Sint Corona, bid voor ons! Parochie Sint Stephanus Wijnandsrade

Parochiehuis
Panhuijsstr. 1
045-524 12 88

~ Spreekuur: dinsdag 18.00 uur tot 19.00 uur, of 045-524 12 88.
~ Pastoor
Geilen: mail of bel 045 - 524 1208, of 06 - 25 39 34 35.
~ Secretaris Stals:
mail of bel 06 - 52 64 25 43.


AGENDA

Klik hier voor H. Missen & Heiligenkalender

Bezoek van pastoor

Maak een afspraak. Bel 045 - 405 12 73 (dinsdag tussen 10 en 12);
of 045 - 524 12 08 (donderdag tussen 14 en 16 uur).

Te huur

Ons parochiehuis is te huur. Bel 045 - 524 36 23 of 045 - 524 13 62.

Corona

Aanmelden voor de H. Mis: mevr. Bex, 045 - 524 35 63 of kom dinsdag tussen 18 en 19 u. naar 't Parochiehuis. Houdt u alstublieft aan de regels!

Vastenactie

Vastenactie: u kunt ook na Pasen nog geven!
Dit jaar richten we ons op beroepsonderwijs en ondernemerschap! Dat stelt mensen in ontwikkelingslanden immers in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

Doet u mee?
Geef via uw mobiele telefoon en de QR-code hiernaast.
Of klik op deze link.

De opbrengst van de vastenactie - tot nu toe - is € 453,93 en € 75 in de digitale collectebus. Waarvoor dank aan alle gulle gevers.

Mededeling

Een nieuw Maria-feest “Maria, Moeder van de Kerk”
Zie bij Tweede Pinksterdag.

Vertrek Anny Vaessen
Anny heeft jarenlang ontzettend veel taken in onze parochie uitstekend vervuld. Wij gaan haar ontzettend missen! (Gelukkig blijft ze nog een aantal taken doen.) Meer dan ooit geldt: we zoeken leden van het kerkbestuur of mensen die een taak doen zonder lid van het kerkbestuur te zijn, b.v. de vastenactie organiseren, meedenken over vitalisering van onze parochie; het archief bijhouden en dergelijke. Kom eens kennismaken met het huidige bestuur, we vinden het superfijn als u ons team zou willen versterken.
Heeft u interesse? Stuur dan een mailtje naar Silvia Stals of bel naar 0652642543. Natuurlijk kunt u ook altijd pastoor Geilen aanspreken of één van de andere kerkbestuursleden: Ans Bex, Wim Stals en Silvia Stals.

Gelezen in de Gerarduskalender
VRAGEN
Ik vroeg om kracht en God gaf mij moeilijkheden om mij sterk te maken.
Ik vroeg om wijsheid en God gaf me problemen om me te leren die op te lossen.
Ik vroeg om voorspoed en God gaf me hersens en spieren om mee te werken.
Ik vroeg om moed en God gaf me gevaren om te overwinnen.
Ik vroeg om liefde en God gaf me mensen met moeilijkheden om te helpen.
Ik kreeg niets waarom ik vroeg
Ik kreeg ALLES wat ik nodig had

Overige mededelingen

Klik hier voor meer mededelingen.

AGENDA

din 20 april

09.00 uur H. Mis

vrij 23 april

Naamdag van Sint Joris


Joris of Georgius († 23 april 303) is sinds 1222 beschermheilige van Engeland (Saint George) en van Catalonië (Sant Jordi). Hij is ook patroon van de scouting. Sint Joris zou een draak hebben gedood. Hij is een van de heiligen waarvan wordt aangenomen dat hij nooit heeft geleefd, hij was het symbool voor ridderlijke moed: zijn zwaard of lans overwon het kwade in plaats van gebed. Rond Sint Joris kregen de verhalen van Koning Arthur en zijn drakendodende ridders een christelijke betekenis.

zat 24 april

Geen mis

zon 25 april

11.00 uur H. Mis

Naamdag van Sint Marcus, evangelist
Volgens sommige tradities was Marcus de man die water bracht naar het huis waar het Laatste Avondmaal plaatsvond. Toen Jezus in de nacht gevangen werd genomen, kwam er een jongeman kijken wat er gaande was. Hij had alleen een doek om zijn lichaam geslagen. Toen hij gegrepen werd, liet hij de doek achter en nam naakt de vlucht. Marcus was een metgezel van de apostel Paulus en Barnabas. Marcus wordt enkele keren in het boek Handelingen van de Apostelen in het Nieuwe Testament genoemd. De laatste keer dat hij wordt genoemd, is kort na het verslag van het Concilie van Jeruzalem, toen Barnabas en Marcus zonder Paulus naar Cyprus gingen.

