Startpagina

Spreekuur
Adres

Huwelijk/doop
Recent verhuisd

HH Missen:
zat. 17.30 u;
zon. 11.00 u;
dins. 9.00 u.  
Dinsdag van 18.00 u tot 19.00 u, meer info: klik hier >>>
Parochiehuis: Panhuysstraat 1, Telefoon 045 - 524 12 88.
Trouwen of uw kind dopen in onze intieme kerk? Klik hier >>> of bel 045 - 524 12 88.
Nieuwe inwoner? Meld u aan bij de parochie. Klik hier >>>

Elke eerste dinsdag van de maand
Aanbidding van het Allerheiligste om 8.30 uur, voor de H. Mis van 9.00 uur.

VOLGENDE MIS >>>  
 
 
Restauratie
Kerkklokken en
Torenhaan


Kosten € 12.000

Reeds geschonken € 3.432

Nog te gaan
€ 8.568  
Wie hoort de oude klokken van onze kerk niet elke dag met hun karakteristieke slag luiden?
En wie ziet de trotse haan bovenop de kerktoren niet elke dag in de wind meedraaien?
Twee van de drie luidklokken moeten dringend worden gerestaureerd.
De haan en bol bovenop de torenspits zijn inmiddels ook aan een opknapbeurt toe.
Het restaureren van de torenklokken kost circa 9.500 euro en het opknappen van de haan en bol ongeveer 2.500 euro.
De restauratie van torenklokken en haan moet het kerkbestuur geheel uit eigen middelen betalen.
Wij zijn dan ook op zoek naar “Vrienden van Klokken en Haan“.
Als u uw gift overmaakt op onze bankrekening NL 49 RABO 0137702507 of NL38 INGB 0001038012, onder vermelding van “Vrienden van Klokken en Haan“, wordt u Vriend van Klokken en Haan, en helpt u mee om de kerk en haar belangrijke rol tijdens ´scharniermomenten´ van het leven te bewaren voor kinderen en kleinkinderen.
Kerkbestuur van de H.Stephanus Wijnandsrade.  
Aktie “Kerkbalans “  Steun uw parochie
Om onze parochie te behouden voor onze kinderen, zijn we aangewezen op de saamhorigheid van alle mede parochianen. Een groot aantal parochianen hept ons met hun vrijwillige kerkbijdragen.
Wilt u hierbij aansluiten? Sinds kort biedt de belastingdienst de mogelijkheid om u voor 5 jaar te verbinden om een jaarlijkse bijdrage te doen. Deze gift is voor u helmaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, zie www.belastingdienst.nl. We willen graag met u de benodigde formulieren invullen. Met uw bijdrage kunnen wij ervoor zorgen dat er een priester beschikbaar is om onze parochianen nabij te zijn bijvoorbeeld bij doopsel, Eerste Hl. Communie, Vormsel, Huwelijk en de ondersteuning bij overlijden van een dierbare. We kunnen niet zonder kerkgebouw of parochiehuis. Dus hebben we kosten voor onderhoud en stookkosten in de winter. Doet u mee? Wilt u uw huidige bijdrage naar boven bijstellen? Maak dan uw bijdrage over op de bankrekening van het kerkbestuur: NL 49 RABO 0137702507 of NL38 INGB 0001038012.
Kerkbestuur van de H. Stephanus te Wijnandsrade.  
3 feb  19.00 uur ACADEMIE ROLDUC
Deelname: vijf euro.
Aanmelden: academie.rolduc@gmail.com
Orgaandonatie als geschenk of bedreiging?
(dr. Lambert Hendriks, moraaltheoloog Grootseminarie Rolduc/TIR)  
5 feb   14.11 uur, Tweede RÖTSJER CARNAVALSCONCERT
Met Jack Vinders en de JEL brothers Verrassende en grappige acts. Fanfare onder leiding van Frans Hendrikx.
Het Rötsjer Carnavalsconcert wordt in samenwerking met C.V. ‘De Veldkretsers’ georganiseerd. 
26 feb Carnavalszondag

