Startpagina

Spreekuur
Adres
Huwelijk/doop
Recent verhuisd

HH Missen:
VOLGENDE MIS  
Dinsdag van 18.00 u tot 19.00 u, meer info: klik hier >>>
Parochiehuis: Panhuysstraat 1, Telefoon 045 - 524 12 88.
Trouwen of uw kind dopen in onze intieme kerk? Klik hier >>> of bel 045 - 524 12 88.
Nieuwe inwoner? Meld u aan bij de parochie. Klik hier >>> of bel 045 - 524 12 88.

Zaterdag 17.30 u; Zondag 11.00 u; Dinsdag 9.00 u; plus eerste dinsdag van de maand: 8.30 u aanbidding van het Allerheiligste.  
DANK  Dank aan Rob Beurskens en Thei Bindels en andere vrijwilligers!
Vicaris generaal Mgr. Dr. H. Schnackers en onze bisschop hebben eervol ontslag verleend aan de bestuursleden Rob Beurskens en Thei Bindels. Rob was 8 jaar bestuurslid, Thei zelfs 16 jaar.Beiden blijven als vrijwilliger actief. Ook een aantal trouwe vrijwilligers is gestopt, de meesten door hun vergevorderde leeftijd. Als acoliet, lector of ziekenbezoeker, kerkpoetser of bloemversierder hebben ze een grote bijdrage geleverd aan het functioneren van onze parochie en zullen ze node worden gemist. Het kerkbestuur dankt Rob en Thei en de vrijwilligers van harte. 
WIE DOET MEE?   Onze parochie draaiend houden vergt veel inzet: kerk poetsen, misintenties regelen, parochieblad maken en bezorge: parochiegenoten die dit werk doen, vormen de hoeksteen von onze dorpsgemeenschap. Wij zijn blij met ieders inzet:
- parochiebulletin bezorgen (9 keer per jaar) in uw eigen straat of buurt,
- bij toerbeurt de kerk poetsen,
- kapelaans assisteren tijdens de mis,
- bij toerbeurt spreekuur bemensen (dinsdagavond tussen 18 en 19 uur),
- nieuwe kerkbestuursleden!
Aanmelden of vrijblijvend informatie? Bel of mail Anny Vaessen, vice-voorzitter van het kerkbestuur. Telefoon: 045-5241362. E-mail: penningmeester@stephanuswijnandsrade.nl.  
13 aug  10.15 u Geloofsgesprek , NPO2
10.30 u TV-missen vanuit de Sacramentsbasiliek in Meerssen, NPO2  
15 aug
Maria tenhemelopneming 
20 aug  12.30 uur: Heilig Doopsel van Senn Görtzen  
26 AUG
Huwelijk Max Roebroek en Anouk Lowir  
26 en 27
aug 
Kerkdeurcollecte MIVA

