Startpagina

Spreekuur
Adres
Huwelijk/doop
Recent verhuisd

HH Missen:
VOLGENDE MIS  
Dinsdag van 18.00 u tot 19.00 u, meer info: klik hier >>>
Parochiehuis: Panhuysstraat 1, Telefoon 045 - 524 12 88.
Trouwen of uw kind dopen in onze intieme kerk? Klik hier >>> of bel 045 - 524 12 88.
Nieuwe inwoner? Meld u aan bij de parochie. Klik hier >>> of bel 045 - 524 12 88.

Zaterdag 17.30 u; Zondag 11.00 u; Dinsdag 9.00 u; plus eerste dinsdag van de maand: 8.30 u aanbidding van het Allerheiligste.  
Woensdagmiddag
7 februari 2018  
 
Gemeenschapshuis Wijnandsrade, 14:00 - 16:00 uur

De Bijbel en wij

Na de viering van vijfhonderd jaar Luther verdiepen we ons in zijn vertaling van de bijbel in de volkstaal. De bijbel was toen toegankelijk voor “gewone” mensen, en niet meer alleen voor geestelijken en geleerden. De volgelingen van Luther gingen de bijbel lezen, de protestanten. En de katholieken bleven achter. Tijd voor een inhaalslag. Vandaag neemt Harrie Brouwers ons bij de hand. Harrie Brouwers is pastor in Voerendaal.
Aanmelden kan per e-mail:secretariaat@dedrieringen.org of telefonisch:145 4009170
Zondag 11 februari 2018     11.00 uur H.Mis: Carnaval
Aswoensdag    14 februari 2018, 17.30 uur: H. Mis met Asoplegging. Start vastenactie tot en met zondag 1 april
VASTENACTIE 2018   Mary’s Middle School in het bisdom Sivagangai, India.

De bisschop van Sivagangai heeft weer gevraagd of wij hem willen helpen. De school bestaat meer dan 90 jaar. Er zijn 2 leslokalen en 1 directiekamer. Er zitten 350 meisjes tussen de 5 en 12 jaar op school. De hygiëne is slecht, er zijn bacteriële ziektes en urineweginfecties. De mensen zijn arm en meestal analfabeet. Er zijn geen bergen of rivieren. Het is er ondraaglijk heet, bronnen vallen droog, de rijst groeit niet.

Wat zouden wij nu graag voor hen willen doen? Zorgen dat de nieuwe installatie voor schoon drinkwater goed onderhouden wordt. En zorgen voor modern onderwijs door b.v. lessen over hygiëne. Laat in de vastentijd uw hart spreken!
Missiecomité Kerkbestuur H. Stephanus
Afscheid   Na bijna 40 jaar heeft koster Sjef Coenen per 1 januari 2018 zijn taak overgedragen. Wel zal hij als organist tijdens de missen met volkszang blijven ondersteunen. Wij danken Sjef voor zijn jarenlange inzet. Verder heeft Tila Dautzenberg aangegeven om ook per 1 januari 2018 te stoppen als lid van de lectorengroep. Tila heeft vanaf 2001 vele vrijwilligerstaken binnen onze parochie vervuld. Eerst met pastor Hausmans bij pastorale zaken, dan als lector in mis of avondwake, als ziekenbezoekster, als bloemversierster in de kerk. Ook Tila willen wij danken voor haar jarenlange inzet voor onze parochie.
Restauratie
Kerkklokken en
Torenhaan

Kosten € 12.000
Reeds geschonken € 4.000
Nog te gaan € 8.000  
Twee van de drie luidklokken moeten dringend worden gerestaureerd. De haan en bol bovenop de torenspits zijn inmiddels ook aan een opknapbeurt toe. De restauratie van torenklokken en haan moet het kerkbestuur geheel uit eigen middelen betalen.

Namen van begunstigers:

Akkermans~Baken; Bemelmans; Bisdom Roermand; Bindels~v.d. Warenburg; Bos~Emonds; v.d.Boorn~Driessen; Bruls F.; Brand~Ãretz; v.d.Berg~Driessen; Buurtvereniging DROM: Caelen C; Claus~Hahn; Crombach; Coenen S; Coenen ML; Curfs M; Dautzenberg; Dijkstra; Diederen~Gielen; Gehlen; Gerrits; Habets JHC; v.d.Heuvel HC; Houbiers H; Houben P; Horsch~Heiligers; Jacobs~Quadvlieg; Jetten~Rubens; Kamp J; Krutzen A; Krutzen H; Klussenbedrijf Maessen; Krikke R; Keulers~Stals; Litjens; Luijten JAM; L’Ortye; Lenoire; Meijs; Maatschap Packbier; Meessen JW; Niesing C; Paulussen; Portz; Quadakkers MH; Routheut; Schryvers H; Selder J; Snijders C; Stals F.; Stals M; Steins~Hamers; Stevelmans; Stichting tot behoud kerk; Toonen drs.; Vaessen~Eurlings; Vroemen~Van Oppen; Vromen JHM; v.d.Warenburg; Willems T.

