Parochie Sint Stephanus Wijnandsrade

Misintenties
Pastoor
Secretaris

bel 045 - 524 1362 of mail Anny Vaessen.
bel 045 - 524 1208, of 06 - 25 39 34 35, of mail pastoor Geilen.
bel 06 - 52 64 25 43 of mail secretaris Stals.

Bezoek van pastoor

Maak een afspraak. Bel 045 - 405 12 73 (dinsdag tussen 10 en 12);
of 045 - 524 12 08 (donderdag tussen 14 en 16 uur).

Oorlog

Oekraïne, Syrië, Jemen...Almachtige God, geef dat wij in vrede leven, één familie vormen en altijd in broederlijke liefde verenigd blijven.

Mededelingen

1. Van onze pastoor: De verwachting van Kerstmis.
2. Van het bisdom: Nieuwsbrief en Clavis.
3. Word vrijwilliger! Mail Silvia Stals
4.Maandag-gespreksgroep: elke eerste maandagmorgen van de maand. Meer info, bel 06 - 83 61 12 87, Bertie Bemelmans.
5. MEER MEDEDELINGEN klik hier.

De Méér-kerk

Drie parochies, één bestuur! Wilt ú betrokken zijn? Mail secretaris Silvia.

AGENDA

Vrij 2 dec

Naamdag van Jan van Ruusbroec, "de Wonderbare"
Groot mysticus van de Zuidelijke Nederlanden. Na Anne Frank de meest vertaalde Nederlandstalige auteur.


Lees meer over Ruusbroec.

Zon 4 dec

11.00 uur H.Mis

TWEEDE ADVENT... op weg naar Kerstmis

Maa 5 dec

Sinterklaasavond


Din 6 dec

09.30 uur Aanbidding
09.00 uur H.Mis

Naamdag van Sint Nicolaas


Sint Nicolaas

Don 8 dec

Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van Maria
De Onbevlekte Ontvangenis van Maria is een dogma van de Katholieke Kerk: de bijzondere uitverkiezing van Maria bracht met zich mee dat zij de enige mens in heel de geschiedenis is wier ziel nooit met enige zonde bevlekt geweest is, zelfs niet met de erfzonde.


Onbevlekte Ontvangenis, door Peter Paul Rubens

Zat 10 dec

18.30 uur H.Mis

Zon 11 dec

DERDE ADVENT... op weg naar Kerstmis

Din 13 dec

09.00 uur H.Mis

14.00 uur tot 16.00 uur Inloopmiddag Os Gemeinschaps(t)hoes
Kop koffie, praatje, kaartje...
Bijdrage in de kosten: € 3,50 (inclusief een consumptie).
Strippenkaarten: € 12,50 (5 middagen).
INFORMATIE: Corry Steins 045-5241703 of mail Corry Steins

Zon 18 dec

09.00 uur H.Mis

VIERDE ADVENT ... op weg naar KerstmisDin 20 dec

09.00 uur H.Mis

Zat 24 dec

KERSTAVOND

18.00 uur Gezinsmis met Kerstspel

23.00 uur Nachtmis

Kerstmuziek in de Kerstnacht
Een traditie die in 1938 door Zef l’Ortije is gestart: na de nachtmis spelen we weer kerstmuziek, overal in Wijnandsrade.
Start aan de kerk via de Vink, Swier, Brommelen, Laar en dan door heel Wijnandsrade; rond de klok van 6 uur in de morgen zijn wij dan rond.
Wilt u ons iets aanbieden, dan stellen wij dit zeer op prijs! Want even opwarmen - in deze vaak koude nacht– is zeker welkom! Geef het even door aan Jan Heugen 045-5241660.
Namens “de Kerstband”: alvast fijne Kerstdagen!

Zon 25 dec

KERSTMIS

11.00 uur H. Mis

Maa 26 dec

TWEEDE KERSTDAG

Naamdag Sint Stephanus, parochiefeest

11.00 uur H. Mis met Rödsjer Jonge

Din 27 dec

09.00 uur H.Mis

Woe 28 dec

Onnozele Kinderen
Herodes was bang dat de komst van een nieuwe Joodse koning het einde van zijn macht zou betekenen. De drie Wijzen uit het Oosten vertelden hem dat de nieuwe koning in Bethlehem geboren zou worden. Daarop liet Herodes in Bethlehem en omstreken al de jongens van twee jaar en jonger vermoorden. Maar Sint Jozef had in een droom van een engel opdracht gekregen met Maria en Jezus te vluchten naar Egypte, waar zij bleven tot de dood van Herodes.