din 27 april

09.00 uur H. Mis

Naamdag H. Petrus Canisius, kerkleraar (Nijmegen 1521 – Fribourg 1597)
Nijmeegs theoloog, filosoof en de eerste Nederlandse jezuïet. Petrus Canisius speelde een voorname rol in de Contrareformatie. Hij schreef verschillende catechismussen om tegen de Reformatie te strijden en om onder katholieken de kennis van het geloof te bevorderen. Zijn werk is meer dan duizend keer herdrukt en in 26 talen vertaald: een van de meest herdrukte boeken in de Nederlandse geschiedenis.

don 29 april

Naamdag van H. Catharina van Siena, kerkleraar en patrones van Europa (Siena, 25 maart 1347 – Rome, 29 april 1380)

Sint Catharina had een grote invloed op de politiek van Europa in de 14de eeuw. Ze is ook een van de grootste Katholieke mystici.

Ze was een vroom kind, werd al jong non (Dominicanes) en sloot zich drie jaar op in een kluis. Ze kreeg veel volgelingen. Ze deed goed werk voor armen, zieken en gevangenen, maar ging al snel de politiek in! Ze bemoeide zich met de voortdurende oorlogen tussen de steden in Toscane. Ze ging naar Avignon waar de paus sinds 1309 resideerde en sprak net zo lang op hem in tot hij weer naar Rome ging. Als de paus of andere machthebbers haar tegenspraken, zei ze gewoon: “Voglio” (Ik wil het!), dan kreeg ze haar zin. Dat lukte niet altijd: de kardinalen kozen in Avignon een tegenpaus: zo begon het Westers Schisma, waar Catharina veel verdriet van had.
Catharina kreeg de stigmata (dezelfde wonden als Jezus aan het kruis) en aan het eind van haar leven ruilde Jezus in een visioen Zijn hart met het hare. Ze stierf op 29 april 1380, op 33-jarige leeftijd.
Sint Catharina is patrones van Rome, Italië. In 1999 benoemde paus Johannes Paulus II haar met de heilige Birgitta van Zweden en Edith Stein tot patrones van Europa.
De heilige Catharenia en de heilige Theresia van Ávila werden in 1970 door paus Paulus VI als eerste vrouwen verheven tot kerklerares.


Meimaand ~ MariamaandZat 1 mei

18.30 uur, H. Mis

Zon 2 mei

Geen H. Mis

wegens Corona: Geen bedevaart naar Sittard

din 4 mei

08.30 uur Aanbidding en Rozenkransgebed
09.00 uur H. Mis
18.00 uur Dodenherdenking met Steven van Kempen

Zat 8 mei

Geen H. Mis

Zon 9 mei

11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Din 11 mei

08.30 uur Rozenkransgebed
09.00 uur H. Mis

Don 13 mei

Hemelvaartsdag

11.00 uur H. Mis

15 t/m 23 mei

Pinksteractie missionarissen 2021

Juist in deze tijd is het werk van bevlogen mannen en vrouwen in de missie nodig. De Pinkstercollecte in onze kerk is voor hen! Of geef via de website klik hier.

Zat 15 mei

14.00 uur Huwelijk van Miranda de Koning & Marco Franssen

18.30 uur, H. Mis

Zon 16 mei

Geen H.Mis

Din 18 mei

08.30 uur Rozenkransgebed
09.00 uur, H. Mis

Zat 22 mei

Geen H. Mis

zon 23 mei

Pinksteren
11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen
Na de H.Mis kerkdeurcollecte voor de Nederlandse Missionarissen

maa 24 mei

Tweede Pinksterdag
11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Paus Franciscus heeft tweede Pinksterdag tot nieuw Mariafeest gemaakt: Maria, Moeder van de Kerk. Maria wordt door alle christenen vereerd. Volgens Jezus is Zijn Moeder het beeld van de mens die gelooft, hoopt en liefheeft. Maria was de eerste gelovige, ze heeft nooit de moed verloren en heeft na Goede Vrijdag met de Kerk Pasen en Pinksteren gevierd. God schenkt met zijn genade geloof, hoop en liefde aan ons allen, de Kerk. Maria heet daarom ‘Moeder van de Kerk’, de gemeenschap van hen, die naar Gods Woord luisteren en het proberen zo goed mogelijk na te volgen; de gemeenschap in wie de Heilige Geest werd uitgestort op het Pinksterfeest. Dat alles is de Kerk, zoals Maria de uitverkoren dochter van de hemelse Vader is. Met haar heeft de Kerk zich altijd gericht tot de Drie-Ene-God.