14.11 uur Optocht door het Veldkretserriek 
VASTENAKTIE 2017  Mary’s Middle School in het bisdom Sivagangai, India.
Bisschop Susaimanickam van Sivagangai vroeg de Hulsbergse en Wijnandsraadse parochies om ondersteuning voor dit project. Misschien heeft u de bisschop ontmoet toen hij bij kapelaan Amal op bezoek was. Wat is er nodig?
1. Een nieuwe installatie voor schoon drinkwater.
2. Zes toiletten met wasbakken
3. Modern onderwijs over hygiëne.
Laat in de vasten uw hart spreken! 
10 mrt  19.00 uur ACADEMIE ROLDUC
Deelname: vijf euro.
Aanmelden: academie.rolduc@gmail.com
Hoe ben ik katholiek in deze tijd?
(Thijs Caspers, theoloog en gastonderzoeker Tilburg University)  
18 en 19 mrt  Stille omgang
Zwijgende processie door nachtelijk Amsterdam ter herdenking van het Mirakel van Amsterdam. Jaarintentie:
Voor U in ootmoed, met U in geloof, in U in stilte (Dag Hammarskjöld).
Opgeven bij Anny Vaessen: 045 524 1362  
7 apr  19.00 uur ACADEMIE ROLDUC
Deelname: vijf euro.
Aanmelden: academie.rolduc@gmail.com
Kerkelijke kunst? Moest verboden worden….
(dr. Régis de la Haye, docent kerk- en kunstgeschiedenis Grootseminarie Rolduc/TIR/Kairos) 
23 april  Wandeltocht van de Minstreel
Kijk voor meer info op www.fanfarewijnandsrade.nl 
12 mei  19.00 uur ACADEMIE ROLDUC
Deelname: vijf euro.
Aanmelden: academie.rolduc@gmail.com
Spiritueel leven – hoe doe je dat?
(dr. Helene Etminan, godsdienstwetenschapper TIR)  
16 t/m 18
juni 
Groots feest gevierd op het kasteel, want
K.E. Fanfare St. Caecilia (1892) bestaat 125 jaar!
Houd de websitevan de fanfare in de gaten! >>> 
Kerkbestuur   Oproep
* De zittingstermijn van 2 bestuursleden is verlopen. Heeft u zin en tijd om lid van het Kerkbestuur te worden?
* Kunt u op dinsdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur bij toerbeurt het parochiekantoor bemensen om misintenties op te nemen tijdens het spreekuur?
* Wilt u (weer) misdienaar zijn?
* Wilt u de lectorengroep aanvullen?
* Durft u de uitdaging aan om vanaf 1 juni 2017 het kerkbulletin te maken?
* Wilt u het kerkbulletin bezorgen?
* Wilt u de kerkpoetsgoep versterken?
Meld u bij een van de huidige bestuurders!  
Poëziewandelingen   Route [4.525 KB] .
De gedichten [1.043 KB] .
Twee wandelingen door een afwisseklend landschap met hhier en daar een gedicht. 
Wijnandsradenaren  Geloof, spiritualiteit op belangrijke momenten in uw leven,
cultuur en traditionele gebruiken, een mooi kerkgebouw?

1. Word vijwilliger: veelzijdig en betrokken
o.a.
parochieblad maken, begraafplaats onderhouden, kerk schoonmake, deelnemen aan kerkbestuur,
Of doe mee als acoliet, collectant en/of lector
2. Kerkbijdrage

Geeft ú nog geen bijdrage?
U kunt een vast bedrag - per maand of jaarlijks – overmaken. Ziehier wat u ervoor terugkrijgt >>>.
De rekeningnummers vindt u hier.
Of sluit een overeenkomst, denk aan aftrekbaarheid voor de belastingen.
3. Adverteer
U kunt adverteren in ons parochieblad.
Wij bevelen onze adverteerders van harte bij u aan.

Meer weten? Meedoen?
Mail ons: secretaris@stephanuswijnandsrade.nl
R.K. Kerkbestuur “Heilige Stephanus” Wijnandsrade. Pastorie: Panhuysstraat 1, 6363 BZ Wijnandsrade
BANK ING: NL38INGB0001038012. Rabo: NL49RABO0137702507. T.n.v. Het Kerkbestuur.
Volledige brief van het kerkbestuur >>> 
Openingstijden parochiekantoren  Wijnandsrade: dinsdag tussen 18:00 en 19:00 uur parochiehuis
Hulsberg: dinsdag tussen 17:00 en 18:00 uur pastorie
Nuth: dinsdag en vrijdag tussen 9.30 en 10.30 uur pastorie