Zat 31 dec

OUDEJAARSAVOND

Zon 1 jan

2022 ~ ~ ~ NIEUWJAAR

11.00 uur H.Mis

Din 17 jan

09.00 uur H.Mis

14.00 uur tot 16.00 uur Inloopmiddag Os Gemeinschaps(t)hoes
Kop koffie, praatje, kaartje...
Bijdrage in de kosten: € 3,50 (inclusief een consumptie).
Strippenkaarten: € 12,50 (5 middagen).
INFORMATIE: Corry Steins 045-5241703 of mail Corry Steins

Overige mededelingen

Drie parochies, één bestuur

Kerkbesturen bundelen hun krachten
Onze Kerk en onze gemeenschap vernieuwen. Maar is het niet beter om het bestaande te koesteren en vast te houden? Nee, soms is het goed om krachten te bundelen, om samen met andere parochies een toekomst te plannen waarin de levendigheid, de vitaliteit, van elke parochie doel zijn. Elkaar ondersteunen en nieuwe wegen durven gaan, met Christus als onze Weg. De vaste waarden moeten blijven, het Evangelie als middelpunt, de Schrift als fundament. Het is goed bij tijd en wijle nieuwe dingen uit te proberen. Niet bang zijn om te veranderen. Ja, het klopt dat veranderen onzekerheid met zich meebrengt. Maar vastroesten is denk ik erger. We zien de samenleving om ons heen veranderen. Als de kerk onderdeel van deze samenleving wil blijven, dan zal ze zich bij tijd en wijle iets moeten aanpassen. Zo is de huidige trend in onze parochies, dat we het alleen niet meer redden, dat we elkaar moeten opzoeken. Dit hebben we de afgelopen jaren steeds weer opnieuw gedaan met wisselend succes. We staan nu aan de vooravond van een best wel grote verandering. De kerkbesturen van een drietal parochies worden per 1 januari 2022 samengevoegd en gaan verder onder één clusterbestuur. Om nu de vitaliteit van elke parochie te behouden en te bevorderen, zullen we in elke parochie een parochieraad in het leven roepen. Zo zullen we bestuurlijk één zijn, met behoud van de parochiële verscheidenheid. Samen naar nieuwe wegen zoeken om de basis van Jezus kerk ook in deze tijd handen en voeten te geven in alle gemeenschappen. En deze basis is nog altijd, omzien naar elkaar. Ik realiseer me heel goed dat dit op termijn misschien holle frases kunnen blijken, maar we mogen ons niet laten afschrikken of bang zijn, dat de geweldige dingen die we samen willen gaan doen stranden bij het voornemen. We hoeven niet bang te zijn als iets niet lukt of anders loopt dan voorzien was. Natuurlijk is dat niet leuk, maar als we niets proberen, dan blijft het zoals het was en dat gaat ten koste van een vitale gemeenschap. Maar let wel, we worden opgeroepen om het goede te behouden. De eigenheden van elke parochiegemeenschap zijn de moeite waard om te koesteren en te etaleren. En dat moet dan ook een basis zijn, van waaruit we verder kunnen bouwen. De parochie samen met de verschillende verenigingen bouwen aan een levendige gemeenschap, ieder met zijn talenten en mogelijkheden. Al vele nieuwe activiteiten zijn in onze parochies met wisselend succes opgestart en vele activiteiten zijn nog steeds actueel en levendig en andere gingen teloor. De meeste zijn vaak spontaan ontstaan en worden ook spontaan en met veel enthousiasme door betrokken vrijwilligers uitgevoerd. Ik heb in al die tijd ervaren dat er vele enthousiaste vrijwilligers actief zijn. Iedere dag weer opnieuw staan mensen klaar om op welke wijze ook een bijdrage te leveren aan de (kerk)gemeenschap. We worden allen bij deze uitgenodigd om te blijven meedenken en meewerken aan deze voortdurende vernieuwing van onze plaatselijke kerk. Laten we van vernieuwing of verandering geen modewoord maken, maar een zinvol werkwoord. Een concrete uitnodiging voor een eerste bijeenkomst kunt u binnenkort verwachten.
Pastoor Jan Geilen

Vermelding overlijden

Wilt u het overlijden van uw dierbare laten vermelden in het parochieblad? Geef kort na het overlijden de voor- en achternaam, leeftijd, adres en datum van overlijden door aan de redactie van het parochieblad. Maar dat hoeft niet als er een avondwake of uitvaart vanuit onze kerk plaatsvindt, dan wordt de overledene automatisch in het parochiebulletin vermeld.
Opgeven via email: mail kerkbulletin of bel Anny Vaessen 045-5241362

Parochiehuis

Het parochiehuis is niet meer. Het is als woning verhuurd. De kosten werden steeds groter, het was niet meer reëel om het parochiehuis alleen te gebruiken voor enkele vergaderingen en bijeenkomsten en het spreekuur. Onder leiding van Wim Stals is het geschikt gemaakt als woonhuis.

Misintentie doorgeven

Dit kan telefonisch of via mail! U kunt uw misintentie opgeven via Anny Vaesen op telefoonnummer 045 - 524 1362 of op het nieuwe parochietelefoonnummer 06 - 25 43 71 30. U kunt ook mailen: mail Anny Vaessen.

