Startpagina

Spreekuur
Adres

Huwelijk/doop
Recent verhuisd
 
Dinsdag van 18.00 u tot 19.00 u, meer info: klik hier >>>
Parochiehuis: Panhuysstraat 1, Telefoon 045 - 524 12 88.
Trouwen of uw kind dopen in onze intieme kerk? Klik hier >>> of bel 045 - 524 12 88.
Nieuwe inwoner? Meld u aan bij de parochie. Klik hier >>>  
 
HH Missen:
zat. 17.30 u;
zon. 11.00 u;
dins. 9.00 u.  
Elke eerste dinsdag van de maand
Aanbidding van het Allerheiligste om 8.30 uur, voor de H. Mis van 9.00 uur.

VOLGENDE MIS >>> 
Oktobermaand
Mariamaand 
za 15 okt  BISDOMDAG - Jaar van de Barmhartigheid
Onze bisschop Frans Wiertz van Roermond nodigt alle leden van kerkbesturen, pastorale teams en actieve parochievrijwilligers uit in Abdij Rolduc in Kerkrade. Centraal tijdens deze dag staan lezingen en workshops over het barmhartige gezicht van de kerk in praktijk en de toekomst van de missionaire kerk in Limburg.
~ Eucharistieviering in de abdijkerk van Rolduc
~ Plenaire lezingen, o.a. hoofdaalmoezenier van sociale werken Wim van Meijgaarden en bisschop Wiertz
~ ’s Middags keuze uit negen verschillende workshops.

Meer informatie en aanmelden op www.bisdom-roermond.nl/bisdomdag2016
.  
21 okt  19.00 uur ACADEMIE ROLDUC
Deelname: vijf euro.
Aanmelden: academie.rolduc@gmail.com
Monastiek leven
(br. Malachias Huijink ocso, abt van de trappistenabdij Lilbosch)  
23 okt  11.00 uur Heilige Mis
Cantus ex Corde zingt
Slavisch-Byzantijnse misgezangen: volle ronde koorklank, een groot bereik tussen hoge tenoren en lage bassen en grote dynamiek onder leiding van Steven van Kempen. Russisch orthodoxe liturgie in onze kerk.
Na afloop van de eucharistie mini-concert.MISSIO Wereldmissiemaand 2016: FILIPPIJNEN
Help onze medegelovigen in de Filippijnen in hun streven naar een menswaardig bestaan.
Geef aan MISSIO/Pauselijke Missiewerken
in de collecte op Missiezondag 23 oktober
of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.  
29-30 oktober  WINTERTIJD 
30 okt  Allerzielen - Allerheiligen
11.00 uur H. Mis
15.00 uur herdenkingsdienst voor alle overledenen in het kerkelijk jaar 2015-2016. 
12 nov  St. Maartensoptocht 
12-17
november 
Bedevaart naar Rome in Heilig Jaar naar de graven van de apostelen en het hart van de wereldkerk. Bezoek van de vier grote basilieken. Kennismaking met het antieke Rome. Gelegenheid om door de heilige deur te gaan, dat kan alleen in het Heilig Jaar. Algemene audiëntie bij paus Franciscus. Volop gelegenheid voor eigen invulling aan het programma. De reis vindt plaats van 12 tot en met 17 november 2016.
Kosten € 839,- per persoon. Voor aanmeldingen of meer informatie: www.bisdom-roermond.nlof www.bedevaarten.com. Bellen of mailen kan ook: 043-3215715 of info@bedevaarten.com.  
25 nov  19.00 uur ACADEMIE ROLDUC
Deelname: vijf euro.
Aanmelden: academie.rolduc@gmail.com
Geweld en staat, godsdienst en vrijheid
(drs. Michaël Bauwens, filosoof KU Leuven) 
26 nov  17.30 uur Caeciliaviering, H. Mis opgeluisterdoor de Kon Fanfare St. Caecilia 
2017   2017 
6 jan  19.00 uur ACADEMIE ROLDUC
Deelname: vijf euro.
Aanmelden: academie.rolduc@gmail.com
Ethiek en Media: tussen macht en moraal
(dr. Huub Evers, oud-hoofddocent media-ethiek) 
3 feb  19.00 uur ACADEMIE ROLDUC
Deelname: vijf euro.
Aanmelden: academie.rolduc@gmail.com
Orgaandonatie als geschenk of bedreiging?
(dr. Lambert Hendriks, moraaltheoloog Grootseminarie Rolduc/TIR)  
10 mrt  19.00 uur ACADEMIE ROLDUC
Deelname: vijf euro.
Aanmelden: academie.rolduc@gmail.com
Hoe ben ik katholiek in deze tijd?
(Thijs Caspers, theoloog en gastonderzoeker Tilburg University)  
7 apr  19.00 uur ACADEMIE ROLDUC
Deelname: vijf euro.
Aanmelden: academie.rolduc@gmail.com
Kerkelijke kunst? Moest verboden worden….
(dr. Régis de la Haye, docent kerk- en kunstgeschiedenis Grootseminarie Rolduc/TIR/Kairos) 
12 mei  19.00 uur ACADEMIE ROLDUC
Deelname: vijf euro.
Aanmelden: academie.rolduc@gmail.com
Spiritueel leven – hoe doe je dat?
(dr. Helene Etminan, godsdienstwetenschapper TIR)  
16 t/m 18
juni 
Groots feest gevierd op het kasteel, want
K.E. Fanfare St. Caecilia (1892) bestaat 125 jaar!
Houd de websitevan de fanfare in de gaten! >>> 
Kerkbestuur  Per 1 juni 2016 is Mw. Annemie Akkermans~Baken officieel benoemd als lid van het Kerkbestuur van onze parochie. 
Poëziewandelingen   Route [4.525 KB] .
De gedichten [1.043 KB] .
Twee wandelingen door een afwisseklend landschap met hhier en daar een gedicht. 
Wijnandsradenaren  Geloof, spiritualiteit op belangrijke momenten in uw leven,
cultuur en traditionele gebruiken, een mooi kerkgebouw?

1. Word vijwilliger: veelzijdig en betrokken
o.a.
parochieblad maken, begraafplaats onderhouden, kerk schoonmake, deelnemen aan kerkbestuur,
Of doe mee als acoliet, collectant en/of lector
2. Kerkbijdrage

Geeft ú nog geen bijdrage?
U kunt een vast bedrag - per maand of jaarlijks – overmaken. Ziehier wat u ervoor terugkrijgt >>>.
De rekeningnummers vindt u hier.
Of sluit een overeenkomst, denk aan aftrekbaarheid voor de belastingen.
3. Adverteer
U kunt adverteren in ons parochieblad.
Wij bevelen onze adverteerders van harte bij u aan.

Meer weten? Meedoen?
Mail ons: secretaris@stephanuswijnandsrade.nl
R.K. Kerkbestuur “Heilige Stephanus” Wijnandsrade. Pastorie: Panhuysstraat 1, 6363 BZ Wijnandsrade
BANK ING: NL38INGB0001038012. Rabo: NL49RABO0137702507. T.n.v. Het Kerkbestuur.
Volledige brief van het kerkbestuur >>> 
Openingstijden parochiekantoren  Wijnandsrade: dinsdag tussen 18:00 en 19:00 uur parochiehuis
Hulsberg: dinsdag tussen 17:00 en 18:00 uur pastorie
Nuth: dinsdag en vrijdag tussen 9.30 en 10.30 uur pastorie