Plus de giften in het kerkje achterin de kerk.

Het totale bedrag aan giften is momenteel € 8418.13; daarbij komen € 2400.00 van het bisdom.

NB. De totale kosten (€ 23.000,00) zijn hoger dan geraamd (€ 12.000,00) door de aanschaf van automatische luidklokken, de moederklok die daarbij hoort en de voorzieningen die moeten worden getroffen om de klok en de haan en de bol te verwijderen en weer terug te plaatsen. De werkzaamheden zijn 15 januari begonnen en het is de bedoeling dat 15 maart weer alles wordt terug geplaatst.

Word ook “Vriend van Klokken en Haan“ door uw gift op bankrekening
NL 49 RABO 0137702507 of NL38 INGB 0001038012,
onder vermelding van “Vriend van Klokken en Haan“.  
WIJNANDSRADENAREN  Geloof, spiritualiteit op belangrijke momenten in uw leven? Cultuur en traditionele gebruiken, een mooi kerkgebouw?

Maak als kerkbijdrage een vast bedrag (per maand of jaarlijks) over, dit krijgt u ervoor terug >>>.
De rekeningnummers vindt u hier. U kunt ook een overeenkomst sluiten die aftrekbaar is voor de belastingen. En tot slot: u kunt adverteren in ons parochieblad. Wij bevelen onze adverteerders van harte bij u aan.
Meer weten? Meedoen? Mail ons: secretaris@stephanuswijnandsrade.nl.
Volledige brief van het kerkbestuur >>>  
WIE DOET
ER MEE?
 
Onze parochie draaiend houden vergt veel inzet: begraafplaats onderhouden, kerk schoonmaken, deelnemen aan kerkbestuur, spreekuur bemensen (dinsdagavond tussen 18 en 19 uur), meedoen als acoliet, collectant en/of lector, misintenties regelen, parochieblad maken en bezorgen:
parochiegenoten die dit werk doen, vormen de hoeksteen von onze dorp en onze gemeenschap.
Aanmelden of vrijblijvend informatie? Bel of mail Anny Vaessen, vice-voorzitter van het kerkbestuur. Telefoon: 045-5241362. E-mail: penningmeester@stephanuswijnandsrade.nl.  
Campagne
Filipijnen
 
Steun campagne voor Filipijnen

Het Missiebureau van het bisdom Roermond heeft € 20.000,- vrijgemaakt voor medische noodhulp aan het bisdom Marawi op de Filipijnen.
U (parochie, klooster, ondernemer, particulier) wordt opgeroepen om deze actie financieel te ondersteunen.
De stad Marawi op het eiland Mindanao in het zuiden van de Filipijnen wordt de laatste tijd ernstig getroffen door gevechten tussen ISrebellen en het regeringsleger. De gift van het Missiebureau is een reactie op een noodkreet om hulp van bisschop Edwin de la Peña van Marawi, met wie het Missiebureau goede contacten onderhoudt.
Het geld wordt gebruikt voor directe noodhulp en er worden 1.400 medical kits aangeschaft voor het verlenen van eerste hulp aan vluchtelingen.
Donaties
Giften zijn welkom op de rekeningnummers ING: NL27 INGB 0001 0450 00 of RABO: NL11 RABO 0144 1014 08 ten name van Missiebureau Roermond onder vermelding van ‘Noodhulp Marawi’.  
missio   Missio steunt Burkina Faso
Kinderen en jongeren in de goudmijnen
Bij gebrek aan toekomstperspectief werken duizenden in illegale goudmijnbouw, ook kinderen. Het is zwaar en gevaarlijk werk. Vanuit tunnels, sommige wel 100 meter diep, slepen jongens zakken met keien naar het daglicht. Vrouwen en kinderen kloppen de stenen klein zodat het goud uitgewassen kan worden met kwikzilver en cyaankali. Twee priesters, Charlemagne Sawadogo en Marcellin Ouédraogo bekommeren zich om de kinderen en de jongeren en proberen hen te motiveren weer naar school te gaan.
Wilt u deze kinderen en jongeren helpen weer naar school te gaan?
Geef: IBAN: NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, Den Haag o.v.v. goudmijnen.