‘Brommers voor Burkina Faso, opsporen van de meest kwetsbaren’.
Vervoer van levensbelang
Burkina Faso is één van de armste landen van de wereld. Het land heeft te kampen met droogte, gebrek aan water en slechte voorzieningen op het ge-bied van gezondheidszorg. De infrastructuur is slecht. Het grootste gedeelte van de wegen is onverhard, stoffig en moeilijk begaanbaar. Veldwerkers gaan de dorpen in om ook de meest kwetsbaren te bereiken en hen te helpen. Voor hen zijn brommers van levensbelang.
Veldwerker Bernard
Elke dag rijdt hij met zijn motorfiets de dorpen in om voorlichting te geven. Hij spoort kinderen op en zorgt ervoor dat zij naar een dokter kunnen, soms regelt hij een operatie. Om de dorpen te bereiken heeft Bernard een motor-fiets. Omdat de wegen slecht, stoffig en hobbelig zijn, is dat ook het beste vervoermiddel voor hem. „De afstanden zijn te groot om te lopen of te fiet-sen. Zonder mijn motorfiets kan ik mijn werk niet doen“, benadrukt Bernard.
24 brommers nodig
De organisatie van de veldwerkers, OCADES Burkina Faso, heeft het ko-mende jaar 24 brommers nodig. Met het project ‘Brommers voor Burkina, op zoek naar de meest kwetsbaren’ helpt MIVA hen om hun bestemming te bereiken. MIVA hoopt met de bijdrage van de collecte meerdere veldwerkers van een brommer te voorzien. En daarmee nog meer mensen in Burkina Faso een nieuwe toekomst.
MIVA
Al meer dan 80 jaar helpt ontwikkelingsorganisatie MIVA mensen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië hun bestemming te bereiken door hen te voorzien van vervoersmiddelen.
Meer informatie? www.miva.nl/collecte MIVA, Geertje van der Beele gvd-beele@miva.nl (076) 521 71 50  
10 sep  10.15 u Geloofsgesprek op NPO2
10.30 u TV-missen vanuit Susteren op NPO2  
maandag
11 sep 
Bedevaart SITTARD-KEVELAER
Jubileum: Kevelaer 375 jaar! En de Broederschap Sittard-Kevelaer organiseert sinds 1669 bedevaarten naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer.
Opstaplaats voor de bus: Wijnandsrade (en vele andere dorpen).
08.30 uur gezamenlijk vertrek naar Kevelaer.
10.15 uur aankomst, processie naar de basiliek.
10.30 uur plechtige Hoogmis, processie naar de Kaarsenkapel.
15.00 uur grote Kruisweg in het Mariapark en kleine Kruisweg in de Pax Christikapel.
17.30 uur plechtig Lof in de Basiliek met onze hulpbisschop Mgr. De Jong.
Aansluitend processie langs de Genadekapel. Daarna gaan we weer terug naar de bussen voor de terugreis.
Aanmelden: Buskaarten zijn tot dinsdag 29 augustus verkrijgbaar bij mevr. Vaessen-Eurlings, Oudenboschstraat 27, 6363 BV Wijnandsrade, tel. (045) 5241362.
Een buskaart kost € 18,-- per persoon. Vraag naar de vertrektijd van uw bus! Denkt u aan een geldig paspoort of identiteitsbewijs voor die dag!
Meer informatie? Bel met de heer Frans Tummers: telefoon (046) 452 05 90.  
15 okt   10.15 u Geloofsgesprek op NPO2
10.30 u TV-missen vanuit Susteren op NPO2  
10 dec  10.15 u Geloofsgesprek op NPO2
10.30 u TV-missen vanuit Susteren op NPO2  
Restauratie
Kerkklokken en
Torenhaan

Kosten € 12.000
Reeds geschonken € 4.000
Nog te gaan € 8.000  
Twee van de drie luidklokken moeten dringend worden gerestaureerd. De haan en bol bovenop de torenspits zijn inmiddels ook aan een opknapbeurt toe. De restauratie van torenklokken en haan moet het kerkbestuur geheel uit eigen middelen betalen.
Wordt “Vriend van Klokken en Haan“ door uw gift op bankrekening NL 49 RABO 0137702507 of NL38 INGB 0001038012, onder vermelding van “Vriend van Klokken en Haan“.  
WIJNANDSRADENAREN  Geloof, spiritualiteit op belangrijke momenten in uw leven,
cultuur en traditionele gebruiken, een mooi kerkgebouw?

1. Word vijwilliger: veelzijdig en betrokken
o.a. begraafplaats onderhoudenn, kerk schoonmaken, deelnemen aan kerkbestuur,
Of doe mee als acoliet, collectant en/of lector.
2. Kerkbijdrage
Geeft ú nog geen bijdrage? U kunt een vast bedrag - per maand of jaarlijks – overmaken. Ziehier wat u ervoor terugkrijgt >>>.
De rekeningnummers vindt u hier.
Of sluit een overeenkomst, denk aan aftrekbaarheid voor de belastingen.
3. Adverteer
U kunt adverteren in ons parochieblad.
Wij bevelen onze adverteerders van harte bij u aan.

Meer weten? Meedoen?
Mail ons: secretaris@stephanuswijnandsrade.nl.
R.K. Kerkbestuur “Heilige Stephanus” Wijnandsrade. Pastorie: Panhuysstraat 1, 6363 BZ Wijnandsrade
BANK ING: NL38INGB0001038012. Rabo: NL49RABO0137702507. T.n.v. Het Kerkbestuur.
Volledige brief van het kerkbestuur >>>