Paaskaarsen

Wilt u een paaskaars van afgelopen jaren hebben? We verloten de 2 paaskaarsen die we nog hebben en vragen een bijdrage. U kunt zich aanmelden om deel te nemen aan de loting via het mailadres van Silvia Stals: silviastals@gmail.com.

Urnengraven

Afgelopen week heeft een enthousiaste groep vrijwilligers, onder leiding van Wim Stals, de laatste urnengraven geplaatst op het kerkhof bij de kerk. Dankzij al deze vrijwilligers zijn er nu in totaal 15 urnengraven gerealiseerd naast de kerkmuur bij de hoofdingang. Bij elk graf is een bloembak waarin plantjes zijn geplaatst die deels gesponsord zijn door de Ossenploeg in Hulsberg. Aan de muur van de kerk, boven de graven, hangt een kruis dat vervaardigd en geschonken is door de familie Philips uit Nuth. Met de plaatsing van deze laatste vijf urnengraven is er een mooie plek ontstaan waar de parochianen van Wijnandsrade hun dierbaren te rusten kunnen leggen. Het is nog mogelijk om een urnengraf te reserveren. Wilt u hierover meer informatie? Klik hier. Ook kunt u contact opnemen met één van de kerkbestuursleden. Aan alle vrijwilligers en gulle gevers, hartelijk dank voor jullie hulp en bijdrage!

Kruisen
Kapellen

Bezoek kruisen en kapellen... te voet, met de fiets, online!
Meer dan drieduizend kruisen en kapellen staan langs Limburgse wegen: eeuwenoude of recente monumenten van volksvroomheid in het landschap. Wandel, fiets of surf erheen: Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg voor alle informatie over kruisen en kapellen in Limburg, met links naar wandel- en fietsroutes.

Vriend van de parochie

Word vriend van de parochie op facebook.  

Doe mee!

Poetsploeg, acoliet, lector, kerkbestuur: er is genoeg te doen en er is vast iets voor u bij!
Doe mee, u bent belangrijk voor onze gemeenschap! Mail ons aub.  

De klok en de haan

De acties om het restauratiebedrag bij elkaar te krijgen (giften, verkoop aquarellen en foto's, collectes, het "witte kerkje met gleuf in het dak", achter in de kerk, hebben opgebracht: totaal: 17.707,78, wat een prachtig bedrag! Gulle gevers: wij zijn ontzettend dankbaar.

Sponsoren van klok haan

Onze begunstigers van klokken en haan: Akkermans~Baken / Bemelmans / v.d.Berg~Driessen / Bindels~v.d. Warenburg Bisdom Roermand / v.d.Boorn~Driessen / Bos~Emonds / Boumans~Rikers / Bruls F. / Brand~Aretz / Buurtvereniging DROM / Buurtvereniging t Centrum / Café I Gen Dörp / Caelen C. / Claus~Hahn / Coenen M.L. / Coenen S. / Cordewener L. / Crombach J. / Coenen-Grooten / Curfs M. / Dautzenberg / Dewez E. / Diederen~Gielen / Dijkstra A. / Dohmen~Stassen / Drukkerij Nuth / Duijsing~Palmen / fam. Erens-Hoen / Erkens / Gehlen / Gerrits / Habets J.H.C. / v.d.Heuvel H.C. / v.d.Heijden A. / Horsch~Heiligers / Houben P. / Houbiers H. / Jacobs~Quadvlieg / Jetten~Rubens / Kamp J. / Keulers~Stals / Koelman~Stals / Klussenbedrijf Maessen / Krikke R. / Krutzen A. / Krutzen H. / Lenoire / Litjens / Lipsch J. / LOrtye / Luijten Groentechniek / Luijten J.A.M. / Maatschap Packbier / Marell Erwin / Mackaij Th. / Meessen J.W. / Meessen~van der Linde M. / Meijers~Arts Riek / Meijs / v.d.Nieuwenhof / Niesing C. / Paulussen / Portz / Quadakkers M.H. / Routheut P. / Schaap-Creemers C. / Schryvers H. / Selder J. / Snijders C. / Snijders J. / Souren~Steins / Stals F. / Stals M. / Steeghs / Steins~Hamers / Stevelmans / Stichting tot behoud Kerk / Stoddart John / Thomassen~Steins / Toonen / Vaessen~Eurlings / Vrienden van Wijnandsrade / Vroemen~Van Oppen / Vromen J.H.M. / Wachelder J. / van de Wall~Vaneijkveld / v.d.Warenburg F. / Willems T.

Privacy AVG 

Ook onze parochie beschermt de privacy van onze parochianen. In onderstaand document kunt u lezen hoe wij dat doen.
Privacyverklaring parochie H. Stephanus