Din 26 mei

08.30 uur Rozenkransgebed
09.00 uur H. Mis

Zat 29 mei

18.30 uur H. Mis

zon 30 mei

Geen H. Mis

Zon 6 juni

11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Zon 4 juli

11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Zon 1 aug

11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Zon 12 sep

11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen

13 september

Broederschap Sittard-Kevelaer: als God het wil, gaan we weer gewoon naar Kevelaer. Noteert u alstublieft alvast de datum:
maandag 13 september 2021.

Zon 10 okt

11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Zon 7 nov

11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Zon 15 dec

11.00 uur H. Mis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Vrij 24 dec

23.00 uur Nachtmis, opgeluisterd door Steven van Kempen

Overige mededelingen

Mededeling

Paaseierenactie Stefanusschool
De oudervereniging van basisschool Wijnandsrade verkoopt weer vrolijke paaseieren om leuke activiteiten te verzorgen voor de kinderen. Vanwege de coronamaatregelen dit jaar geen deurverkoop. De eieren wordern na bestelling in de week van 29 maart thuis bezorgd. U kunt de paaseieren uiterlijk vóór zondag 14 maart bestellen.
Mail de Oudervereniging of gebruik de QR-code hiernaast.

Mededeling

****** Potgrondactie 2021 afgelast ******
Beste dorpsgenoten, met de lente in zicht is het traditioneel tijd voor onze jaarlijkse potgrondactie. Gezien de huidige omstandigheden hebben wij echter besloten om dit jaar niet met potgrond langs de deuren te gaan. Volgend jaar staan wij als vanouds weer voor u klaar. Mogen wij dan weer op uw steun rekenen? Blijf gezond! Met muzikale groet,
Fanfare St. Caecilia Wijnandsrade

SAN: SOCIALE ACTIE NUTH

Onze speelgoedactie in de tijdelijke speelgoedwinkel was liep geweldig. Met Kerstmis kregen heel wat mensen in Beekdaelen een cadeaubon van de Super in hun “dorp”. Daarnaast hebben we mensen geholpen die even geen boodschappen of andere eerste levensbehoeften konden kopen. Nu met Pasen gaan we 46 cadeaubonnen uitdelen met een kleine paas-traktatie (schenking van de Jumbo). Onze acties leven merkbaar in onze gemeenschap. Heel wat mensen hebben ons gesteund. Daarom zijn we een zelfstandige stichting geworden. We hebben de ANBI- status gekregen. Dus iedereen kan een gift nu beter bij de belasting aftrekken en wij hoeven er geen belasting over te betalen. We hebben dus ook een nieuw rekeningnummer:
NL13 RBRB 8834 7448 61 ten name van stichting SAN.
Dus uw bijdragen blijven welkom en op de website of soms in de krant kunt u zien wat er met uw bijdrage gebeurt. Vast dank.
Stichting SAN, Jacqueline Pluijmaekers, Jan Houben, Bertie Bemelmans en al onze vrijwilligers.

Meer weten? Doneren? Stichting Sociale Actie Nuth

Samen sterk

Parochies: van samenwerking naar federatie of fusie
Samenwerking tussen onze parochies is niets nieuws. Dat gebeurt in ons bisdom al vele jaren. Heel veel parochies delen al lang een pastoor of een kapelaan. In veel plaatsen is er ook al één gezamenlijk kerkbestuur voor meer parochies. Dat is een goede zaak, want we hebben in Limburg heel veel kleine parochies, die nu maar moeilijk het hoofd boven water kunnen houden. Daarom is het goed dat de krachten gebundeld worden. Het bisdom heeft aangegeven dat samenwerking niet meer vrijblijvend kan. Het is de bedoeling dat alle parochies binnen afzienbare tijd deel uitmaken van een federatie. Dat is een vorm van samenwerken die verder gaat dan de parochieclusters die er nu bestaan. Bij een federatie is er sprake van één pastoor met één pastoraal team, één kerkbestuur en één gezamenlijke financiële exploitatie. Na verloop van tijd kunnen de parochies in een federatie fuseren tot één krachtige nieuwe parochie.

Opbrengst

De Wereldmissiedag, eind oktober 2020, bracht € 95,60 op.

