jetten~Rubens / Kamp J. / Keulers~Stals / Koelman~Stals / Klussenbedrijf Maessen / Krikke R. / Krutzen A. / Krutzen H. / Lenoire / Litjens / Lipsch J. / LOrtye / Luijten Groentechniek / Luijten J.A.M. / Maatschap Packbier / Marell Erwin / Mackaij Th. / Meessen J.W. / Meessen~van der Linde M. / Meijers~Arts Riek / Meijs / v.d.Nieuwenhof / Niesing C. / Paulussen / Portz / Quadakkers M.H. / Routheut P. / Schaap-Creemers C. / Schryvers H. / Selder J. / Snijders C. / Snijders J. / Souren~Steins / Stals F. / Stals M. / Steeghs / Steins~Hamers / Stevelmans / Stichting tot behoud Kerk / Stoddart John / Thomassen~Steins / Toonen / Vaessen~Eurlings / Vrienden van Wijnandsrade / Vroemen~Van Oppen / Vromen J.H.M. / Wachelder J. / van de Wall~Vaneijkveld / v.d.Warenburg F. / Willems T.

Privacy AVG 

Ook onze parochie beschermt de privacy van onze parochianen. In onderstaand document kunt u lezen hoe wij dat doen.
Privacyverklaring parochie H. Stephanus