De opbrengst in de collectebussen voor de kerstactie van SAN in Wijnandsrade : € 352, de bvussen in de kerk, bij Jenny Van Oppen, kapsalon La Vie Petit en het Sjnuusterieke.

Heel veel dank!

Magazine
bisdom


Clavis: digitaal magazine van ons bisdom, klik hier>

Klooster-
boekwinkel
Wittem

Open in Coronatijd: van dinsdag t/m vrijdag van 10 tot 16.30 uur.

online altijd open, klik!

Urnenkelder
reserveren?

Reserveer een urnengraf naast onze mooie kerk! Bel of mail ons. Of spreek met iemand van het kerkbestuur. Overzicht tarieven.

Iets voor u?

Kantoorruimte te huur in parochiehuis
Panhuysstraat 1 in Wijnandsrade
Zeer geschikt voor administratieve doeleinden. Gebruik van keuken en vergaderruimte mogelijk.
Bel Wim Stals: tel.nr. 045-5243623 of Anny Vaessen: tel.nr.045-5241362

Kruisen
Kapellen

Bezoek kruisen en kapellen... te voet, met de fiets, online!
Meer dan drieduizend kruisen en kapellen staan langs Limburgse wegen: eeuwenoude of recente monumenten van volksvroomheid in het landschap. Wandel, fiets of surf erheen: Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg voor alle informatie over kruisen en kapellen in Limburg, met links naar wandel- en fietsroutes.

Kledingcontainer

Mareweg 24, Schimmert....WE ZIJN WEER OPEN!

Vriend van de parochie

Word vriend van de parochie op facebook.  

Doe mee!

Poetsploeg, acoliet, lector, kerkbestuur: er is genoeg te doen en er is vast iets voor u bij!
Doe mee, u bent belangrijk voor onze gemeenschap! Mail ons aub.  

De klok en de haan

De acties om het restauratiebedrag bij elkaar te krijgen (giften, verkoop aquarellen en foto's, collectes, het "witte kerkje met gleuf in het dak", achter in de kerk, hebben opgebracht: totaal: 17.707,78, wat een prachtig bedrag! Gulle gevers: wij zijn ontzettend dankbaar.

Sponsoren van klok haan

Onze begunstigers van klokken en haan: Akkermans~Baken / Bemelmans / v.d.Berg~Driessen / Bindels~v.d. Warenburg Bisdom Roermand / v.d.Boorn~Driessen / Bos~Emonds / Boumans~Rikers / Bruls F. / Brand~Aretz / Buurtvereniging DROM / Buurtvereniging t Centrum / Café I Gen Dörp / Caelen C. / Claus~Hahn / Coenen M.L. / Coenen S. / Cordewener L. / Crombach J. / Coenen-Grooten / Curfs M. / Dautzenberg / Dewez E. / Diederen~Gielen / Dijkstra A. / Dohmen~Stassen / Drukkerij Nuth / Duijsing~Palmen / fam. Erens-Hoen / Erkens / Gehlen / Gerrits / Habets J.H.C. / v.d.Heuvel H.C. / v.d.Heijden A. / Horsch~Heiligers / Houben P. / Houbiers H. / Jacobs~Quadvlieg / Jetten~Rubens / Kamp J. / Keulers~Stals / Koelman~Stals / Klussenbedrijf Maessen / Krikke R. / Krutzen A. / Krutzen H. / Lenoire / Litjens / Lipsch J. / LOrtye / Luijten Groentechniek / Luijten J.A.M. / Maatschap Packbier / Marell Erwin / Mackaij Th. / Meessen J.W. / Meessen~van der Linde M. / Meijers~Arts Riek / Meijs / v.d.Nieuwenhof / Niesing C. / Paulussen / Portz / Quadakkers M.H. / Routheut P. / Schaap-Creemers C. / Schryvers H. / Selder J. / Snijders C. / Snijders J. / Souren~Steins / Stals F. / Stals M. / Steeghs / Steins~Hamers / Stevelmans / Stichting tot behoud Kerk / Stoddart John / Thomassen~Steins / Toonen / Vaessen~Eurlings / Vrienden van Wijnandsrade / Vroemen~Van Oppen / Vromen J.H.M. / Wachelder J. / van de Wall~Vaneijkveld / v.d.Warenburg F. / Willems T.

Privacy AVG 

Ook onze parochie beschermt de privacy van onze parochianen. In onderstaand document kunt u lezen hoe wij dat doen.
Privacyverklaring parochie H. Stephanus